Ekonomi Bölümü

Uluslararası Konjonktür Notları

OSTİMTECH Econ-Uluslararası Konjonktür Notları/2020/001

22 Kasım 2020

NOT-1: IIF RAPORUNA GÖRE KÜRESEL BORÇ DÜZEYİNDE SON GÖRÜNÜM

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yayınlanan “Küresel Borç İzleme Raporu”na göre, 2020 yılının ilk üç çeyreğinde küresel düzeyde ülkelerin toplam borç tutarı 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. Yıl sonunda bu miktarın 277 trilyon doları bulabileceği, bunun dünya GSYH’nın yüzde 365’ine denk düşeceği, belirtilmiştir.

 

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: IIF Raporuna Göre Küresel Borç Düzeyinde Son Görünüm

 


OSTİMTECH Econ-Uluslararası Konjonktür Notları/2021/002

05 Nisan 2021

NOT-2: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN UYGULAMAYA KOYDUĞU “COVID-19 CANLANDIRMA PAKETİ” NELERİ İÇERMEKTEDİR

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Başkan Joe Biden tarafından 11 Mart 2021 tarihinde Covid-19 pandemisinin ekonomide yarattığı olumsuz etkileri gidermek amacıyla hazırlanan 1.9 trilyon ABD dolarlık destek paketi imzalandı. “Covid-19 Canlandırma Paketi”, “2021 Amerikan Kurtarma Planı Akdi” veya “Amerikan Kurtarma Planı” olarak da adlandırılan finansal destek paketi ile 2020 yılının Mart ayından itibaren yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçirmekte olan bireylerin, küçük işletmelerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve konaklama, ulaşım ile yiyecek sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin finansal açıdan rahatlatılması hedeflenmektedir. Covid-19 ile mücadeleye devam etmek için sağlık merkezleri, test ve aşıya ilişkin olarak da finansal kaynak ayrılmıştır.

 

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: Amerika Birleşik Devletleri'nin Uygulamaya Koyduğu "Covid-19 Canlandırma Paketi" Neleri İçermektedir.

 


 

 

Chat on WhatsApp