Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün amacı;  alanında yetkin, bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş mühendisler yetiştirmektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nün müfredatı; toplumun ekonomik ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmak için öğrencileri kaliteli bir şekilde eğitmek ve hava ve uzay uçuş araçlarının analizi, tasarımı, üretimi ve testi dahil olmak üzere havacılık bilimlerinde araştırma yapmaktır. Programda, hem genel mühendislik hem de havacılık ve uzay mühendisliği ile ilgili bilgilerin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır.