Elektrik ProgramıSanayileşmenin ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde elektrik kullanımı her geçen gün hızla artmakta olup, elektriğin kullanılmadığı alan neredeyse yoktur. Bu kapsamda elektrik konusunda nitelikli teknik elemanların yetişmesi, teknolojinin gelişmesi ve ekonomiye yaratılan katma değerin artması açısından büyük önem taşımaktadır.

OSTİM Teknik Üniversitesi Elektrik Programı bilim ve teknolojiyi takip edebilecek donanıma sahip, analitik düşünme yeteneği bulunan, öğrendiği bilgiyi etkin kullanabilen, yorumlayabilen ve bu bilgiyi analiz edebilen, iş dünyası ve sanayinin beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma yeteneğine sahip ELEKTRİK TEKNİKER’i bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrencilerin isteklerine bağlı olarak İngilizce hazırlık imkânı da sunulmaktadır.

Mezunların Çalışma Alanları

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı yaygınlaşması, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte inşaat sektörünün faaliyetleri oldukça artması ve savunma sanayisi teknolojisinin hızla gelişmesi ile birlikte nitelikli Meslek Yüksekokulu mezunu Elektrik Teknikerlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Elektrik Teknikerleri çalıştıkları kurum veya şirketin elektrik ile ilgili tüm işlerini yaparlar. MYO Elektrik Programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları bulabilme imkânları oldukça geniş kapsamlı olup, aşağıdaki tabloda bu alanlar kısaca özetlenmiştir: 

OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Elektrik Programı Mezunlarının İstihdam, İş ve Kariyer Alanları

 • Elektrik taahhüt işi yapan firmalar
 • Enerji sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ( özel sektör firmaları ve TRT, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vb.)
 • Elektrik ev aletleri teknik servisleri
 • Elektrik proje büroları
 • İnşaat işi yapan firmalar
 • Elektrik motorlu makine üretimi yapan fabrikalar
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarında (rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo kütle, biyo kütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi) faaliyet gösteren işletmeler
 • Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri firmaları
 • Elektrik dağıtım şirketleri
 • Üniversitelere bağlı yapı işleri teknik daire başkanlıkları
 • Büyük otellerin teknik işletme birimleri
 • Havacılık, uydu ve denizcilik haberleşme sistemleri üretim ve bakımı yapan araştırma ve geliştirme kurumları (TÜBİTAK, ROKETSAN, TAI, ASELSAN vb)
 • Otomotiv endüstrisi
 • Makine imalatı sektörü
 • Kimya sektörü
 • Hidroelektrik üretim tesisi yapan işletmeler
 • Endüstriyel bakım onarım yapan iş yerleri