İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü