Ekonomi Bölümü

Program Müfredatı

 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
1. Sınıf 1 Zorunlu ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 3
1. Sınıf 1 Zorunlu EHS 101 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu EPR 121 Girişimcilik I 0 2 0 1 2
1. Sınıf 1 Zorunlu IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 0 2 2
1. Sınıf 1 Zorunlu MIS 131 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 0 3 4
1. Sınıf 1 Zorunlu MATH 103 Matematik I 3 0 0 3 6
1. Sınıf 1 Zorunlu ECON 101 Mikroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
1. Sınıf 1 Zorunlu ECON 105 Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri I 2 1 0 3 4
  18 4 0 20 30

 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
1. Sınıf 2 Zorunlu ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 3
1. Sınıf 2 Zorunlu EPR 122 Girişimcilik II 0 2 0 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu IUL 152 Geleceğin İnşası 1 0 0 1 1
1. Sınıf 2 Zorunlu WED 124 İş Yeri Eğitimi 0 7 0 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu MATH 104 Matematik II 3 0 0 3 6
1. Sınıf 2 Zorunlu ECON 102 Makroekonomiye Giriş 3 1 0 3 7
1. Sınıf 2 Zorunlu ECON 106 Bilgisayar Uygulamalı Araştırma Yöntemleri II 2 1 0 3 5
  12 11 0 17 30

 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
2. Sınıf 3 Zorunlu ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu TUR 101 Türk Dili I 2 0 0 2 2
2. Sınıf 3 Zorunlu WAP 225 İş Yeri Uygulaması I 0 7 0 3 7
2. Sınıf 3 Zorunlu  ENG 221 İngilizce Yazma Becerileri 1 2 0 2 4
2. Sınıf 3 Zorunlu ECON 201 Mikroekonomi 3 0 0 3 6
2. Sınıf 3 Zorunlu ECON 203 İstatistik I 2 1 0 3 5
2. Sınıf 3 Zorunlu ECON 205 İktisat Tarihi 3 0 0 3 4
  13 10 0 18 30

 

 


 


Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
2. Sınıf 4 Zorunlu ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu TUR 102 Türk Dili II 2 0 0 2 2
2. Sınıf 4 Zorunlu WAP 226 İş Yeri Uygulaması II 0 7 0 3 7
2. Sınıf 4 Zorunlu ECON 202 Makroekonomi 3 0 0 3 6
2. Sınıf 4 Zorunlu ECON 204 İstatistik II 2 1 0 3 5
2. Sınıf 4 Zorunlu  ECON 206 İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3 4
2. Sınıf 4 Zorunlu ECON 216 Kamu Maliyesi 3 0 0 3 4
  15 8 0 19 30

 


 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
3. Sınıf 5 Zorunlu WAP 325 İş Yeri Uygulaması III 0 7 0 3 7
3. Sınıf 5 Zorunlu ECON 301 Ekonometriye Giriş I 2 1 0 3 6
3. Sınıf 5 Zorunlu ECON 303 Uluslararası Ekonomi (Ticaret) 3 0 0 3 6
3. Sınıf 5 Zorunlu ECON 305 Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3 6
3. Sınıf 5 Seçmeli ELEC 1 Seçmeli Ders I  3 0 0 3 5
  11 8 0 15 30

 


 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
3. Sınıf 6 Zorunlu WEX 326 İş Yeri Deneyimi I 0 7 0 3 7
3. Sınıf 6 Zorunlu ECON 302 Ekonometriye Giriş II 2 1 0 3 6
3. Sınıf 6 Zorunlu ECON 304 Uluslararası Ekonomi (Finans) 3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Seçmeli ELEC 2 Seçmeli Ders II  3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Seçmeli ELEC 3 Seçmeli Ders III 3 0 0 3 5
          11 8 0 15 30

 


 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
4. Sınıf 7 Zorunlu WEX 425 İş Yeri Deneyimi II 0 7 0 3 7
4. Sınıf 7 Zorunlu ECON 401 Türkiye Ekonomisi 3 1 0 3 7
4. Sınıf 7 Seçmeli ELEC 4 Seçmeli Ders IV  3 0 0 3 6
4. Sınıf 7 Seçmeli ELEC 5 Seçmeli Ders V 3 0 0 3 5
4. Sınıf 7 Seçmeli ELEC 6 Seçmeli Ders VI 4 0 0 3 5
          13 8 0 15 30

 


 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
4. Sınıf 8 Zorunlu WEX 426 İş Yeri Deneyimi III 0 30 0 15 22
4. Sınıf 8 Zorunlu ECON 400 Mezuniyet Projesi 0 10 0 5 8
          0 40 0 20 30

 


 

Sınıf Dönem Ders Tip Ders Kodu Ders Adı (TR) Teori Uyg. Lab. Kredi AKTS
3. Sınıf 6 Elective ECON 306 Büyüme Teorileri 3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Elective ECON 308 Enerji ve Çevre Politikları 3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Elective ECON 310 Tarım Ekonomisi 3 0 0 3 6
3. Sınıf 6 Elective ECON 311 Temel Hukuk Prensipler 3 0 0 3 5
3. Sınıf 6 Elective ECON 312 Borçlar Hukuku 3 0 0 3 5
4. Sınıf 7 Elective ECON 415 Ekonomik Modelleme 3 0 0 3 6
4. Sınıf 7 Elective ECON 455 Teknolojik Gelişme ve Endüstriyel Politikalar 3 0 0 3 6
4. Sınıf 7 Elective ECON 465 Küresel Sermaye Piyasaları 3 0 0 3 6
4. Sınıf 7 Elective ECON 475 Büyük Veri 3 0 0 3 6
3.,4.S. 5,7 Elective ITF 201 Ticaret Hukuku 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ITF 203 Finansal Muhasebe 2 1 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ITF 204 Yönetimsel Muhasebe 2 1 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 423 Ekonomi Politikası 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 425 Proje Döngüsü Yönetimi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 429 Oyun Teorisi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 435 Çalışma Ekonomisi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 437 Kent Ekonomisi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 443 Sağlık Ekonomisi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 445 Avrupa Ekonomik Bütünleşmesi 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 447 Kurumsal Yönetişimle İlgili Finansal Sorunlar 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 431 Uluslararası Mali Kuruluşlar 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective ECON 433 Etkili İletişim 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7 Elective  ECON 439 Sermaye Piyasaları Mevzuatı 3 0 0 3 5
3.,4.S. 5,6,7  Elective   ECON 441 Ekonomik Kalkınma 3 0 0 3 5
3.,4.S.  5,6,7  Elective   ECON 449 Banka ve Mali Kuruluşlar 3 0 0 3 5
3.,4.S.  5,6,7  Elective   ECON 451 Finansal Yönetim 3 0 0 3 5
3.,4.S.  5,6,7  Elective   ECON 453 Menkul Kıymetlerin Teknik Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 0 3 5