Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez Ekibi

 

   

Dr. Öğr. Üyesi Melike Aktaş Bozkurt
Merkez Müdürü

[email protected]

      

Arş. Gör. Seray Kağıtcı Yeşilırmak
Uzman

[email protected]

    

Arş. Gör. Ali Uçucu
Uzman

[email protected]