Ekonomi Bölümü

SEPIP 2020

 

 

SEPIP 2020

Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2020 Konferansı 13-15 Ekim, 2020 tarihleri arasında OSTİM Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. SEPIP konferans ve çalıştayları 2014 yılından beri düzenlenmektedir. SEPIP Konferans serisinin ilki olan SEPIP 2014, İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 4 Haziran 2014 tarihinde düzenlenmiştir. Konferans akademisyenler, araştırmacılar ve karar alıcılar tarafından yoğun ilgi görmüştür. SEPIP 2015, 12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında yine İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, Singapur Ulusal Üniversitesi, Ritsumeikan Asya Pasifik Üniversitesi (Japonya) ve Parma Üniversitesi (İtalya) iş birliği ile gerçekleştirilmiştir. SEPIP 2019, OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından, Columbia Üniversitesi, UNCTAD, TIKA ve SESRIC gibi çeşitli kurumların ortaklaşa katkı ve destekleri ile 15-17 Ekim, 2019 tarihlerinde dünyanın önde gelen akademisyenleri ve karar vericilerinden oluşan bir danışma kurulu ve bilimsel komitenin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. SEPIP 2020'nin ana teması Covid-19 Pandemisinden sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar olacaktır. SEPIP 2020 konferansında sanayi politikası, ekonomik planlama, büyüme ve kalkınma politikaları, sürdürülebilir büyüme, rekabet gücü ve orta gelir tuzağı tartışılacak konular arasında yer alacaktır. SEPIP 2020, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik tüm bu aktörlerin ortak bir zeminde bir araya getirildiği bir platform olacaktır. Konferans ve bilimsel makale sunumları hakkında detaylı bilgiye

www.sepip.org ve

sepip2020.ostimteknik.edu.tr adreslerinden ulaşılabilir.

 

Program Akışı

SEPIP 2020'nin program akışına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LİNK: Program İçeriği