Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümümüz, ilgili fen bilimleri ve temel mühendislik dersleriyle öğrencilerin yeterli bilgi birikimi kazanmasını sağlayarak aerodinamik, yapısal tasarım ve analiz, uçuş mekaniği ve kontrol, itki sistemleri gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgi birikimi oluşturarak havacılık ve uzay mühendisliği problemlerini modelleme, analiz etme ve çözme becerisini kazandırmaktadır. Sanayi odaklı üniversite olmanın getirdiği tasarım, üretim ve araştırma-geliştirme tecrübeleri sayesinde öğrencilerimize zenginleştirilmiş teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimlerinin sonunda havacılık ve uzay mühendisliği problemlerini belirleme ve tanımlama; bu problemlerin formülasyonu, analizi ve çözümü için uygun araç, yöntem ve teknikleri saptama, karmaşık bir sistemi, süreci veya parçayı gereksinimler çerçevesinde ilgili kısıt ve sınır koşullarını dikkate alarak tasarlama; bu doğrultuda güncel yöntemleri uygulama becerisine sahip olarak mezun olmaktadırlar. Sürekli gelişmeye açık, farkındalığı yüksek, kuramsal bilgisi ve uygulama becerisi gelişmiş donanımlı gençlerimizi meslek hayatına kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Doç. Dr. Hande GIRARD

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Nedir?

Havacılık ve Uzay Mühendisliği sabit kanat, döner kanat, roket, füze, uydu gibi hava ve uzay araçlarının tasarımı, analizi, testi, geliştirilmesi ve üretilmesi ile bu araçların bakım-onarım-revizyon süreçleriyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Hava ve uzay taşıtlarının bulunduğu ortam ile olan etkileşimlerini inceleyen aerodinamik|astrodinamik, bu taşıtların hava ve uzayda hareket halindeyken üzerlerine etkiyen kuvvetlerin etkilerini inceleyen ve buna göre yapısal tasarım ve analiz süreçleriyle ilgilenen yapı ve malzeme, hava ve uzay taşıtlarının hareket edebilmesini sağlayan itki gücünü inceleyen itki sistemleri ile taşıtların kararlılığını ve düzgün ve kontrol edilebilir hareketini sağlamak için kontrol girdileri ile hareket çıktıları arasındaki uyumu inceleyen uçuş mekaniği ve kontrol konularındaki ders ve uygulamalardan oluşmaktadır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz, eğitim gördükleri süre boyunca; temel mühendislik dersleri olan termodinamik, statik, mukavemet, dinamik gibi derslerden sonra uygulamalı elastisite, uçak ve uzay yapıları, kompozit malzemeler, otomatik kontrol, aerodinamik, itki sistemleri gibi dersler alarak birçok alanda teknik çözümler üretebilecek yetilerle donatılırlar.

 

Neden OSTIMTECH? Sunulan Kazanımlar Nelerdir?

Ostim Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü havacılık ve uzay sektörü için nitelikli mühendis kazandırmayı hedeflemektedir. Bölümdeki her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemiyle öğrencilerin sürekli gelişimine önem verilmektedir. Sanayi odaklı üniversite olmanın getirdiği tasarım ve üretim kabiliyeti, teorik ve uygulamalı dersler ile harmanlanarak günümüz gereksimlerine yönelik donanımlı öğrenciler yetiştirilmektedir. Günümüz dünyasında etkin rol oynamak için mesleki kazanımların yanı sıra kültürel farkındalığı yüksek, takım çalışmasını bilen, insani değerleri özümsemiş, topluma faydalı nitelikli mezunlar yetiştirmeyi prensip edinmiştir. Öğrencilerimiz, OSTİM’in gerek iş dünyası gerekse sanayi ve kamu ile güçlü işbirliği sayesinde uluslar arası standartlarda bir eğitim, araştırma ve uygulama altyapısı ve donanımı ile yenilikçi teknoloji ve girişimcilik kıstaslarıyla havacılık ve uzay mühendisliği alanında etkin bir rol oynacaklardır.

 

 • Sevgili öğrenciler,

  Teknik veya kişisel sebeplerden ötürü bölümünüze herhangi bir zamanda [email protected] eposta adresinden ulaşabilirsiniz. 
   
  Düşünceleriniz ve beklentilerinizi iletebilirsiniz.
   
  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü