İşletme (İngilizce)

Günümüzde, yapay zekâ teknolojileri ve dijitalleşme alanlarında yaşanan gelişmeler, tüm iş sistemlerini etkisi altına almış ve böylece yeni yönetim ve örgüt biçimlerinin hayata geçmesine neden olmuştur. Ülkemiz ve ülkemizde faaliyet gösteren işletmeler, içinde bulunduğumuz bilgi çağında dünyayla bütünleşebilmek, sürdürülebilir iş biçimlerini tasarlamak ve hayata geçirebilmek için bu yeni bakış açılarına sahip, yapay zekâ ve dijitalleşmenin iş dünyasına getireceği yeniliklerin farkında olan, değişime ayak uydurabilen, etkili iletişim kurabilen, insan odaklı, problemlere birey-işletme ve ülke yeteneklerine aynı anda yatırım yaparak etkili çözümler getirebilen, bilimsel araştırma yapabilen ve kuramsal düşünce üretebilen ve doğru karar verebilen lider yöneticilere ihtiyaç duymaktadır.

İşletme bölümümüzün temel felsefesi, dünyayla bütünleşmesi her alanda gün geçtikçe hızlanan ülkemizin küresel ve teknolojik vizyona sahip yeni kuşak yöneticilerinin yetişmesine bilimsel ve mesleki katkıda bulunmaktır.

İşletme bölümünden mezun olan öğrencilerimizin; teknolojik altyapıyı profesyonel yönetim bakış açısı ile birleştirerek sektörde katma değeri yüksek ürün üretmeye ve geliştirmeye odaklı bir anlayışa sahip birer yönetici adayı olması amaçlanmaktadır. Çağdaş ve yenilikçi eğitim yöntemlerinin teknolojik altyapı ile takım çalışmalarıyla desteklenen şekilde sunulduğu programımızda öğrencilerin vizyonlarının ve hayal güçlerinin geliştirilmesi, iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları yeteneklerin sanayi-üniversite işbirliği ile geliştirilmesi, elde edecekleri analitik, stratejik ve uygulama bazlı yeteneklerini profesyonel iş hayatlarına yansıtmaları hedeflenmektedir.  

OSTİM Teknik Üniversitesi, binlerce işletme ve teknoparktan oluşan büyük bir ekosistemin parçası olarak ve sanayinin merkezinde bulunmasının avantajı ile eğitim sürecinin her aşamasında sektörel deneyimi öğrencilerine yaşatmaktadır. Öncelikle ülkemizdeki işletmelerin ikinci ve üçüncü nesil yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan programda, öğrencilerimizi işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmayı ve işletme biliminin temel alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. İşletme lisans programımız her biri alanlarında uzman öğretim üyeleri ile yürütülmekte, iş dünyasında tecrübeli uzman ve yöneticilerden de istifade edilmektedir.

Geleceğin işletmelerinde etkin birer çalışan ve yönetici olarak yer almak isteyen tüm öğrencileri OSTİM ailesine ve bölümümüze bekleriz.

Doç. Dr. Hamide Özyürek

Bölüm Başkanı