Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı

Farklılıklarımız

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin kendi bünyesinde uyguladığı “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Modeli” çerçevesi doğrultusunda Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümü’nde yer alan öğrencilerimiz aşağıda belirtilen farklılıklarımızdan yararlanacaktır:

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin içinde yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde yaklaşık 6000 firmanın faaliyetlerini gerçekleştirdiği, ülkemizin en gelişmiş sanayi havzalarından biridir. Bu bağlamda, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüöğrencilerimiz programlarının ders içeren dönemlerinde haftada bir gün; son dönemlerinin ise tamamında kendi uzmanlık alanlarına uygun bir işletme ile eşleştirileceklerdir. Bu işletmede, tam zamanlı olarak çalışacaklar; edindikleri pratik bilgi ve tecrübe ile teorik bilgilerini harmanlayarak mezuniyetlerinde iş hayatlarına belli bir tecrübe seviyesinde başlayacaklardır.

Girişimcilik Projesi

Öğrencilerimiz ilk dönemden itibaren teknoloji tabanlı girişimcilik ile ilgili olarak temel bilgilerle donatılacak; geliştirecekleri Girişimcilik Projesi ile ilk iş fikirlerini daha eğitimlerinin ilk senesinde test etme imkanına sahip olacaklardır. Başarılı iş fikrine ve projeye sahip öğrencilerimiz ise, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Teknopark desteğinde sağlanacak desteklerle kendi işlerini kurma şansına sahip olacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bölümüöğrencilerimizin iki yıllık üniversite hayatları boyunca edindikleri tecrübeler, Girişimcilik Projesi ve Uygulamalı Eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyet ve aldıkları eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik Karnesi altında toplanacak ve mezuniyeti esnasında öğrencimize takdim edilecektir. Bu sayede öğrencimizin, iş hayatına başlarken ve iş ararken girişimcilik yetkinliklerini ve tecrübelerini gösterebilmesi amaçlanmaktadır.

ÜLKEMİZE VE DÜNYAYA KATKI HEDEFLERİ

Verilecek dünya standartlarında kaliteli eğitim ile Hibridve Elektrikli Taşıtlar alanında teorik ve pratik bilgiye sahip, Endüstri 4.0, Dijital Dönüşüm ve Nesnelerin İnterneti gibi yükselen teknolojik paradigmalar, teknolojik değişim ve gelişim konusunda okuryazarlığı olan, girişimci ve yenilikçi, işbirliğine ve takım çalışmasına yatkın mezunlar yetiştirerek ülkemizin tekniker ve ara eleman ihtiyacını karşılanmasına yardımcı olmak,

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında bilimsel çalışmalar yapmak; konferans ve seminerler organize etmek,

Geliştirilecek özgün bilimsel projeler ile bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak,

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında yapılacak teorik ve pratik çalışmalarla bilim dalının evrensel gelişimine katkıda bulunmak,

Yapılacak akademik çalışmalar ve mezunlarımızla ülkemizde katma-değeri yüksek bir Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar alanında sektörün gelişmesine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

EĞİTİM YÖNTEMLERİMİZ

Uygulamalı eğitim

İş yeri eğitimi

Ortak çalışma ve takım oluşturma

Proje hazırlama

İş fikri geliştirme

Staj

Mesleki Eğitim

Yerinde uygulama ve öğrenme

Bilgisayar destekli öğrenme

Web tabanlı eğitim

Oyunlaştırma

Alan çalışması

Ödev

Seminer

Teknik gezi

Sosyal etkinlikler

Ders içi ve dışı etkinlikler

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN YAPISI

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi BölümüÖğretim Üyelerimiz alanlarında yaptıkları çalışmaların yanında birçok teknik projede yer almışlardır. Teknik bilgilerinin yanında pratik bilgiye de haizdirler. Akademik tecrübelerinin yanında her birinin özel sektör tecrübesi de mevcuttur. Bu kapsamda, MYO çatısı altında akademik projelerin yanında üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik projeleri de teşvik edilmektedir.

Chat on WhatsApp