Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı

Misyon ve Vizyon

Misyon

Hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisi alanında ülkemizin yurtdışındaki otomotiv üreticileri ile rekabet edebilir bir yapıya erişmesi için önemli sayıda yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı vardır. Hibrit ve elektrikli taşıt teknolojisi programı ile OSTİM bünyesinde elektrikli araç alanında bilgi birikimi olan veya bu alanda çalışmayı hedefleyen firmalar ile bilgi alışverişinde bulunarak programın alt yapısı güçlendirilerek ülkemizde ki katma değeri yüksek üretim alanlarından biri olacağı ön görülmektedir. OSTİM ülkemizin en büyük sanayi bölgesi olarak tanımlanmaktadır. Çok farklı iş kollarında önemli miktarda üretim kapasitesi ve bilgi birikimine sahiptir. OSTİM Teknik Üniversitesi bu bilgi birikimi ve üretim yeteneğini akademik bakış açısıyla birleştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve rekabete uygun insan kaynağını sağlayacaktır. 

Vizyon

OSTİM bölgesinde 23 adet otomotiv yan sanayi imalat alanında hizmet veren firma bulunmaktadır.  Firmalar ile işbirliği yapılarak hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi alanında yan sanayi imalat yapmasının önü açılacaktır. OSTİM Teknik Üniversitesi olarak önemi her geçen gün artan yenilenebilir enerji kaynağı alanında sistematik bir eğitim altyapısı kurarak bu alanda çalışma yapmak isteyen işletmelere akademik destek verilecektir. Bu sayede ülkemizin bu rekabetin yoğun olduğu ve katma değeri son derece yüksek çıktılara sahip üretim alanında söz sahibi olabileceği bir yapı oluşturulabilecektir.