Institute of Natural and Applied Sciences

Programs

           Software Engineering Program Curriculum

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
1. Yarıyıl 
 Ders Kodu  Ders Adı K AKTS
 YZL 701  Nesne Yönelimli Programlama 3 7.5
 YZL703  Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 7.5
 YZL705  Yazılım Proje Yönetimi 3 7.5
   Seçmeli Ders 3 7.5
Toplam  12 30
2. Yarıyıl 
 YZL 722  Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği 3 7.5
   Seçmeli Ders 3 7.5
   Seçmeli Ders 3 7.5
 YZL 780  Seminer 0 7.5
Toplam  9 30
3. Yarıyıl 
 YZL 790  TEZ Çalışması 0 30
Toplam  0 30
4. Yarıyıl 
 YZL 790  TEZ Çalışması 0 30
Toplam    30
GENEL TOPLAM 21 120

 

           Electrics and Electronics Engineering Program Curriculum

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (2021-2022)
1. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
Toplam 12 30
2. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
EEE 522 Araştırma Yöntemleri 3 7,5
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
EEE 5XX Seçmeli Ders 3 7,5
EEE 580 Seminer 0 7,5
Toplam 9 30
3. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
EEE 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
4. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
EEE 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
GENEL TOPLAM 21 120

 

           Computer Engineering Program Curriculum

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
1. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 501 İleri Bilgisayar Ağları 3 7,5
CENG 503 İleri Veri Tabanları 3 7,5
CENG 505 İleri Algoritma Analizi 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
Toplam 12 30
2. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 522 Araştırma Yöntemleri 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
CENG 580 Seminer 0 7,5
Toplam 9 30
3. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
4. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
GENEL TOPLAM 21 120

 

         Software Engineering

ZORUNLU DERSLER:

 

YZL701 Nesne-Yönelimli Programlama  (3-0-7,5) (Object-Oriented Programming)

Yazılım mühendisliğinin temel kavramları. Bilgisayar sistemlerinin türleri ve bir parçası olarak yazılım. Yazılım mühendisliğinden sistem mühendisliğine uzanan ilişki. Yazılım mühendisliğinin kapsamı: Yazılım geliştirme (çözümleme, tasarım, kodlama ve sınama), yazılım mühendisliği yönetimi, yazılım yapılandırma yönetimi, yazılım mühendisliği süreçleri, araçları, yöntemleri ve kalite güvencesi. Yazılım ölçütleri ve maliyet kestirimi. Yazılım kalite maliyeti. Yazılım geliştirme süreç modelleri ve süreç referans modelleri. 

 

YZL703 Veritabanı Yönetim Sistemleri  (3-0-7,5) (Database Management Systems)

Veri Tabanı Sistemlerine Genel Bakış, Varlık-Bağıntı Modeli ve Veri Tabanı Tasarımı, İlişkisel Model, Bütünlük Kısıtlamaları ve Normalizasyon, İlişkisel Cebir ve İlişkisel Hesap, Sql : Standart Veri Tabanı Dili, Nesneye-Yönelik Model, Nesne-İlişkisel Sistemler, Fiziksel Yapılar ve Dizinler.   

 

YZL705 Yazılım Proje Yönetimi (3-0-7,5) (Software Project Management)

Genel proje yönetimi konularına genel bakış. Yazılım geliştirmenin doğasına özgü özel yönetim teknikleri. Yazılım proje yönetimi ile ilgili temel konular. Proje personeli ve organizasyonu. Yazılım büyüklüğü, geliştirme süresi, maliyet, bütçeleme ve zamanlama tahmini. Ürün ve süreç yaşam döngüleri, teklifler, yatırım kararları, fiyatlandırma ve maliyetlendirme ve kazanılmış değer yönetimi (EVM).

 

SEÇMELİ DERSLER:

 

YZL 707 Veri Bilimi (3-0-7,5) (Data Science)

Dersin amacı büyük veriyi (big data) analiz etmek için temel teknolojileri sunar. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin madenciliği, yönetimi ve görselleştirilmesi için yaklaşımlar sunar. Büyük verileri analiz etmek için temel veri analizi teknolojilerini ve bunların makine öğrenimi ile kombinasyonunu tanıtır. Sistem izleme ve evrimi, toplum ve finansal analiz ve tahmin bağlamında veri analitiği ve büyük verilerin uygulanmasını sunar.

 

YZL708 Yazılım Kalite Mühendisliği  (3-0-7,5) (Software Quality Assurance Engineering)

Kalite Yönetimi Kavramları; toplam kalite ve kalite yönetimi, yazılım kalite yönetimi kapsamı, yazılım kalite güvence, doğrulama ve geçerleme, kalite yönetiminin proje yaşam döngüsündeki yeri. Yazılım Kalite Güvence; gözden geçirme ve türleri, ürün ve süreç tetkikleri, yazılım kalite güvence süreci ve çıktıları. Doğrulama ve Geçerleme; doğrulama ve geçerleme kavramları, doğrulama yöntemleri, geçerleme yöntemleri, V Modeli ve test seviyeleri(birim, tümleştirme, işlevsel, kabul). Kalite Yönetim Sistemi (KYS); KYS esasları, süreç yönetimi kavramı, ISO 9001 standardı ve yazılım mühendisliğine uygulanışı, KYS altyapısı ve özellikleri.

 

YZL710 İleri Veri Madenciliği (3-0-7,5)

Yapısal olan ve olmayan veri tabanlarından, saklı ve muhtemelen faydalı bilgilerin çıkarılma yöntemleri tartışılacaktır. Bu maksatla, öncelikle veri ambarları ve veri madenciliği için çevrim-içi analitik işlem teknikleri verilecektir. Daha sonra, veri çıkarımı için veri hazırlanması, bağıntı kurallarının bulunması, sınıflandırma ve kestirim yöntemleri, kümeleme analizi kavramları üzerinde durulacaktır. Son olarak web üzerindeki ve biyolojik veri tabanlarındaki bilgilerin çıkarım yöntemleri anlatılacaktır.

 

YZL712 Paralel ve Dağıtık Hesaplama (3-0-7,5) (Parallel and Distributed Computing)

Modern paralel ve dağıtık sistemlerin prensipleri. Paralel programlamaya giriş, temel haberleşme operasyonları, parallel sistemlerin ölçeklenebilirlik analizi, parallel algoritmaların yoğun matris hesaplamaları, sıralama, arama, yük dengeleme gibi problemler için kullanılması. Paralel işlemenin farklı uygulama alanlarında kullanılması, paylaşımlı bellek, çoklu işlemci mimarileri ve parallel sistemlerde hata toleransı. Bir veya birden fazla parallel programlama ortamları kullanarak (PVM, MPI, Java) çeşitli problemlerin çözümü.

 

YZL714 İleri Web Programlama (3-0-7,5) (Advanced Web Programming)

Static, interaktif  ve iyi dizayn edilmiş web sayfalarının Javascript, CSS ve HTML ile tasarımı,  C# ASP.net ile kullanıcı etkileşimli  gelişmiş web sayfalarının oluşturulması.

 

YZL716 Yapay Zeka  (3-0-7,5) (Artificial Intelligence)

Yapay zekanın temellerinin kavranmasını sağlayarak, insan ve hayvan düşünme sistemine benzer program ve makine geliştirmenin temellerinin öğrenilmesine katkıda bulunur. Yapay zekada kullanılan metodlar ve algoritmaların öğrenilmesini sağlayarak, kullanılabilmesine zemin oluşturur. Böylelikle karşılaşılan problemlere uygun yapay zeka metodları ile çözüm üretebilecek düşünce yapısına sahip olunur.

YZL718 Siber Güvenlik   (3-0-7,5) (Cyber Security)

 

 

 

 

 

          Electrics and Electronics Engineering

ZORUNLU DERSLER:

 

EEE 522 Research Methods (3-0-7.5)

Scientific research methods, scientific research planning, scientific information access, scientific data collection and measurement methods, research proposal writing, research report preparation and reporting methods, basic rules and examples in article writing.

EEE 580 Seminar (0-0-7.5)

Students determine their interest fields, review the literature, evaluate, plan the reseach process and report their studies.

EEE 590 Study of Thesis (0-0-30)

Determining students interests; reviewing literature; planning research process; collecting, analyzing and commenting data; reporting the findings.

SEÇMELİ DERSLER

EEE 501 Linear System Theory (3-0-7.5)

Linear spaces: fields, linear independence, basis functions, direct sum decomposition, normed linear spaces, convergence concepts, Banach spaces. Linear transformations: null and range spaces, matrix representation, block diagonal form. Linear transformations defined by a square matrix characteristic and minimal polynomials, Jordan canonical form, functions of a square matrix. Hilbert spaces: inner product, concept of orthogonality, Hermitian matrices, projection theorem, systems of linear algebraic equations, general Fourier series.

EEE 503 Probability and Random Processes (3-0-7.5)

Probability concept, randomness, total probability theorem, Bayes' rule, discrete and continuous random variables, mass, density and distribution functions, expected value and moments, multiple random variables, joint distributions, relation between random variables, sample mean and variance, experimental distributions, limiting theorems, random processes, classification and characterization of random processes, correlation functions and properties, relation between two random processes, some important random processes, concept of power spectral density and its properties, white noise, spectrum estimation, cross-power spectrum

EEE 505 Numerical Analysis (3-0-7.5)

Basic functions and operations with MATLAB, functions of one variable, linear systems solutions, LU and QR factoriztions, eigenvalues and eigenvectors, iterative methods, nonlinear functions of several variables, interpolation, approximation, Fourier methods, differentiation and integration, differential equations by numerical methods,

EEE 533 Information Theory (3-0-7.5)

Mathematical analysis of discrete and continuous information sources and communication channels. Concepts of mutual information and entropy as mathematical measures for sources and channels. Introduction to rate distortion theory. Channel capacity, source and channel coding theorems.

EEE 535 Communication Theory (3-0-7.5)

Detection theory: binary M-ary hypothesis testing. Estimation theory. Representation of stochastic processes: Karhunen-Loeve expansion. Detection and estimation of signal parameters in white and colored noise. Estimation of continuous waveforms. Optimum linear realizable processor: Wiener-Hopf equation and its solution.

EEE 536 Digital Communication Systems (3-0-7.5)

Baseband pulse transmission. Modulation of digital signals: ASK, FSK, PSK, OAM, OPSK, MSK systems. Equalizers. Carrier and bit synchronization.

EEE 538 Communication Network Analysis (3-0-7.5)

Mathematics of Internet Architecture. Resource allocation as utility maximization. Statistical multiplexing. Scheduling: switch architectures, maximal matchings. Network Capacity, Max Weight scheduling. Scheduling in wireless networks: proportional fair scheduling in the downlink, channel-aware scheduling in cellular networks, ad hoc wireless networks, random access mechanisms, slotted aloha, and variants, q-csma. Joint optimization of transport, network, and MAC layers. Adaptive window flow control. Dijkstra and Bellman-Ford algorithms for link state and distance vector routing, applications on the Internet and wireless networks. Structured and unstructured P2P streaming.

EEE 515 Bioelectricity and Biomagnetism (3-0-7.5)

Vector analysis. Electrical sources and fields. Introduction to membrane biophysics. Action potentials. Volume conductor fields. Electrophysiology of the heart. Electrocardiography (ECG). Electric and magnetic lead fields. Electroencephalography (5670G). Magnetoencephalography (MEG).

EEE 519 Medical Imaging (3-0-7.5)

Physical principles of x-Ray NMR, ultrasound and nuclear imaging as applied to medicine. Mathematical formulation of the imaging problem for these modalities. Back projection, convolution, Fourier and Algebraic techniques of image reconstruction. Data acquisition techniques and hardware considerations. New imaging modalities and application areas.

EEE 506 Advanced Statistical Signal Processing (3-0-7.5)

Minimum Variance Unbiased Estimator, Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), Sufficient Statistics, Asymptotic Properties of Estimators, Deterministic Parameter Estimation, Maximum Likelihood, Expectation Maximization, Least Squares, Method of Moments, Higher Order Statistics, Bounds for Deterministic Parameter Estimation, Quadratic Bounds, Cramer-Rao Bound, Random Parameter Estimation, Bayesian Methods, Minimum Mean Square Error (MMSE) Estimator, MAximum a-posteriori (MAP) Estimator, Bayesian Bounds, Modified Cramer-Rao Bound, Wiener Filtering, Kalman filtering, Recursive Estimation.

EEE 574 High Voltage Techniques-I (3-0-7.5)

High voltage system real time monitoring and control problems, Power system computer control centers, System control strategies, Control levels. System security concept, Contingency analysis, Configuration analysis, State estimation, Decoupled state estimation methods, Detection, identification and correction of gross measurement errors, Real-time observability analysis, power factor corrections.

EEE 575 High Voltage Techniques-II (3-0-7.5)

High voltage measurement and test techniques, protection devices, lightning protection systems, capacitive loading effects, surge protection, isolators, test standards, corona effect, high voltage and test transformers designs and tests

EEE 525 Antenna Engineering (3-0-7.5)

Review of field equivalence principles, surface wave antennas, microstrip antenna elements and arrays, broadband antennas, introduction to reflector antenna systems, smooth walled and corrugated horns.

EEE 527 Microwave Engineering (3-0-7.5)

Matrix representation of microwave networks. Properties of scattering parameters. Generalized scattering parameters. Microwave transistor amplifier design; gain stability, noise. Microwave transistor oscillator and mixer design. Simplified signal flow graph analysis. Coupled lines, directional coupler, Schiffman's differential phase shifter. Hybrids and power dividers. Richard's frequency: transformation, Richards' theorem. Kuroda's identifies.

EEE 510 Analog Integrated Circuits (3-0-7.5)

Review of bipolar transistor operation, small signal model, and single stage amplifiers. Power supply refection and voltage references. Noise models and calculations with noise. Equivalent noise generators for bipolar and MOS transistors. Harmonic distortion and inter-modulation. Application of noise and distortion analysis to RF circuit components (Low noise amplifiers, mixers and voltage-controlled oscillators, oscillators). 

EEE 511 Principles of Analog VLSI Design (3-0-7.5)

NMOS and CMOS processes. Transistor circuit modeling. Current Mirror. Operational Amplifiers Pseudo analog techniques. Continuous time and switched capacitor filters. A/D and D/A conversion. Oscillator and phase locked loop design.

 

 

 

 

          Computer Engineering

ZORUNLU DERSLER:

 

EEE 522 Research Methods (3-0-7.5)

Scientific research methods, scientific research planning, scientific information access, scientific data collection and measurement methods, research proposal writing, research report preparation and reporting methods, basic rules and examples in article writing.

EEE 580 Seminar (0-0-7.5)

Students determine their interest fields, review the literature, evaluate, plan the reseach process and report their studies.

EEE 590 Study of Thesis (0-0-30)

Determining students interests; reviewing literature; planning research process; collecting, analyzing and commenting data; reporting the findings.

SEÇMELİ DERSLER

EEE 501 Linear System Theory (3-0-7.5)

Linear spaces: fields, linear independence, basis functions, direct sum decomposition, normed linear spaces, convergence concepts, Banach spaces. Linear transformations: null and range spaces, matrix representation, block diagonal form. Linear transformations defined by a square matrix characteristic and minimal polynomials, Jordan canonical form, functions of a square matrix. Hilbert spaces: inner product, concept of orthogonality, Hermitian matrices, projection theorem, systems of linear algebraic equations, general Fourier series.

EEE 503 Probability and Random Processes (3-0-7.5)

Probability concept, randomness, total probability theorem, Bayes' rule, discrete and continuous random variables, mass, density and distribution functions, expected value and moments, multiple random variables, joint distributions, relation between random variables, sample mean and variance, experimental distributions, limiting theorems, random processes, classification and characterization of random processes, correlation functions and properties, relation between two random processes, some important random processes, concept of power spectral density and its properties, white noise, spectrum estimation, cross-power spectrum

EEE 505 Numerical Analysis (3-0-7.5)

Basic functions and operations with MATLAB, functions of one variable, linear systems solutions, LU and QR factoriztions, eigenvalues and eigenvectors, iterative methods, nonlinear functions of several variables, interpolation, approximation, Fourier methods, differentiation and integration, differential equations by numerical methods,

EEE 533 Information Theory (3-0-7.5)

Mathematical analysis of discrete and continuous information sources and communication channels. Concepts of mutual information and entropy as mathematical measures for sources and channels. Introduction to rate distortion theory. Channel capacity, source and channel coding theorems.

EEE 535 Communication Theory (3-0-7.5)

Detection theory: binary M-ary hypothesis testing. Estimation theory. Representation of stochastic processes: Karhunen-Loeve expansion. Detection and estimation of signal parameters in white and colored noise. Estimation of continuous waveforms. Optimum linear realizable processor: Wiener-Hopf equation and its solution.

EEE 536 Digital Communication Systems (3-0-7.5)

Baseband pulse transmission. Modulation of digital signals: ASK, FSK, PSK, OAM, OPSK, MSK systems. Equalizers. Carrier and bit synchronization.

EEE 538 Communication Network Analysis (3-0-7.5)

Mathematics of Internet Architecture. Resource allocation as utility maximization. Statistical multiplexing. Scheduling: switch architectures, maximal matchings. Network Capacity, Max Weight scheduling. Scheduling in wireless networks: proportional fair scheduling in the downlink, channel-aware scheduling in cellular networks, ad hoc wireless networks, random access mechanisms, slotted aloha, and variants, q-csma. Joint optimization of transport, network, and MAC layers. Adaptive window flow control. Dijkstra and Bellman-Ford algorithms for link state and distance vector routing, applications on the Internet and wireless networks. Structured and unstructured P2P streaming.

EEE 515 Bioelectricity and Biomagnetism (3-0-7.5)

Vector analysis. Electrical sources and fields. Introduction to membrane biophysics. Action potentials. Volume conductor fields. Electrophysiology of the heart. Electrocardiography (ECG). Electric and magnetic lead fields. Electroencephalography (5670G). Magnetoencephalography (MEG).

EEE 519 Medical Imaging (3-0-7.5)

Physical principles of x-Ray NMR, ultrasound and nuclear imaging as applied to medicine. Mathematical formulation of the imaging problem for these modalities. Back projection, convolution, Fourier and Algebraic techniques of image reconstruction. Data acquisition techniques and hardware considerations. New imaging modalities and application areas.

EEE 506 Advanced Statistical Signal Processing (3-0-7.5)

Minimum Variance Unbiased Estimator, Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), Sufficient Statistics, Asymptotic Properties of Estimators, Deterministic Parameter Estimation, Maximum Likelihood, Expectation Maximization, Least Squares, Method of Moments, Higher Order Statistics, Bounds for Deterministic Parameter Estimation, Quadratic Bounds, Cramer-Rao Bound, Random Parameter Estimation, Bayesian Methods, Minimum Mean Square Error (MMSE) Estimator, MAximum a-posteriori (MAP) Estimator, Bayesian Bounds, Modified Cramer-Rao Bound, Wiener Filtering, Kalman filtering, Recursive Estimation.

EEE 574 High Voltage Techniques-I (3-0-7.5)

High voltage system real time monitoring and control problems, Power system computer control centers, System control strategies, Control levels. System security concept, Contingency analysis, Configuration analysis, State estimation, Decoupled state estimation methods, Detection, identification and correction of gross measurement errors, Real-time observability analysis, power factor corrections.

EEE 575 High Voltage Techniques-II (3-0-7.5)

High voltage measurement and test techniques, protection devices, lightning protection systems, capacitive loading effects, surge protection, isolators, test standards, corona effect, high voltage and test transformers designs and tests

EEE 525 Antenna Engineering (3-0-7.5)

Review of field equivalence principles, surface wave antennas, microstrip antenna elements and arrays, broadband antennas, introduction to reflector antenna systems, smooth walled and corrugated horns.

EEE 527 Microwave Engineering (3-0-7.5)

Matrix representation of microwave networks. Properties of scattering parameters. Generalized scattering parameters. Microwave transistor amplifier design; gain stability, noise. Microwave transistor oscillator and mixer design. Simplified signal flow graph analysis. Coupled lines, directional coupler, Schiffman's differential phase shifter. Hybrids and power dividers. Richard's frequency: transformation, Richards' theorem. Kuroda's identifies.

EEE 510 Analog Integrated Circuits (3-0-7.5)

Review of bipolar transistor operation, small signal model, and single stage amplifiers. Power supply refection and voltage references. Noise models and calculations with noise. Equivalent noise generators for bipolar and MOS transistors. Harmonic distortion and inter-modulation. Application of noise and distortion analysis to RF circuit components (Low noise amplifiers, mixers and voltage-controlled oscillators, oscillators). 

EEE 511 Principles of Analog VLSI Design (3-0-7.5)

NMOS and CMOS processes. Transistor circuit modeling. Current Mirror. Operational Amplifiers Pseudo analog techniques. Continuous time and switched capacitor filters. A/D and D/A conversion. Oscillator and phase locked loop design.

 

 

 

 

Güncelleme İşlemleri Devam Etmektedir.