Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş Elektrik-Elektronik Mühendisi yetiştirmektir. 

Program, öğrencilere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği sistemlerinin tasarımı, üretimi ve uygulanması da dâhil olmak üzere hem elektrik hem de elektronik sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili bilgilerin daha ilk yılda verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. 

 

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde değişimleri izleyen, gelecek teknolojilerine katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, uluslararası ölçütlerde ARGE ve ÜRGE yapan saygın bir mühendislik bölümü olabilmektir

 

Misyon

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünün misyonu öğrencilerini elektrik-elektronik mühendisliğinin bütün dallarında yetenekli, genel görüşü olan, özelleştiği dalda ise kapsamlı bilgi sahibi, teknolojik yeniliklere – çağın atılımlarına – açık olarak yetiştirmektir. Onları, problemlere yaklaşımı doğru olan ve çözüm üreten, girişimci, bilgi ve tecrübeye saygılı genç mühendisler olarak ülkemize kazandırmaktır.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesinde dikkate değer katkılar sağlamış iş ve finans merkezinde kurulmuştur. Bu bilgi birikiminden yararlanılabilmesi için teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilmektedir. Birinci sınıftan itibaren İşletme ortamında gözlem, uygulama, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler işletmelerin Mühendislik Fakültesi birimlerinde ikinci yarıyıldan itibaren haftada bir gün olmak üzere iş yerlerinde uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

Temelinde, OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip yöntemidir. Girişimcilik karnesinde belirli bir başarı oranını yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, mezun mühendisler yetiştirmek,

OSTİM Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,

Mühendislik alanlarında özgün projelerle ülkemiz sanayi ve teknolojide kalkınmasına katkıda bulunmak,

Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,

Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Simülasyonla Öğrenme

Web Tabanlı Öğrenme

Proje Hazırlama

Yerinde Uygulama

Staj

Mesleki Faaliyet

Sosyal Faaliyet

Alan Çalışması

Rapor Yazma

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler

Grup Çalışması

Ödev

Seminer

Teknik Gezi

Akademik Kadro

Ali Çoban  

Prof.Dr.Ali ÇOBAN

 

E-Posta: ali.coban@ostimteknik.edu.tr

 

Prof. Dr. Ali ÇOBAN Lisans (1967), Yüksek Lisans (1968) ve Doktora (1971)’sınıİngilterede Manchester Universitesinde Deneysel Nükleer Fizik alanında yapmıştır. Aynı üniversitede bir süre Research Associate olarak çalıştıktan sonra KTÜ Fizik Bölümüne Dr. Asistan olarak atanmıştır. 1976’da Doçent olarak çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. 1982’de KTÜ’den ayrılarak Bahreyn Universitesinde görev almış ve 1986’da buradan ayrılarak Suudi Arabistan, Dhahran’da KFUPM, Research Institute’de görev almıştır. Burada,Temel Bilimler Araştırma Merkezinde (CAPS) Tandetron Parçacık Hızlandırıcısı (Tandetron) ve Nötron Üreticisi (NG) laboratuvarlarının kuruluşunda ve ARGE çalışmalarında Research Scientist olarak aktif rol almıştır. Bu hızlandırıcıların Temel Çekirdek Fiziği araştırmaları ve uygulamalı Çekirdek Fiziği araştırmalarında kullanılmaları için özellikle Tandetronda NRA, PIGME ve ERDAsistemlerini ve ayrıca, NG’de Nötron Uçuş Zamanı (TOF) sistemini kurmuştur.KFUPM, CAPS’de NG ve Tandetron Laboratuvarları’ndaki çalışmalarınıNötron Saçılmaları ve Nükleer Reaksiyonlar üzerinde yapmıştır. Ayrıca, burada NRA, PIGME ve ERDA gibi uygulamalı Nükleer Fizik araştırma sistemlerini kurmuş ve geliştirmiştir. Bu konularda çok sayıda yayınları ve konferans tebliğleri bulunmaktadır.

     
Mirzahan Hızal  

Prof.Dr. Eduge Mirzahan HIZAL

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Doktorasını (1973) Manchester Üniversitesinde tamamlamıştır. TÜBİTAK’da Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yetiştirme Sekreteri ve SAVTAK Projelerinde Proje Danışmanlığı ve Yüklenicisi görevlerini üstlenen Prof. Dr. Mirzahan Hızal   aynı zamanda HIZAL Yüksek Gerilim LTD.’nin Kurucu Genel Müdürlüğünü de icra etmiştir. 1979’dan beri Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyeliği görevine devam etmektedir.

     
   

Prof.Dr. Mehmet YÜCEER

Lisans eğitimini ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır (1996). Yüksek lisansını ve doktorasını Syracuse Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümünde tamamlamıştır (2003). Prof. Dr. Mehmet Yüceer 1997-2004 yılları arasında ODTÜ ve Syracuse Üniversitesi’nde araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2005 yılından itibaren çeşitli üniversitelerde Uydu Haberleşmesi ve Haberleşme Elektroniği derslerini vermektedir. Leeds Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur.Mühendislik hayatına Aselsan Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri biriminde başlayan Prof. Dr. Mehmet Yüceer, Herley MDI (Boston/ABD) ‘da çalışmış, TUSAŞ’ta milli İHA ve Türksat’ta milli haberleşme uydusu geliştirilmesi gibi çeşitli projelerde görev almıştır. 2016 yılından itibaren YET firmasında Elektromanyetik Fırlatıcı sistemler üzerine çalışmıştır. Çalışma alanları; RF ve Haberleşme Sistemlerinde kullanılan Mikrodalga Teknolojilerinin geliştirilmesidir.

     
 DAVUT KAVRANOGLU  

Prof.Dr. Davut KAVRANOĞLU

1984 yılı yaz döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğinden Fakülte ikincisi olarak mezun oldu. California Institute of Technology’de (Caltech, Pasadena, CA) 1986 yılında Master ve 1989 yılında Doktorasını Elektronik Mühendisliği alanında tamamladı.

Doktoradan sonra Suudi Arabistan’da bulunan King Fahd University of Petroleum and Minerals’da 1989 yılında Yardımcı Doçent, 1993 yılında Doçent oldu. 1999-2002 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde, 2006-2007 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Doçent olarak kısmi statüde görev yaptı. Ağustos 2009’dan itibaren Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Profesör olarak atandı. Prof. Kavranoğlu’nun yayınlanmış çok sayıda makale ve diğer yayınları vardır. Prof. Dr. Davut Kavranoğlu 1997-2009 yılları arasında Mobil, Uydu Haberleşmesi, GPS teknolojileri ve Internet uygulamaları konusunda teknoloji geliştiren, üreten şirketler kurdu ve yönetti. 2011 yılında 61. Hükümetin ilk Bakan Yardımcısı oldu.

2015 yılı Temmuz ayında T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji, Üniversite ve Sanayiden sorumlu Başdanışmanlığı görevine atandı. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

     
Osman Demirci  

Dr.Öğr.Üyesi Osman DEMİRCİ

Dr. Osman Demirci 1963 Sirya-Artvin-Türkiye doğumlu. Mühendislik (B.S.) öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik bölümünde 1986 yılında, Master (M.S.) ve Doktora (Ph.D.) öğrenimini Rensselaer Polytechnic Institute Power Engineering bölümünde 1991 ve 1995 yıllarında tamamladı.

Çalışma hayatında; TR Motor Güç Sistemleri San. A.Ş., Gn. Mdr. Yrd., Ankara-Türkiye, Hanwha Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş., co-CEO, Ankara-Türkiye, ETKB (Bakanlık Müşaviri) , Ankara-Türkiye, TETAŞ (Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı), Ankara-Türkiye, ETKB (Bakanlık Müşaviri) , Ankara-Türkiye, TEDAŞ Yönetim kurulu üyeliği, BİRECİK HES Yönetim Kurulu üyeliği, Akfen Holding, Ankara-Türkiye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Başkan Yardımcısı), Ankara-Türkiye, American Electric Power, Columbus-OH, Siemens-Westinghouse, Pittsburgh-PA, Westinghouse, Orlando-FL, Plug Power LLC, Latham-NY ve General Electric Corporate Research and Development, Schenectedy-NY, University of Central Florida ve OHIO State University de adjunct faculty, kuruluşlarında 1991 yılımdan itibaren değişik görevlerde çalıştı. Çalışma döneminde yayınlanmış çok sayıda yayın ve patenti bulunuyor.

 

Dersler

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
1. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 101 Mühendislik Matematiği I 4 0 4 6
PHYS 101 Mühendislik Fiziği I 3 2 4 6
CHEM 101 Mühendislik Kimyası 2 2 3 4
CENG 103 Bilgisayar Programlama I (C/C++Programlama) 3 2 4 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 3 3
IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 2 2
EHS 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2
EPR 121 Girişimcilik Projesi I 0 2 1 2
Toplam  19 8 23 30
2. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 102 Mühendislik Matematiği II 4 0 4 6
PHYS 102 Mühendislik Fiziği II 3 2 4 6
EEE 102 Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş 2 2 4 4
MEC 104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 2 2 2
ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 3 3
IUL 152 Geleceğin İnşaası 1 0 1 1
WEX 124 İşyeri Deneyimi I 0 7 3 7
EPR 122 Girşimcilik Projesi II 0 2 1 1
Toplam  16 13 22 30
3. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 201 Lineer Cebir 3 0 3 4
EEE 201 Elektrik Devreleri I 4 0 4 4
EEE 203 Elektrik Devreleri Laboratuvarı 1 2 2 3
EEE 205  Modern Fizik 3 0 3 4
EEE 207 Mantık Tasarımına Giriş 2 2 3 4
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
WEX 225 İşyeri Deneyimi II 0 7 3 7
Toplam  17 11 22 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 5
MATH 204 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
EEE 202 Elektrik Devreleri II 4 0 4 5
PHYS 202 Elektromanyetik Teorisi 3 0 3 4
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 2
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
WEX 324 İşyeri Deneyimi III 0 7 3 7
Toplam  18 7 21 30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 301 Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama 4 0 4 5
EEE 301 Elektronik I 3 2 4 5
EEE 303  Sayısal Sistemler Tasarlama 3 0 3 4
EEE 305 Elektromanyetik Dalgalar 3 0 3 4
EEE 307 Sinyaller ve Sistemler 4 1 5 5
WAP 325 İşyeri Uygulaması I 0 7 3 7
Toplam  17 10 22 30
6. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
EEE 302 Elektronik II 3 2 4 5
EEE 304 Elektrik Makineleri 3 2 4 4
EEE 306 Haberleşme Sistemleri 4 0 4 5
EEE 308 Mikroişlemciler 2 2 3 4
EEE 310 Sistem Dinamikleri ve Kontrol Teorisi 4 0 4 5
WAP 326 İşyeri Uygulaması II 0 7 3 7
Toplam  16 13 22 30
7. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
CENG 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka 3 0 3 4
EEE 403 Güç Elektroniği 3 0 3 4
WAP 425 İşyeri Uygulaması III 0 7 3 7
EEE ELEC 1 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
EEE ELEC 2 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
EEE ELEC 3 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
Toplam  15 7 18 30
8. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
EEE 411 Mezuniyet Projesi 0 10 5 8
WED 400 İşyeri Eğitimi 0 30 15 22
Toplam  0 40 20 30

 

Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği I

Fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, temel kalkülüs teoremi, entegrasyon teknikleri ve uygulamaları, uygun olmayan integraller ve seriler, Taylor polinomları, kuvvet serileri, temel aşkın fonksiyonlar.

 

MATH 101 Engineering Mathematics I

Functions, limits, continuity, differentiation and applications, integration, fundamental theorem of calculus, techniques and applications of integration, improper integrals and series, Taylor polynomials, power series, basic transcendental functions.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mühendislik Matematiği-1

MATH 101

I.

4

4

2

4

7

 

PHYS 101 Genel Fizik I

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

PHYS 101 General Physics I

Vectors, translational kinematics and dynamics work and energy, system of particles, rotational kinematics and dynamics, equilibrium, gravitation oscillations, waves, fluid mechanics, statistical mechanics, heat and thermodynamics.

 

 

MATH 101 Genel Fizik-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Genel Fizik I

PHYS 101

I.

4

4

0

4

5

 

EENG 101 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kavramlarına Giriş

Elektrik mühendisliğinin temel elemanları: Cihazlar, devreler ve sistemler. Bu elemanların etkileşimleri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin sosyal ve etik yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerine ve araştırma alanlarına giriş. Öğrencilerin genel ve bölüm sorumlulukları. Teknik yazıdaki biçimler, kurallar ve sözleşmeler. Sözlü ve yazılı sunum araç ve teknikleri.

EENG101 Introduction to Electrical and Electronics Engineering Concepts

Basic elements of electrical engineering: Devices, circuits, and systems. Interactions of these elements and engineering methods. Discussion of the social and ethical aspects of the engineering profession. Introduction to faculty members and research areas. General and departmental responsibilities of students. Formats, rules and conventions in technical writing. Oral and written presentation tools and techniques.

 

 

 

 

EENG 101 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kavramlarına Giriş

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Kavramlarına Giriş

EENG

101

1.

4

4

2

4

7

 

 

UHG 151 Üniversite HayatIna Giriş

Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

UHG 151 The Introduction to University Life

UHG 151 GELECEĞİ İNŞA ETME

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

UHG 151

1.

2

2

0

2

2

 

TUR 101 TÜRK DİLİ-I

 

Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

 

TUR 101 TÜRK DİLİ-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-I

TUR 101

1.

2

2

0

2

2

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞÇİ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ

ISG 101

1.

2

2

0

2

2

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

 

Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

 

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GİRİŞİMCİLİK

PROJESİ-I

MES 121

1.

3

1

2

2

3

 

 

İKİNCİ YARIYIL

MATH 102 Mühendislik Matematiği II

 

Vektör hesabı, birkaç değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler, gradyan, Lagrange çarpanları, çoklu integraller ve uygulamaları, değişkenlerin değişimi, koordinat sistemleri, çizgi integralleri, Green teoremi ve uygulamaları.

 

MATH 102 Engineering Mathematics II

 

Vector calculus, functions of several variables, directional derivatives, gradient, Lagrange multipliers, multiple integrals and applications, change of variables, coordinate systems, line integrals, Green's theorem and its applications.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mühendislik Matematiği-II

MATH 102

2.

4

4

0

4

5

 

PHYS 102 Genel Fizik II

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

PHYS 102 General Physics II

Charge and matter, the electric field, Gauss law, electrostatic potential, capacitance, current and resistance, electromotive force and circuits, the magnetic field, Ampére's law, Faraday's law, inductance, magnetic properties of matter

 

 

PHYS 102 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Genel Fizik I

PHYS 102

2.

4

4

0

4

5

 

CMPE 102 Algoritma ve Programlamaya Giriş

Bu ders, hesaplama problemlerinin matematiksel modellemesine bir giriş sağlar. Bu problemleri çözmek için kullanılan ortak algoritmaları, algoritmik paradigmaları ve veri yapılarını kapsar. Ders algoritmalar ve programlama arasındaki ilişkiyi vurgulamakta ve bu problemler için temel performans ölçütlerini ve analiz tekniklerini tanıtmaktadır. Yazılan fonksiyonlar, koşullu ifadeler ve tekrarlama (özyineleme) bu yapılandırılmış veri üzerinde çalışmak için temel yöntemler olarak eklenmiştir.

 

CMPE 102 Introduction to Algorithm and Programming

This course provides an introduction to mathematical modeling of computational problems. It covers the common algorithms, algorithmic paradigms, and data structures used to solve these problems. The course emphasizes the relationship between algorithms and programming, and introduces basic performance measures and analysis techniques for these problems. Typed functions, conditional expressions, and repetition (recursion) are introduced alongside as the basic methods to operate on this structured data.

 

CMPE 102 Algoritma ve Programlamaya Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Algoritma ve Programlamaya Giriş

CMPE 102

2.

4

4

0

4

4

 

MATH 104 Lineer Cebir

 

Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar

 

MATH 104 Linear Algebra

 

Matrices, determinants. Systems of linear equations. Vector spaces. Base and dimension concept. Linear transformations. Change base. Inverse of a linear transformation. Construction transformations. Characteristic equations, eigenvalues, eigenvectors and Jordan form. Numerical techniques for calculating eigenvalues and eigenvectors. Inner-product spaces, orthogonality, quadratic forms. Normed spaces

 

 

MATH 104 Lineer Cebir

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Lineer Cebir

MATH 104

2.

3

3

0

3

4

 

UHG 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

 

UHG 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GELECEĞİ

İNŞA ETME

UHG 152

2.

1

1

0

1

1

 

TUR 102 TÜRK DİLİ-II

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

 

 

TÜR 102 TÜRK DİLİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-II

TUR 102

2.

3

2

0

2

2

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

 

MATH 201 Diferansiyel Denklemler

 

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.

 

MATH 201 Differential Equations

 

Classification of differential equations. Methods of solving first order differential equations. Methods of solving higher order linear differential equations: Equations with constant coefficients, method of indefinite coefficients, change of parameters, solution with power series. Laplace transform and convolution. Differential Equation Systems. Multivariable differential equations.

 

 

MATH 201 Differential Equations

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Diferansiyel Denklemler

MATH 201

3.

4

4

0

4

6

EENG 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Dirençli devrelerin analizi. Ağ teoremleri. Birinci ve ikinci dereceden devrelerin analizi. İşlemsel Yükselteçler. Sinüzoidal kararlı durum analizi. Ölçme ve hata analizi.

 

EENG 201 Introduction to Electrical Engineering

Circuit elements and Kirchhoff’s laws. Analysis of resistive circuits. Network theorems. Analysis of first and second order circuits. Operational Amplifiers. Sinusoidal steady-state analysis. Measurement and error analysis.

 

 

 

EEE 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik Devreleri-1

EENG 201

3.

4

4

2

5

7

 

 

 

 

EENG 203 Malzeme Bilimi

Elektrik Mühendisliğinde Kullanılan Malzemeler: Metaller ve alaşımlar, plastik ve seramikler, elektrolitler ve bunların elektriksel, mekanik ve kimyasal özellikleri. Elektrik iletkenleri; akım yoğunluğu ve akım taşıma kapasitesi. Çeşitli malzemelerde iletkenliğin sıcaklığa bağlılığı. Elektrik yalıtkanları, yalıtımın bozulması. Temel pasif elektrik devresi bileşenleri; özellikleri, bileşen değerleri, derecelendirme ve toleransları. Aktif elektronik bileşenler; özellikleri, derecelendirme ve uygulamalar.

 

EENG 203 Material science

Materials used in Electrical Engineering: Metals and alloys, plastics and ceramics, electrolytes and their electrical, mechanical and chemical characteristics. Electrical conductors; current density and current carrying capacity. Temperature dependence of conductivity in various materials. Electrical insulators, insulation breakdown. Basic passive electrical circuit components; characteristics, component values, ratings and tolerances. Active electronic components; characteristics, ratings and applications.

 

EENG 203 Malzeme Bilimi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Malzeme Bilim

EENG 203

3.

2

2

0

2

3

 

 

 

EENG 205 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

CAD ve 2D çizim tekniklerine giriş, 2D çizim teknikleri, El çizimi teknikleri, Ortografik projeksiyon, 3D katı modelleme (ekstrüde, kesme, matkap, döner, loft, eğik ve eğik yüzeyler, delikler, düzenleme, birleştirme), Mizanpaj oluşturma ve yardımcı görünümler , Kesitleme ilkeleri (tam, yarı, parçalanmış, döndürülmüş, kaburgalar, ağlar, hizalama), Boyutlandırma, GD&T (geometrik boyutlandırma ve tolerans), Montaj ve makine elemanları (cıvatalar, somunlar, diğer dişli elemanlar, dişliler, kamlar, kilitleme cihazlar), Montajlar ve çalışma çizimleri, Yüzey gelişimi.

 

EENG 205 Computer Aided Technical Drawing

Introduction to CAD and 2D drawing techniques, 2D drawing techniques, Hand sketching techniques, Orthographic projection, 3D solid modeling (extrude, cut, drill, revolve, loft, inclined and oblique surfaces, holes, edit, unite), Layout generation and auxiliary views, Principles of sectioning (full, half, broken-out, rotated, ribs, webs, alignment), Dimensioning, GD&T (geometric dimensioning and tolerancing), Assembly and machine elements (bolts, nuts, other threaded elements, gears, cams, locking devices), Assemblies and working drawings, Surface developments.

 

EENG 205 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

EENG 205

3.

3

3

0

3

4

 

 

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

TAR 201

III.

2

2

0

2

2

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

EENG 202 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

 

Sayısal yöntemler ve temel uygulamalarının bilgisayar mühendisliği bakış açısıyla tanımlanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi ve sayısal çözümlemeleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin sayısal yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi. Yaklaşıklık çözümleri ve yazılımsal uygulamaları, interpolasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modellerinin bilgisayar mühendisliğine özgü uygulamaları, MATLAB uygulamaları, lineer programlama, Monte-Carlo simülasyonları ve bilgisayar mühendisliğinden uygulanması.

 

EENG 202 Numerical Analysis in Electrical and Electronics Engineering

 

Description of Numerical Methods (NM) and application of them particularly in Computer Engineering. Error analyses in numerical methods, Analytical solutions, numerical methods for the solution of systems (lineer and non linear), approximation methods and software implementation, interpolation, linear regression, non-linear regression for specific CE applications, numerical integration in MATLAB, linear programming, Monte-Carlo Simulation.

 

EENG 202 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde

EENG

202

4.

4

4

0

4

6

 

 

EENG 204 Elektrik Devreleri II

Elektrik devrelerinin frekans alanındaki analizi. Laplace dönüşümü kullanarak doğrusal zamanla değişmeyen devrelerin çözümü. Durum denklemlerinin formülasyonu ve çözümü. İki portlu gösterimler. Filtre tasarımı

 

EENG 204 Electrical Circuits II

Analysis of electrical circuits in frequency domain. Solution of linear time-invariant circuits using Laplace transform. Formulation and solution of state equations. Two-port representations. Filter design.

 

EENG 204 Elektrik Devreleri II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik Devreleri II

EENG

4.

4

4

0

4

6

 

 

EENG 206 Sayısal Sistem Tasarlama

Donanım tanımlama dilleri, sayısal mantık sentezi, bilgisayar organizasyonu, aritmetik mantık, bellek ve kontrol birimleri, mini ve mikrobilgisayar sistemleri. Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA).

 

EENG 206 Digital Systems Design

Hardware description languages, digital logic synthesis, computer organization, arithmetic logic, memory and control units, mini and microcomputer systems. Field Programmable Gate Arrays (FPGA).

 

 

EENG 206 Sayısal Sistem Tasarımı

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Sayısal Sistem Tasarımı

EENG 206

4.

4

4

0

4

6

 

 

TAR 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

TAR 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

TAR 202

4.

2

2

0

2

2

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

EENG 301 Electronics-1

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizması; yarı iletkenlerde doping; Pn kavşağı; diyot karakteristikleri ve uygulamaları; güç kaynakları; iki kutuplu kavşak. Transistör çalışması; transistör özelliği; transistör önyargısı; küçük işaret modellemesi ve analizi; JFET operasyonu ve önyargı, MOSFET operasyonu ve önyargı; FET küçük sinyal modellemesi ve analizi; tristörler ve ilgili cihazlar.

 

EENG 301 Electronics-1

Conduction mechanism in metals and semi-conductors; doping in semi-conductors; p-n junction; diode characteristics and applications; power supplies; bipolar junction. Transistor operation; transistor characteristic; transistor biasing; small-signal modeling and analysis; JFET operation and biasing, MOSFET operation and biasing; FET small-signal modeling and analysis; thyristors and related devices.

 

EENG 301 Algoritmaların Analizi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektronik-1

EENG 301

5.

3

3

0

3

4

 

EENG 303 Elektronik Laboratuvarı-I

Tek ve çok kademeli transistörlü yükselteçler; elektronik devrelerde geri besleme ve frekans cevabı. Çok keskenli devreler, Lojik kapılar ve işlemsel yükselteçler.

 

EENG 303 Electronics Laboratory-I

Single and multistage transistor amplifiers; feedback in electronic circuits and frequency response. Multivibrator circuits, Logic gates and operational amplifiers.

 

EENG 303 Elektronik Laboratuvarı-I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektronik Laboratuvarı-I

EENG

303

5

2

0

0

1

2

 

EENG 305 Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Olasılık teorisine giriş. Rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve moment üreten fonksiyonlar. Dağılımlar: Bernoulli, binom, uniform, Gauss, üstel, Poisson, gama. İstatistiksel kavramlara giriş. Örnekleme ve örnekleme istatistikleri. Nokta ve aralık kestirimi. Hipotez testi. Regresyon. Rastgele değişken üretme, örnekleme ve kestirimin sayısal ve hesaplamalı yönleri.

 

EENG 305 Introduction to Probability and Statistic

Introduction to probability theory. Random variables, expectation, variance and moment generating functions. Distributions: Bernoulli, binomial, uniform, Gaussian, exponential, Poisson, gamma. Introduction to statistical concepts. Sampling and sample statistics. Point and interval estimation. Hypothesis testing. Regression. Numerical and computational aspects of random variable generation, sampling, and estimation.

 

EENG 305 Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Olasılık ve İstatistiğe Giriş

EENG

305

5.

3

3

0

3

4

 

EENG 307 Elektromanyetik Alan Teorisi

Vektör analizinin tekrarı. Dielektriklerde polarizasyon alanı ve mıknatıslanabilir ortamlarda mıknatıslanma alanı dahil olmak üzere elektrostatik ve manyetostatik alanların tekrarı. Potansiyel teori (sınır değer problemleri, teklik teoremi, görüntü metodu, değişkenlerin ayrılması) elektrostatik, manyetostatik ve durağan akım dağılımlarında uygulamalar ile. Endüksiyon kanunu ve yer değiştirme akımı. Elektromanyetik alanın dönüşümü. Maxwells denklemleri. Poyntings teoremi. Dalga denklemi, düzlem dalgalar ve farklı dalga kılavuz tipleri boyunca dalgaların kısa bir tanımı. İletken medyada alan penetrasyonu. Cilt derinliği. Elektromanyetik radyasyonun üretilmesi (homojen olmayan dalga denklemi, gecikmiş potansiyeller). Dipol radyasyon alanı. Devre denklemlerinin (Kirchoff kanunları) Maxwells denklemlerinden türetilmesi.

 

EENG 307 Electromagnetic Field Theory

Repetition of vector analysis. Repetition of the electrostatic and magnetostatic fields, including the polarisation field in dielectrics and the magnetisation field in magnetisable media. Potential theory (boundary value problems, uniqueness theorem, method of images, separation of variables) with applications in electrostatics, magnetostatics and stationary current distributions. Induction law and displacement current. Transformation of the electromagnetic field. Maxwells equations. Poyntings theorem. Wave equation, plane waves and a brief description of waves along different types of wave guides. Field penetration in conducting media. Skin depth. Generation of electromagnetic radiation (inhomogeneous wave equation, retarded potentials). Electric dipole radiation field. Derivation of circuit equations (Kirchoff's laws) from Maxwells equations.

EENG 307 Elektromanyetik Alan Teorisi

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektromanyetik Alan Teorisi

EENG 307

5.

4

4

0

4

6

 

 

EENG 309 Yöneylem Araştırması

Sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler, temel sistem özellikleri. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemler, evrişim. Periyodik sinyallerin Fourier seri gösterimi, Sürekli-zamanlı ve ayrık-zamanlı sinyallerin Fourier dönüşümü. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (DTFT). Örnekleme ve z dönüşümü

 

EENG 309 Operation Researchs

Continuous-time and discrete-time signals and systems, basic system properties. Linear time-invariant systems, convolution. Fourier series representation of periodic signals, Fourier transform of continuous-time and discrete-time signals. Discrete Time Fourier Transform (DTFT). Sampling and z-transform

EENG 309 Yöneylem Araştırması

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Yöneylem Araştırması

EENG

309

5

4

4

1

5

7

 

ALTINCI YARIYIL

EENG 302 Elektronik-2

Çok kademeli yükselteçler; birleştirme teknikleri ve frekans cevabı; diferansiyel yükselteçler; Transistörlerin yüksek frekans modellemesi, geri besleme ve geniş bantlama teknikleri. Analog Tümleşik Devreler; Opamp; güç yükselteçleri; filtreler ve osilatörler; düzenlenmiş güç kaynakları.

 

EENG 302 Electronic-2

Multistage amplifiers; coupling techniques and frequency response; differential amplifiers; high-frequency modeling of transistors, feedback and broadbanding techniques. Analog Integrated Circuits; OpAmp; power amplifiers; filters and oscillators; regulated power supplies.

 

EENG 302 Elektronik-2

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektronik-2

EENG 302

6

3

3

0

3

4

 

EENG 304 Elektronik Laboratuvarı-II

Tek ve çok kademeli transistörlü yükselteçler; elektronik devrelerde geri besleme ve frekans cevabı. Çok keskenli devreler, Lojik kapılar ve işlemsel yükselteçler.

 

EENG 304 Electronic Laboratory-II

Single and multistage transistor amplifiers; feedback in electronic circuits and frequency response. Multivibrator circuits, Logic gates and operational amplifiers.

 

EENG 304 Elektronik Laboratuvarı-II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektronik Laboratuvarı-II

EENG

304

6

2

0

2

1

2

 

EENG 306 Elektrik Makineleri

Elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensipleri. D.C. komütatör makinelerinin incelenmesi. Jeneratör ve motor özellikleri. D.C. Motorlarının Kontrolü. D.C. makinalarının verim, ısınma ve dereceleri. Özel D.C. makineleri. Transformatörlerin genel prensipleri. Tek fazlı ve üç fazlı transformatörlerin bağlantısı ve paralel çalışması. A.C. makineye giriş.

 

EENG 306 Electrical Machinery

Basic principles of electromechanical energy conversion. Study of D.C. commutator machines. Generator and motor characteristics. Control of D.C. Motors. Efficiency, heating and ratings of D.C. machines. Special D.C. machines. General principles of transformers. Connection and parallel operation of single phase and three-phase transformers. Introduction to A.C. machinery.

 

EENG 306 Elektrik Makineleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik Makineleri

EENG 306

6

3

3

0

3

3

 

EENG 308 İletişim Sistemleri

İletişim sistemlerinin yapı taşları. Sinyal tipleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar. Hilbert dönüşümü ve analitik sinyaller. Doğrusal ve açısal modülasyon yöntemleri, frekans bölmeli çoğullama. Örnekleme, nicelleştirme, Darbe Kod Modülasyonu (PCM), Diferansiyel Darbe Kod Modülasyonu (DPCM), Delta Modülasyonu (DM), Zaman Bölmeli Çoklama (TDM), darbe iletimi. Temel bant veri iletimi: Nyquist darbe şekillendirme; Bandpass veri iletimi ve dijital modülasyon teknikleri: Modülasyon sistemlerinin gürültü analizi.

EENG 308 Communication Systems

Building blocks of communication systems. Signal types, generalized functions. Hilbert transform and analytical signals. Linear and angular modulation methods, frequency division multiplexing. Sampling, quantization, Pulse-Code Modulation (PCM), Differential Pulse-Code Modulation (DPCM), Delta Modulation (DM), Time Division Multiplexing (TDM), pulse transmission. Baseband data transmission: Nyquist pulse shaping; Bandpass data transmission and digital modulation techniques: Noise analysis of modulation systems.

EENG 308 İletişim Sistemleri

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İletişim Sistemleri

EENG

308

6

4

4

0

4

5

 

EENG 310 Sistem Dinamiği ve Kontrol

Doğrusal kontrol sistemlerinin diferansiyel denklemlerle analizi ve Laplace dönüşümleri kullanılarak transfer fonksiyonu yöntemleri. Kapalı devre sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kriteri, kök yer eğrisi diyagramları. Frekans domeninde sistem analizi. Bode, kutup arazileri ve Nichols çizelgeleri. Nyquist kararlılık kriteri. Doğrusal kontrol sistemlerinin tasarım ve optimizasyonuna giriş, kompanzasyon teknikleri.

.

EENG 310 System Dynamics and Control

Analysis of linear control systems by differential equations and transfer function methods using Laplace transforms. Stability of closed loop systems. Routh-Hurwitz criterion, root-locus diagrams. System analysis in frequency domain. Bode, polar plots and Nichols charts. Nyquist stability criterion. Introduction to design and optimization of linear control systems, compensation technique.

EENG 310 Sistem Dinamiği ve Kontrol

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mikroişlemciler

EENG 310

6

3

3

0

3

4

 

EENG 312 Mikroişlemciler

Mikroişlemci sistemleri: mikroişlemci (MP), bellek, giriş / çıkış, arayüz oluşturma aygıtları, veriyolu mimarisi. Veriyolu yükleri ve seviye dönüşümü, saat frekansı ve veri aktarım hızı. Keser. Genel Amaçlı programlanabilir çevresel aygıtlar, seri ve paralel giriş / çıkış, ADC, DAC. Mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı. Mikrodenetleyici cihazlar ve sistemler.

 

EENG 312 Microprocessor

Microprocessor systems: microprocessor (MP), memory, input/output, interfacing devices, bus architecture. Bus loads and level conversion, clock frequency and data transfer rate. Interrupts. General Purpose programmable peripheral devices, serial and parallel input/output, ADC, DAC. Design of complete microprocessor-based systems. Microcontroller devices and system.

 

EENG 312 Mikroişlemciler

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mikroişlemciler

EENG 312

6

3

3

0

3

4

 

7. YARIYIL

 

EENG 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Öznitelik ayrıştırma. Yapay sinir ağları. Pekiştirilmiş öğrenme. Örüntü tanıma uygulamaları Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Özellik çıkarma. Yapay sinir ağları. Güçlendirme öğrenmesi. Örüntü tanıma ve veri madenciliği uygulamaları. Yapay zeka.

 

EENG 401 Machine Learning and Artificial Intelligence

Overview of artificial learning systems. Supervised and unsupervised learning. Statistical models. Decision trees. Clustering. Feature extraction. Artificial neural networks. Reinforcement learning. Applications to pattern recognition Overview of artificial learning systems. Supervised and unsupervised learning. Statistical models. Decision trees. Clustering. Feature extraction. Artificial neural networks. Reinforcement learning. Applications to pattern recognition and data mining. Artificial intelligence.

 

EENG 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

EENG 401

7

3

3

0

3

3

Ders Programı

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00-09:50  
PYHS 101
Engineering Physics I
Prof.Dr.Ali ÇOBAN
2.Kat Derslik 231
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2. Kat Derslik 231
ENG 101
Academic English I
Tuğba BERK
2.Kat Derslik 231
 
10:00-10:50  
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2.Kat 225-Lab2
 
11:00-11:50    
12:00-12:50          
13:00-13:50
IUL 151
Introduction to University Life
Dr.Ahmet ULUDAĞ
2. Kat Derslik 231
MATH 101
Engineering Mathematics I
Dr. Şehla EMİNOĞLU
2. Kat Derslik 231
MATH 101
Engineering Mathematics I
Dr. Şehla EMİNOĞLU
2. Kat Derslik 231
EPR 121
Entrepreneurship Project I
Dr. Serdar TUFAN
2. Kat Derslik 231
 
14:00-14:50
CHEM 101
Engineering Chemistry
Dr. Yavuz DEDE
9.KatToplantı Salonu
15:00-15:50
EHS 101
Worker's Health and Work Safety
Dr. Şenay ÖZDEMİR
2. Kat Derslik 231
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2. Kat Derslik 231
PHYS 101
Engineering Physics I
Prof. Dr. Ali ÇOBAN
2.Kat 224-Lab3
CHEM 101
Engineering Chemistry
Dr. Yavuz DEDE
9.KatToplantı Salonu
16:00-16:50  

 

Bize
Sorun