Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Programı

      

 • Hibrid ve elektrikli araçlar teknikeri çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmenin sağlanması.
 • Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme.
 • Hibrid ve elektrikli araçların çalışması ve bu araçlara ait teknik bakımların yapılabilmesi.
 • Hibrid ve elektrikli araçlarda kullanılan güncel teknolojiler hakkında bilgi sahibi olma.
 • Hibrid ve elektrikli araçların karşılaşabileceği arıza durumları hakkında ön bilgi sahibi olma ve bu arızaların giderilmesine ait teknik yaklaşımlar hakkında bilgilendirme.
 • Hibrid ve elektrikli araçlarda kullanılan pil teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu pil yapılarının ölçümlerinin yapılması ile olası arızaların önüne geçmek.
 • Hibrid ve elektrikli araçlara ait tesisat projelerinin oluşturulması ve bu araçlara ait bileşenlerin araç içinde en uygun şekilde konumlandırılmasının sağlanması.
 • Hibrid ve Elektrikli araçlarda kullanılan motor teknolojileri ve bunlara ait temel test süreçleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İçten yanmalı geleneksel motor teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve bu motor yapısı ile elektrik motorunun hibrid çalışımı
 • Elektrik devre sistemlerinde temel ölçüm ve hesaplama uygulamalarını belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme.
 • Temel elektronik devre ve uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisi kazanma.
web counter free
Chat on WhatsApp