Girişimcilik ve Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Girişimcilik, insana dair herhangi bir ihtiyaç veya problemin farkına vararak, buna bir çözüm üretme sürecini yürütmektir. Girişimci ise yaşadığı dünyanın, ülkenin ve toplumun sorun ve beklentilerinin farkında olarak, yarattığı farklı bakış açısı ile çözüm üretme konusunda fark yaratabilen herkestir.

Girişimcilik ve Liderlik Merkezi üniversitemizin vizyonuna uygun girişimci mezunlar yetiştirebilmek için öğrencilerimizin bireysel gelişimine yönelik programları düzenlemek, uzman kadrosuyla öğrencilere destek vermek amacıyla kurulmuştur. Girişimcilik ve Liderlik Merkezi, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin girişimcilikle ilgili gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetlerin ve hizmetlerin geliştiricisi ve sağlayıcısı olan ana platformdur.


 İşbirlikçi, Yenilikçi ve Yaratıcı

OSTİMTECH Girişimcilik ve Liderlik Merkezi, değer yaratmayı ve profesyonel gelişimi kolaylaştıran ortak, yenilikçi ve yaratıcı bir alan yaratmak üzere, girişimci düşüncenin ve bilincinin oluşturulması, yayılması, yenilikçi fikirlere dönüştürülmesi ve bu fikirlerin ticarileştirilerek toplumda sürdürülebilir zenginlik yaratılmasına katkıda bulunacak değerlere dönüştürülmesi için çalışmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu çerçevede girişimcilik kültürünü her kurumda ve toplumda geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.


Merkezin Amacı

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde girişimcilik kültürünü oluşturmak ve yaymak; yenilikçilik, yaratıcılık ve teknolojiye dayalı girişimler geliştirilebilmesi için tüm girişimcileri ve OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerini ve akademisyenlerini cesaretlendirmek, onların beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve girişimlerinin katma değeri yüksek ticari değer dönüştürülmesi için gerekli bağlantıları sağlamaktır. Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri başta olmak üzere girişimci ve girişimci adayının girişimcilik, yenilikçilik ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, iş fikirlerinin hayata geçirebilmesi ve bu fikirlerin ticarileşebilmesine katkı sağlayan faaliyetler geliştirmek ve yürütmektir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAYSAL

Girişimcilik ve Liderlik Merkezi Müdürü