İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı


İnsansız hava aracı (İHA) fiziksel olarak içinde insan bulunmayan bir tür uçan araçtır. İHA'ların en önemli ve olmazsa olmaz bileşeni, yer tabanlı bir kontrolör ile uçak arasında bir iletişim sistemdir. İçinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece amaca uygun ekipman (video kamera, fotoğraf makinesi, GNSS, lazer tarama cihazı, vb.) taşıyan, uzaktan kumandalı ve/veya otomatik olarak görevini icra edebilen bir çeşit uçaktır. İHA’ların askeri, sivil (hobi ve ticari) ve bilimsel amaçlı profesyonel kullanımları ülkemizde ve tüm dünyada hızla artmakta, bu nedenle önümüzdeki yıllarda bu konunun daha fazla gündem oluşturacağı değerlendirilmektedir.

İnsansız hava aracı teknolojisinin tasarım, üretim, bakım, operasyon ve pilotaj gibi uygun pozisyonlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün çağın beklentilerini karşılacayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmesini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir programdır. Mezunlar, insansız hava aracı teknolojileri üzerine araştırma ve geliştirme yapan firmalarda araştırmacı; platform ve komponentlerini üreten firmalarda ara eleman; uçuş operasyonları gerçekleştiren firmalarda operatör veya pilot olarak çalışabilecek niteliklere sahip olur. Program mezunlarının almış olduğu eğitim, insansız hava aracı sektörünün dinamiklerini öğrenmesini ve gelecek yıllarda sektörde yaşanacak büyüme ile kendini bu iş kolunda konumlandırma imkanını sağlayacaktır.

 İş İmkanları:

 İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojileri ve Operasyonları programı mezunu olan öğrencilerimiz; Havacılık Endüstrisi Savunma Sanayi, Askeri Uygulamalar, Kolluk Kuvveti Uygulamaları, Gözetim ve Keşif,

 1. Petrol ve Gaz Endüstrisi,
 2. Rüzgar Türbini Muayene ve Kontrolü,
 3. Tarım (Hassas tarım uygulamaları, ilaçlama, ürün rekolte takibi vs.),
 4. Hava Kurtarma, Arama-Kurtarma, Yangın Söndürme Uygulamaları,
 5. Hava Fotorafçılığı,
 6. İnşaat, Kentsel Dönüşüm, 3 Boyutlu Şehir Modellerinin Oluşturulması,
 7. Kargo,
 8. Haritacılık,
 9. Kirlilik Tespiti, Hava Durumu İzleme,

 Programı Tercih Edecek Öğrenciler;

 1. Matematik, fen bilimleri ve program içeriğinde alanına yönelik edindiği bilgiyi İnsansız Hava Aracı (İHA) konularını Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.
 2. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri alanında karşılaşabileceği problemleri bilinçli bir şekilde inceleme, analiz etme ve en etkin/uygun çözümleri belirleyebilme ve tanımlayabilme becerisine sahip olmak.
 3. Proje isterlerini en iyi şekilde karşılayabilecek sistem tasarımını ve bu sistemin alt sistemlerinin tasarımını planlayıp gerçekleştirebilecek niteliklere sahip olmak.
 4. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri geliştirmek üretmek ve testlerini gerçekleştirmek için kullanılan yazılımları, uygulamayı da göz önüne alarak en etkin şekilde bu kullanmak noktasında yetkinlik seviyesinde beceriye sahip olmak.
 5. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri alanında teknolojik, teorik ve uygulamaya yönelik trendleri takip ederek olası yeni sistemler doğrultusunda oluşma ihtimali olan öngörülebilir istekleri ve ihtiyaçları anlamak, bu öngörüleri görebilmek için gerekli verileri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi sahip olmak.
 6. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Araştırma-Geliştirme, Üretim, Test ve Bakım içerikli farklı görev alanlarında hem takım çalışmasına hem de bireysel çalışmaya uygun niteliklere ve yeteneklere sahip olmak.
 7. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri içerikli projeleri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, tasarımsal ve buna bağlı üretimsel sorunlarını tanımlayabilme ve çözüm önerileri geliştirebilme yeteneklerine sahip olmak.
 8. İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri alanında kendini geliştirme konusunda istekli olmak ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojileri gibi gelecek potansiyeli yüksek olan ileri teknoloji kullanımı yoğun bir alanda görev alarak bu alanda inovatif bakış açısı ile ileri Ar-Ge ve üretim prosesleri tanımlayıp gerçekleştirebilecek uluslararası niteliklere sahip olmak.
 9. İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojileri ve Operasyonları alanında mesleki, hukuksal, etik ve sosyal sorunlar hakkında farkındalığa sahip olmak ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilmek.
 10. Karar alırken ve uygularken, İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknolojileri uygulamalarının ve operasyonlarının evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olmak.