Girişimcilik ve Liderlik Ofisi

Girişimcilik, insana dair herhangi bir ihtiyaç veya problemin farkına vararak, buna bir çözüm üretme sürecini yürütmektir. Girişimci ise yaşadığı dünyanın, ülkenin ve toplumun sorun ve beklentilerinin farkında olarak, yarattığı farklı bakış açısı ile çözüm üretme konusunda fark yaratabilen herkestir.

Girişimcilik ve Liderlik Ofisi üniversitemizin vizyonuna uygun girişimci mezunlar yetiştirebilmek için öğrencilerimizin bireysel gelişimine yönelik programları düzenlemek, uzman kadrosuyla öğrencilere destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Uygulama ofisimiz öğrencilerimizin girişimci olarak yetişme sürecindeki faaliyetlerini belgelendirmek üzere "Girişimcilik Karnesi" programını yürütmektedir. Aşağıda ayrıntıları verilen program sayesinde mezun öğrenciler girişimcilik çalışmalarını belgelendirebileceklerdir.

 

GİRİŞİMCİLİK KARNESİ

1.Girişimcilik karnesi nedir?

Girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkan sağlayan bir takip prosedürüdür. Her bir öğrenci için birinci sınıftan itibaren tutulan kayıtlar, notlandırma ve ders müfredatından bağımsız olarak öğrencinin girişimcilik tekamülünü ve bunun seyrini belirler.

Girişimcilik karnesi, Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerin ;

  • Eğilim, beceri ve yeteneklerini, neler yapabileceğine dair sınırlarını , kendini ve hedeflerini keşfetmesi;

  • Çevresindeki ihtiyaç ve sorunları tespit etmeyi ve tanımlamayı öğrenmesi;

  • Nihayetinde ise kendi eğilim, beceri, yetenek ve hedefleri çerçevesinde kendinden insanlığa kadar uzanan her boyut ve aşamada karşılaştığı sorun ve ihtiyaçlar için çözüm üretme yolunda sorumluluk alarak harekete geçmesini sağlayacak girişimcilik ruhunu edinebilmesi için farklı seçeneklerle tasarlanmış bir deneyim programıdır.

Girişimcilik karnesi projesi;

  • Direkt bilgi edinme (ders, laboratuvar, uygulama) programı değildir,

  • Sadece ticari girişim değildir,

  • Ücretli bir program değildir.

Girişimcilik karnesi tamamen bir OstimTech projesidir.

2.Girişimcilik karnesi neyi hedefliyor?

Girişimcilik karnesinin temel hedefinde Ostim Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak vardır.

Öğrencilerin tasarım, üretim, örgütleme ve çözüm üretme odaklı olarak sektörde fark yaratmalarını sağlamak, kendi iş yerini açarak üretim ve hizmet sunmak istemeleri halinde, start-up kurma, iş ortağı edinme, projelendirme ve sermaye bulabilme gibi konularda tecrübe edinmelerini sağlamak girişimcilik karnesinin hedefleri arasındadır.

Ostim Teknik üniversitesi olarak beklentimiz girişimcilik zihniyetine sahip öğrencilerimizin risk alabilen ve bunu yaparken gerçekci olabilen, zaman yönetimi konusunda yetkin, değişime açık, takım oyuncusu olabildiği kadar tek başına da insiyatif alabilen bireyler olmalıdır.

3.Girişimcilik karnesi içeriği

Ostim Teknik Üniversitesi “Girişimcilik Karnesi Göstergeleri” temel olarak üç boyut altında farklı göstegeler ile öğrencilere puan kazandıracak girişimcilik faaliyetlerinden oluşmaktadır. Bu boyutlar:

  • Üniversite bünyesinde verilecek “zorunlu eğitimler”,

  • Öğrencinin kendi bakış açısı, çevresi ve birikimi ile katılmayı ve karnesine işletmeyi isteyebileceği bazı “kişiye bağlı faaliyetler”,

  • Öğrenciye girişimcilik karnesine işletebileceği bazı eylemlerin okul ortamında sağlanması mümkün olacağından “Üniversitemiz desteğiyle yürütülecek faaliyetler”.

3.1.Zorunlu Eğitimler

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından öğrencilerin girişimcilik zihniyeti edinerek mezun olmaları çok önemlidir. Bu bağlamda üniversite bünyesinde, Hayat Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilecek bazı zorunlu eğitimler ile öğrenciler girişimcilik karnesini ilerletme hedefinde olmasalar dahi, asgari bazı bilgi ve teknik donanıma sahip olmaları beklenmektedir. Üniversite bünyesinde sağlanması düşünülen bazı eğitimler şunlardır:

Temel Girişimcilik Eğitimi (5 puan)

Proje Yönetimi Eğitimi (5 puan)

İnovasyon ve İş Fikri Oluşturma Eğitimi (5 puan)

Teknoloji Okur yazarlığı (5 puan)

Bilim ve Teknoloji Tarihi Eğitimi (5 puan)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Farkındalığı Eğitimi (5 puan)

3.2.Kişiye Bağlı Faaliyetler

Üniversitemiz öğrencilerinin, okul dışında, kendi ilgi alanları dahilinde, üniversite hayatı boyunca yapacakları tüm girişim, eylem ve faaliyetlerin kişisel gelişimleri ve ülke kalkınması için katma değer yaratacak boyutta olmasını hedeflemektedir. Bu bağlamda girişimcilik karnesine okul dışında yapılan herhangi bir faaliyet ya da eylemin işletilmesi fikri, öğrencilerin zamanını bu tarz faaliyetler ile doldurması amacını gütmektedir.

Buna göre öğrencinin girişimcilik karnesine puan kazandıracak bazı kişi bağlı girişimcilik eylemleri şunlardır:

Ulusal veya Uluslararası platformda yürütülmüş Ar-ge yada bir yenilik projesi (Yürütücü 20, araştırmacı 5 puan)

Varsa geliştirilmiş bir ürün yada hizmet fikri (5 puan)

Bireysel olarak alınmış patent (25 puan)

Üniversitemiz teknopark/kuluçka merkezinde yürütülmüş bireysel proje, iş ya da hizmet (Yürütücü 20, araştırmacı 10 puan)

Başka bir üniversitenin teknopark/kuluçka merkezinde yürütülmüş bireysel proje, iş ya da hizmet (Yürütücü 10, araştırmacı 5 puan)

Bireysel şirket kurma (40 puan)

Sosyal medyada yürütülmüş bir sosyal sorumluluk projesi (10 puan)

Bireysel olarak düzenlenmiş bir hayır faaliyeti (10 puan)

Huzurevi/ Yetimhane/ Sevgi evi ziyaretleri ve ilgili faaliyetler (5 puan)

3.3.Üniversitemiz Desteğiyle Yürütülecek Faaliyetler

Öğrencilere girişimcilik karnesinde puan kazandırabilecek bazı olanaklar üniversitemiz bünyesinde de sağlanabilecektir. Buna göre üniversite bünyesinde katılabilecekleri bazı girişimcilik eylemleri şunlardır:

Üniversitemiz proje ofisi ile yürütülen araştırma projesinde yer almak (yürütücü 10 puan, araştırmacı 5 puan)

Girişimcilik konusunda alınmış dersler (5 puan)

Herhangi bir okul kulübünde üyelik/yöneticilik (Yöneticilik 10 puan, üyelik 5 puan)

Okul kulüpleri bünyesinde organize edilmiş bir sosyal sorumluluk ya da girişimcilik projesinde aktif rol alma/ bizzat organize etme (5 puan)

Okul bünyesinde organize edilmiş bir hayır faaliyeti (5 puan)

Girişimcilik projesi dersi kapsamında, Sürekli eğitim merkezi yahut Hayat boyu Eğitim merkezi bünyesinde oluşturulmuş proje, tasarım, ürün, hizmet ya da iş fikri (5 puan)

Okul adına alınmış patent (25 puan)

Okul adına Ulusal veya Uluslararası platformda yürütülmüş Ar-ge yada bir yenilik projesi (Yürütücü 20, araştırmacı 10 puan)

Okul adına katınılan sempozyum, çalıştay ya da konferans bildirileri (10 puan)

4.Girişimcilik Karnesinin Takibi

Girişimcilik karnesinin takibi öncelikle öğrencimizin kendi sorumluluğundadır. Bununla birlikte üniversitemiz “Girişimcilik ve Liderlik Ofisi ” öğrencilerin karnelerinin takip ve değerlendirmesinden sorumlu olan temel birimdir. Ofisin çalışma usul ve esasları, ilgili yönerge ile belirlenir.

5.Girişimcilik Karnesinin Sağlayacağı İmkanlar

Sonuç olarak girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı geçen öğrencilerimiz için kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, Ostim Teknoparkta iş imkanı, iş ortağı bulma ve iritbatlandırma, yurt dışı staj imkanı gibi ödüller okul tarafından sağlanacaktır.