İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akreditasyon

OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme alanındaki eğitim kurumlarının ulaşabileceği en iyi akreditasyon kuruluşlarından biri olan AACSB’ye (The Association to Advance Collegiate Schools of Business International) üye oldu.

1916 yılında kurulan AACSB, işletme ve muhasebe dallarında lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunan fakültelerin en eski ve en prestijli küresel akreditasyon kurumudur.

AACSB Standartları

Stratejik Yönetim ve İnovasyon

Standart 1: Misyon, etki, inovasyon

Standart 2: Entellektüel katkılar, etki ve misyon ile uyum

Standart 3: Finansal stratejiler ve kaynakların tahsisi

Katılımcılar

Standart 4: Öğrenci kabulü, bilimsel ilerleme ve kariyer gelişimi

Standart 5. Fakülte yeterliliği ve yayılımı

Standart 6: Fakülte yönetimi ve desteği

Standart 7: İdari personel yeterliliği ve yayılımı

Öğretme ve Öğrenme

Standart 8: Müfredat yönetimi ve öğrenme çıktıları

Standart 9: Müfredat içeriği

Standart 10: Öğrenci-Fakülte etkileşimi

Standart 11: Program eğitim derecesi, yapı ve eşdeğerliği

Standart 12: Öğretme etkinliği

Akademik ve İdari Personel Entegrasyonu

Standart 13: Öğrencinin akademik ve idari süreçlere katılımı

Standart 14: Yönetici eğitimi (YL-DR)

Standart 15: Fakülte nitelikleri ve bağlılığı