Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı

Bilgi Paketi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bologna Bilgi Paketi için tıklayınız. 

Bilgi paketinin tamamını indirmek için tıklayınız. 

Araç artışına bağlı olarak, ulaştırmada kullanılan yakıt miktarının artması, atmosferde kirletici emisyonların ve karbondioksit (CO2) gazı miktarının hızla yükselmesi, dolayısıyla sera etkisinin oluşması ve iklim değişikliği sorunları, ulaştırmada enerji verimliliği konusunu gündemde tutmaktadır. Dünya genelinde her geçen yıl ulaşım yoğunluğunun artması ve açığa çıkan emisyon miktarlarının da buna paralel olarak yükselmesi alternatif tahrik sistemlerinin ve alternatif yakıtların kullanımını arttırmaktadır. Tüm bu problemlerin çözümü için uygun alternatif yakıtlar ve/veya daha verimli alternatif araçların geliştirilmesi gündeme gelmektedir. Bu çerçevede, yapılan araştırmaların odak noktasında elektrikli tahrik sistemlerinin araçlar içerisinde kullanılmasına olanak sağlayan tümü elektrikli ya da hibrit elektrikli araçlar yer almaktadır. Otomotiv endüstrisinin büyük dönüşümü ile bu alanda yapılan büyük ölçekli yatırımlar ve sektörün nitelikli ve rekabete uygun insan kaynağına olan ihtiyacı Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programının kuruluşuna zemin hazırlamıştır.

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknikerliği

Ön Lisans

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yurt dışı kaynaklı öğrencilerin lise mezuniyetlerinin denklik işlemleri ile birlikte yürürlükteki yüksek öğretim ve OSTİM Teknik Üniversitesi mevzuatı ile diğer mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilir. OSTİM Teknik Üniversitesi yurt dışı kaynaklı öğrenciler için gerekli gördüğü durumlarda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kendi seçme ve yerleştirme sistemini kurar.

Öğrencilerin kayıt olmalarını müteakip önceki lisans programlarında almış oldukları dersler; geçerli ve hukuki olarak belgelendirilmeleri, ders konu, kapsam ve içeriklerinin OSTİM Teknik Üniversitesinde uygulanan program/derse uygunluğu ve yeterliliği Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması sonucunda kabul edilebilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 240 AKTS kredilerini tamamlamış olmaları, öğrenim gördükleri programdaki tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.PROGRAM PROFİLİ

 1. Hibrid ve elektrikli araçlar teknikeri çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmenin sağlayabilmek

 2. Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek

 3. Hibrid ve elektrikli araçların çalışması ve bu araçlara ait teknik bakımların yapılabilmek

 4. Hibrid ve elektrikli araçlarda kullanılan güncel teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak

 5. Hibrid ve elektrikli araçların karşılaşabileceği arıza durumları hakkında ön bilgi sahibi olma ve bu arızaların giderilmesine ait teknik yaklaşımlar hakkında bilgilendirmek

 6. Hibrid ve elektrikli araçlarda kullanılan pil teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu pil yapılarının ölçümlerinin yapılması ile olası arızaların önüne geçmek

 7. Hibrid ve elektrikli araçlara ait tesisat projelerinin oluşturulması ve bu araçlara ait bileşenlerin araç içinde en uygun şekilde konumlandırılmasının sağlanmak

 8. Hibrid ve Elektrikli araçlarda kullanılan motor teknolojileri ve bunlara ait temel test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

 9. İçten yanmalı geleneksel motor teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu motor yapısı ile elektrik motorunun hibrid çalışımını sağlamak

 10. Elektrik devre sistemlerinde temel ölçüm ve hesaplama uygulamalarını belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek

 11. Temel elektronik devre ve uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisi kazanmak

 

 

 

Programdan mezun olan öğrenciler, otomotiv sektöründe hem araç üretiminde hem araç içi elektronik tasarımında hem de akıllı araçlar için AR-GE yapan firmalarda tekniker, tasarımcı ve AR-GE personeli olarak istihdam edilebilecekleri gibi, öğrenilen bilgilerle yazılım, elektronik, mekatronik ve otomotiv alanlarında herhangi bir AR-GE veya üretim sürecinde kolaylıkla çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır.

 

 

Programdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olması halinde Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği programlarına geçiş yapabilirler.

 

Öğretim elemanları; çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirirler. Ostim Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Lisans Yönetmeliği’ne göre DC ve DD koşullu geçerken, FD, FF ve NA harf notu alanlar dersten başarısız sayılırlar. Başarı Notu Katsayıları aşağıda sunulduğu gibidir.

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

Statü

AA

4

90-100

Geçer

BA

3,5

85-89

Geçer

BB

3

80-84

Geçer

CB

2,5

70-79

Geçer

CC

2

60-69

Geçer

DC

1,5

50-59

Koşullu Geçer

DD

1

45-49

Koşullu Geçer

FD

0,5

35-44

Başarısız

FF

0

0-34

Başarısız

NA

0

0

Başarısız

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programda belirtilen tüm derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 4,00 kredi üzerinden 2,00 olması, en az 240 AKTS kredisi sağlaması gereklidir.

Tam zamanlı

Elektrik ve Enerji Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nida Birgül

E-mail: [email protected]

Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Mehmet İrfan Gedik

E-mail: [email protected]

Ders
Kodu

Dersin
Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Toplam

Oran

GIE 151

Geleceği İnşa Etmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISG 101

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIZ 101

Fizik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIL 101

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAT 103

Matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAD 103

İngilizce I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR 101

Türk Dili I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRS 101

Temel Girişimcilik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAK 109

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 103

Temel Elektrik-Elektronik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 101

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR 102

Türk Dili II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAD 104

İngilizce II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISE 102

İş Yeri Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRS 102

Uygulamalı Girişimcilik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 112

Malzeme ve İmalat Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 108

Algoritma ve Programlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 114

Batarya Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 106

İçten Yanmalı Motorlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 110

Güç Aktarma Organları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISE 201

İş Yeri Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 207

Mikrodenetleyiciler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 205

Elektrikli Araçlarda Elektrik Motor ve Sürücüleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 207

Araç Haberleşme Teknolojileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISE 202

İş Yeri Deneyimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRS 202

Sektörel Proje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 116

Otomotiv Elektroniği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAK 112

Bilgisayar Destekli Tasarım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 209

Güç Elektroniği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 211

Sayısal Tasarım

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 215

Motor Test Tekniği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET 217

Otonom ve İleri Sürüş Destek Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÇ/PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ: İŞLETME
 
Chat on WhatsApp