Ekonomi Bölümü

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Ekonomi bölümü, ulusal ve uluslararası boyuttaki ekonomik olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, çağdaş literatürü takip edip yorumlayabilen, ekonomik ve finansal sorunları tarafsız bir gözle, objektif değerlendirebilen ve çözümler üreten, özel ve kamu kesimin orta ve üst düzey yöneticiliğini üstlenebilecek, teknik ve analitik donanıma sahip, tecrübeli mezunlar vermeyi hedeflemektedir.

 

Vizyonumuz

Eğitim-öğretim kalitesi, nitelikli bilimsel araştırmaları ve iş birlikleri ile tüm dünyada ilk sıralarda tercih edilen, Türkiye’de ve dünyada ekonomi politikalarının ve işleyiş esaslarının oluşumunda ve uygulanmasında etkin şekilde görev alan, değişimi izleyen ve değişim yaratan, öncü bir bölüm olmaktır.

Chat on WhatsApp