Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yürütülen Projeler

 

ERASMUS Plus KA203 Yüksek Öğrenimde Stratejik Ortaklıklar

Genç istihdamını artırmak, AB istihdam politikasının temel bir hedefidir ve Avrupa 2020 büyüme ve istihdam stratejisi bağlamına girmektedir. Başta Avrupa olmak üzere yaşadığımız çevrenin giderek artan dinamizmine dayanan ana önceliğimiz yüksek öğrenim öğrencilerinin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini temel almaktadır. Küreselleşme ve yeni işgücü piyasası, gençleri, uyarlanabilir kapasite, yaratıcılık, inisiyatif, öz motivasyon, belirsizlikle başa çıkma, kendi deneyimlerinden öğrenme vb. yetkinlikler gerektiren, sürekli değişen ortamlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bunlar ve diğer yetkinlikler (takım çalışması, kaynak yönetimi, finansal okuryazarlık, planlama kapasitesi ve etik ve sürdürülebilir düşünme gibi), günümüz dünyasında ekonomik, sosyal ve kültürel zorluklarla yüzleşmek için EntreComp çerçevesinde girişimcilik yeterlilikleri başlığı altında yer alan yeterliliklerdir. Öte yandan, bu yetkinliklerin geliştirilmesi, yüksek öğrenim öğrencilerinin mesleki geleceklerine yönelik motivasyonlarını ve bağlılıklarını teşvik etmenin yanı sıra uluslararası katılımlarını artırmaları için bir fırsattır.

Projenin genel amacı, Avrupa'daki yüksek öğrenim öğrencilerinde girişimciliği ve dijital becerileri geliştirmektir.

Projenin hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Avrupa yüksek öğrenim öğrencilerinde girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.
 • Avrupa yüksek öğrenim öğrencilerinde dijital becerilerin geliştirilmesi.
 • Avrupa EntreComp çerçevesinde yüksek öğrenim seviyesindeki eğitimcilerin eğitilmesi.
 • Yüksek öğrenim seviyesindeki eğitimcilerin, öğrencilerine girişimcilik becerilerini öğretmek için EntreComp kullanımının sistematikleştirilmesi konusunda eğitilmesi.
 • Yüksek öğrenim öğrencilerinin sosyal becerilerinin (iletişim, öz saygı, katılım, takım çalışması, girişkenlik, dil becerileri ve sosyal farkındalık) gelişimiyle sonuçlanacak Avrupa düzeyindeki bir projeye katılımının teşvik edilmesi.
 • Ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu idaresi, dernekler, şirketler ve eğitim merkezleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesi.
 • Ortaklar ve katılımcı ülkeler arasında geliştirilen iyi uygulamaların paylaşılması.
 • Sonuçların yüksek öğrenim seviyesindeki eğiticiler, eğitim merkezleri, eğitici yetiştirme merkezleri, gayri resmi kuruluşlar, kamu kurumları, belediyeler ve şirketler arasında yaygınlaştırılması.

Proje Temel Faaliyetleri:

 • Uluslararası Toplantılar
  • 7 ayrı proje partnerinin ülkesinin liderlik etmiş olduğu toplantılar (2’si video konferans şeklinde)
 • Fikri Çıktılar
 • Öğrenme ve Öğretmen Faaliyetleri
 • Hackathon yarışmaları
 • Çok Etkinlikli Kapanış Toplantısı

SOSYAL ATÖLYE (OSTİM SANAYİ-TOPLUM DEĞER ÜRETME MERKEZİ)

Yürütücülüğünü OSTİM Teknik Üniversitesi’nin üstlendiği, proje ortaklarının ise OSTİM OSB ve Ankara Sanayi Odası (ASO)’nın olduğu Sosyal Atölye projesinin genel amacı; sosyal girişimciliğin anlaşılması, beslenmesi, özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli altyapıyı sunan bir merkez kurulması ve faaliyetlerine başlamasıdır. OSTİM Sanayi-Toplum Değer Üretme mekanizmasını ortaya koyacak “Sosyal Atölye” bu misyon ile zaman içinde ekosistemin güçlü aktörlerinden birine dönüşecek ve sürdürülebilir bir modele dönüşecektir.

Proje ile ortaya konacak “Sosyal Atölye- OSTİM Sanayi ve Toplum Değer Üretme Merkezi”, sosyal inovasyon konusunda farkındalık yaratma ve artırma çalışmalarının yanı sıra, toplumsal ve ekonomik meselelerin çözümüne katkı sunmak isteyen farklı paydaşları içeren etkin bir ağ oluşturulması yönünde de faaliyetlerine sürdürecektir. Merkez, eğitim faaliyetlerinin yanında sosyal problemlerin çözümüne yönelik en başta sanayi ile işbirliği yapacak, mevcut firmaları sosyal girişimciliğe ve inovasyona özendirecek, sosyal fayda çabasını artıracak yeni projeler geliştirmekte, proje üretmek isteyen sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarına hizmet verecek canlı bir ekosistem oluşturmayı hedeflemektedir.

Sosyal Atölye Web Sayfasını Ziyaret Edin: http://www.sosyalatolye.com.tr/

 

OSTİMTECH FABRİKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından fonlanan Ankara Kalkınma Ajansının koordinasyonu ile Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında OSTİM Teknik Üniversitesi olarak OSTİM OSB ortaklığında OSTİMTECH Fabrika adlı güdümlü proje sunulmuş ve desteklenmeye değer görülmüştür. Genç işsizliği azaltmak ve girişimciliği teşvik ederek artırmak adına OSTİM'in tam merkezine OSTİMTECH Fabrika'nın açılması hedeflenen projede, 7 atölyede (Dijital Tasarım Atölyesi, Talaşlı İmalat Atölyesi, Elektronik Atölyesi, Sanal Gerçeklik Atölyesi, Siber Güvenlik Atölyesi, 3B Yazıcı Atölyesi, Gömülü Sistemler Atölyesi) sunulacak meslek edindirme eğitimleri için uygulamalı eğitim müfredatı geliştirilecek olan projenin hedefleri aşağıdadır:

 1. Genç işsizlik oranını azaltmak,
  • Nitelikli işsizlerde girişimcilik oranını yükseltmek veya iş sahibi olarak istihdamı yükseltmek
  • Mesleki yetkinlikler kazandırarak genç işsizlerin oranını azaltmak
 2. Sürdürülebilir bir model inşa etmek,
 3. Proje sonrasında da KOBİ kenti OSTİM’i üniversite-sanayi iş birliğinin tam olarak uygulama alanına çevirmek,
 4. OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yetkinliklerinin artırılacağı teknik altyapının kurulmasına destek olmak.