Ekonomi Bölümü

Sektörel Notlar


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2021/006

30 Mayıs 2021

NOT-6: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF KALİTESİ VE 2021’E DAİR ÖNGÖRÜLER

TCMB’nin açıkladığı Mayıs 2021 Finansal İstikrar Raporu, BDDK’nın Mart 2021 sektör verileri ile birlikte değerlendirildiğinde, tam anlamıyla olmasa da, ileriye dönük tahminlere bir ölçüde zemin hazırlamaktadır. Diğer yandan sanayi sektörüne ilişkin açıklamalar da ekonominin kilit bileşenlerine ilişkin önemli sinyaller vermektedir

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF KALİTESİ VE 2021’E DAİR ÖNGÖRÜLER


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2021/005

2 Mayıs 2021

NOT-5: 2021 İLK ÇEYREĞİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLU KREDİ ANALİZİ: BELİRSİZLİKLER VE BİLİNMEZLİKLER

Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ve raporlama standartlarındaki değişiklikler, finansal tablolar üzerinden izlenebilen aktif kalitesinin başat belirleyicisi sorunlu kredi verilerine dönük ihtiyatlı yaklaşımı öne çıkarmakta; ekonomik gidişatta ve raporlama standartlarında normale dönüşün gerçekleşeceği yılın ikinci yarısında daha net bir tablonun görülmesi beklenmektedir. Son bir yıl içinde sorunlu kredi rasyosunun %5’den %3,8’e düştüğü, bankaların ise sorunlu kredilerdeki muhtemel artışın yaratacağı hasarı karşılamak amacıyla sınırlı ölçüde de olsa tampon oluşturmaya çalıştığı izlenmektedir.

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: 2021 İLK ÇEYREĞİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLU KREDİ ANALİZİ: BELİRSİZLİKLER VE BİLİNMEZLİKLER


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2021/004

2 Mayıs 2021

NOT-4: 2021 İLK ÇEYREĞİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂR/ZARAR ANALİZİ: FAİZ VE DÖVİZ KURUNUN OLUMSUZ ETKİSİ

Salgın ve salgınla mücadele ile geçen son bir yıl içinde alınan makroekonomik tedbirler ve düzenleyici kurumların yaptığı raporlama standart değişikliklerinin banka finansal tablolarına etkileri devam etmektedir. 2020 yılında kaydi anlamda büyüme ve kârlılıkta pozitif bir görünüm sergileyen bankacılık sektörü, normalleşme sürecinin ilk adımında gerçekleştirilen faiz artışından ve döviz kurundaki dalgalanmadan 2021’in ilk çeyreğinde kayıpla karşılaşmıştır. 2020’nin ilk çeyreğine göre nominal olarak kârın %4,3 artmasına karşın, net faiz geliri-faiz marjı daralmış, kambiyo zararları ise ciddi ölçüde atmıştır. Özellikle kamu bankalarının karşılaştığı kayıp belirgindir.

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: 2021 İLK ÇEYREĞİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÂR/ZARAR ANALİZİ: FAİZ VE DÖVİZ KURUNUN OLUMSUZ ETKİSİ


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2021/003

2 Mayıs 2021

NOT-3: COVID-19 SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE MART-2021 İTİBARIYLA GÖRÜNÜM

Salgına karşı son bir yıl içerisinde izlenen makroekonomik politikaların desteğiyle sektör bilançosunda belirgin ve hızlı bir genişleme görülürken, fonlamada kısa süreli kaynakların payı artmıştır. 2020 son çeyreğinde meydana gelen faiz artışının net faiz gelirinde ve faiz marjında yarattığı belirgin kayıp ve kambiyo zararındaki keskin artış 2021 ilk çeyreğinde sektörün kârlılığına olumsuz yönde tesir etmiştir. Raporlama standartlarında geçici olarak yapılan tadiller nedeniyle sektörün aktif kalitesi, kârlılığı, özkaynakları ve sermaye yeterliliğinin finansal tablolarda sunulan verilerin ötesinde bir yaklaşımla değerlendirilmesi; Haziran-2021 döneminde uluslararası raporlama standartlarına paralel bir uygulamaya yeniden dönülmesi hâlinde yılın ikinci yarısında finansal vaziyetin takibi önem kazanmaktadır.

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: COVID-19 SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ VE MART-2021 İTİBARIYLA GÖRÜNÜM


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2020/002

21 Ocak 2021

NOT-2: SON VERİLER İLE TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, OSTİM OSB ELEKTRİK TÜKETİMİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI VE 2020 YILI GSYH BÜYÜMESİNE DAİR BİR ANALİZ

Ekonominin sanayi kesiminde meydana gelen gelişmelerin ve sanayi sektöründe uygulanan ekonomik politikaların yaratmış olduğu etkinin kısa vadede ölçümü için TÜİK tarafından hazırlanan ve hesaplanan sanayi üretim endeksi, ekonomi çevreleri için bir gösterge niteliğindedir. GSYH büyüme hesaplamalarında imalat sanayinin büyümeye katkısının payı göz önüne alındığında sanayi üretim endeksi ve bu endeks ile büyük oranda ilişkili olduğu ortaya konan sanayi kesimi elektrik tüketim endeksi (OSTİM OSB) reel büyümenin tahmininde önemli ipuçları vermektedir.

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: SON VERİLER İLE TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ, OSTİM OSB ELEKTRİK TÜKETİMİ VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI VE 2020 YILI GSYH BÜYÜMESİNE DAİR BİR ANALİZ

İnfografik İçin Lütfen Tıklayınız.


OSTİMTECH Econ-Sektörel Notlar/2020/001

15 Aralık 2020

NOT-1: TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ve OSTİM OSB ELEKTRİK TÜKETİMİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ekonominin sanayi kesiminde meydana gelen gelişmelerin ve sanayi sektöründe uygulanan ekonomik politikaların yaratmış olduğu etkinin kısa vadede ölçümü için TÜİK tarafından hazırlanan ve hesaplanan Sanayi Üretim Endeksi ekonomi çevreleri için bir gösterge niteliğindedir. Her yıl OSTİM OSB İdaresi tarafından yayımlanan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi elektrik tüketim verileri ise bölgede bulunan iş yerleri ve firmaların faaliyet yoğunluğu hakkında önemli ipuçları vermektedir. Yayımlanan son veriler üzerinden bu iki gösterge arasında nasıl bir ilişki olduğunun özetle incelendiği bu notta sanayi endeksi ile elektrik tüketimi verileri arasında aynı yönde ve güçlü bir ilişki, korelasyon gözlemlenmiştir.

İncelemenin devamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Link: TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ve OSTİM OSB ELEKTRİK TÜKETİMİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


 

 

 

Chat on WhatsApp