Güçlü ve İstihdam Dostu Büyüme Modeli

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Yüksek İstişare Konseyi, Ege Akdemiz Genç İş İnsanları Konfederasyonu
(EGAFED) ile Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği (KUGİAD) tarafından düzenlenen “Güçlü ve İstihdam Dostu Büyüme Modeli
Programı” paneli geniş bir katılımla yapıldı. Moderatörlüğünü Victam İnternational Türkiye-Ortadoğu Temsilcisi Edip Aktaş'ın
yaptığı panelde yapılan sunumlarla Türkiye'nin gelişim ve büyümesine katkı sağlamak için tespit edilen eksikler ve çözüm
önerileri konuşuldu. “90'lı yıllardaki enflasyonlu dönemlere geri dönmemeliyiz”


Kendisinin de yer aldığı kurul tarafından hazırlanan ‘Büyüme ve İstihdam Ekonomi Modeli' raporu hakkında bilgi veren OSTİM
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ali Yülek de “Büyüme ve istihdam dostu bir modele her şey devletin kontrolünde
olursa hata yapma oranı yüksel olur. Bu yüzden bu kontrol özel sektörün elinde olmalıdır. 90'lı yıllarda yaşadığımız enflasyonlu
dönemde iş adamları büyük sıkıntı yaşandı. Bu dönemlere geri dönmememiz lazım. Bunun için makroekonomik istikrar
sağlamalıyız ve dışa açık büyümeği gerçekleştirmeliyiz. Kamu menfaatini sağlamak için hem özel sektör hem de devletin birinci
amacı toplumun faydası olmalıdır.

Devlet bizden vergi alırken, vatandaş da bu paranın en faydalı şekilde geri dönmesini bekler. Özel sektörde de beklendi istihdam
ortamı oluşturmasıdır. Müteşebbisliği ve girişimciliği desteklemek istiyorsak ortama cirosu 20 milyonun altına olan şirketlerin vergi
dilimleri yeniden düzenlenmelidir ancak bu karşılık istihdam oluşturmaları istenmelidir.

Bu hem ortamı rahatlatır hem de bizim şirketlerimizin gerçek gelir giderleri ortaya çıkmış olur. Vergi kaçırmak için yapılan gerçek
dışı bildirimlerin önüne geçersek bir anda Türkiye'nin değeri artar. KOBİ Dostu Perakende Programı oluşturarak, zaten dünya
zincirine göre çok daha küçük düzeyde olan KOBİ'lerin önü açılmalı ve pazara erişiminde perakende sektöründen faydalanmaları sağlanmalıdır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak istiyorsak 2023'ten 10 veya 20 yıl önce dünyanın yatırımcıya
uygun iş ortamı sağlayan ülkelerden birisi olmalıyız. Ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için Eximbank kaynakları ve işleyiş
tarzını artırırsak; önümüzdeki süreçte bu bize ve çocuklarımıza kat ve kat fazla olarak geri dönecektir. Kalkınma bankacılığın
geliştirilmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.


KUTO Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel,
OSTİM Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ali Yülek, Victam İnternational TürkiyeOrtadoğu temsilcisi Edip Aktaş ,
TÜGİK YİK Başkanı Erhan Özmen, TÜGİK YİK Başkan Vekili Demokan Eren, YİK Genel Sekreteri Tezcan Karakuş,
EGAFED Başkanı Barış Gümüş, EGİFED Başkanı Aydın Buğra, KUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Müge Delgen Ceylan ve
davetliler katıldı. Panel etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşlar ile panelistlere plaket takdim edilmesiyle son buldu.

Bize
Sorun