Ekonomi Bölümü

Akademik Kadro

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Bürken (Bölüm Başkanı)

Serkan Bürken, 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları bölümünde "Türk Otomotiv Sanayiinde Teknoloji Geliştirme: Bir Orta Teknoloji Tuzağı Örneği" adlı teziyle doktora derecesini aldı. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda çalıştı ve aynı dönemde Türkiye'de teknolojik gelişme konulu “TTGV'de 20 Yıl” ve “Cumhuriyet Türkiyesi'nin Sanayileşme Öyküsü” adlı akademik olmayan iki kitabın editörlüğünü yaptı. İki farklı üniversitede teknoloji transfer ofisleri yöneticiliği yaptıktan sonra, şu anda OSTİM Teknik Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve üniversitenin Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi'nde Müdür olarak çalışmaktadır. Ekonomi, inovasyon yönetimi ve girişimcilik üzerine dersler vermektedir. Başlıca ilgi alanları Ar-Ge finansmanı, teknoloji transferi, girişimcilik, teknolojik ağlar ve kümelenmeler, teknolojik gelişme, sanayi politikası ve uluslararası politik ekonomidir.

E-Posta: [email protected]

           


 

     
   

Prof. Dr. Murat Ali Yülek

Prof. Dr. Murat Yülek OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörüdür. Ayrıca Georgetown, Duke ve Yale gibi üniversitelerde de eğitim ve seminerler vermiştir. Çok sayıda akademik ve profesyonel eser sahibi olan Yülek, IMF’de ekonomist, İslam Kalkınma Bankası’nda yatırım uzmanlığı, Dünya Bankası, EBRD, UNCTAD gibi kuruluşlarda danışmanlık ve çeşitli şirket ve bankalarda üst düzey yöneticilik ya da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası danışmanlık şirketi PGlobal’in ortağı olan Yülek, ekonomik kalkınma, kurumsal finans ve yönetim ve makro iktisadi politika alanlarında çeşitli ülkelerde sorumluluklar almıştır. Industrial Policy and Sustainable Growth isimli kitabı, 2018 yılında tanınmış uluslararası yayınevi Springer tarafından yayınlanan ekonomi kitapları içinde en çok indirilen 10 yeni kitap arasında yer almıştır. Yülek, hükümetlere, şirketlere ve uluslararası kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmaktadır.

E Posta: [email protected]                            Dahili: +90 312 386 10 92 / 1902

           

 

 

     
 

 Prof. Dr. J.G. (Hans) Wissema

Hans Johan Gooitzen Wissema Hollanda, Delft Teknoloji Üniversitesi’nden emekli yenilikçilik ve girişimcilik profesörüdür ve Wissema Consulting Ltd. Şirketinin genel müdürüdür. İngiltere ve Hollanda’da kimya mühendisliği ve kontrol mühendisliği konusunda eğitim almıştır. Strateji, organizasyon, Ar-Ge yönetimi ve yenilikçilik konularında yönetim danışmanıdır. Uzmanlık alanları üniversitelerin ve profesyonel hizmet firmalarının yönetimi, yüksek öğretim politikası, yeni teknoloji tabanlı firmaların oluşturulması, akademik girişimcilik, devlette yenilik politikası ve işletmelerde yenilik yönetimi, strateji, organizasyon yapısı, değişim yönetimidir. Yeniden baskısı çevirisi yapılmış on altı profesyonel kitabın ve çok sayıda makalenin yazarıdır. Son kitabı Towards the Third Generation University İngilizce, Türkçe, Lehçe, Bulgarca, Makedonca ve Rusça dillerinde basılmıştır. Şu anki araştırma odağı yapay zekanın öğrenme üzerindeki etkisidir. Yüksek öğrenim ve girişimcilik alanlarında düzenli bir uluslararası konuşmacıdır. Şu anda Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan TU Delft inkübatörü YesDelft'in kurucu ortağıdır. Birçok ülkede girişimcilik merkezleri kurmuş olan tecrübeli bir koç ve girişimci danışmanıdır.

           

 

   

 

   

Doç. Dr. Bahar Erdal

Doç. Dr. Bahar Erdal, Ostim Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans derecesini aldı. University of Delaware’den Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Doktora tez konusu “Reel Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların İmalat Sanayindeki Yatırımlara Etkileri: Avrupa Ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerinden Ampirik Bulgular”. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çeşitli birimlerinde uzman ve yönetici olarak görev yaptı. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak; Atılım Üniversitesi’nde “Macroeconomics Theory” ve “Introduction to Economics-1”, Başkent Üniversitesi’nde  “Para ve Banka” ile “Para ve Finansal Kurumlar” ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “Banka ve Mali Kuruluşlar” ile “Uluslararası Mali Sistem” derslerini verdi. Uzmanlık alanları; makroekonomi, para ve banka, para politikası ve uluslararası ekonomidir. Uluslararası ve ulusal yayınevleri ve dergilerde yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. 

 E Posta: [email protected]

           

 

     
   

Doç. Dr. Fikret Kartal

Doç.Dr. Fikret Kartal, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra profesyonel hayatına banka müfettişi olarak başlamış, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınan bankalarda ve Birleşik Fon Bankası’nda 2013 yılına kadar müfettiş ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2013 yılından sonra özel sektörde denetim grup başkanlığı ve çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapan Kartal, yurt dışında bankacılık sektöründe risk yönetimi, finans, bankacılık operasyonları ve denetimden sorumlu İcra Kurulu Üyesi (Management Board Member) görevini ifa etmiştir. Profesyonel yaşamına paralel olarak Maltepe Üniversitesi’nde “Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler” başlıklı teziyle iktisat politikası yüksek lisans (2004), Kadir Has Üniversitesi’nde “Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü” başlıklı teziyle finans ve bankacılık doktora eğitimini (2009) tamamlamıştır. 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul tarafından finans alanında doçentlik derecesi verilen Kartal’ın finans ve bankacılık alanında yayımlanmış çok sayıda ulusal ve uluslararası akademik çalışması bulunmakta olup, ayrıca Mali Müşavirlik (SMMM) ruhsatı sahibidir.

 E-Posta: [email protected]

           

 

     
 

Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ağan

Büşra Ağan, 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuş, 2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden 2023 yılında “Emtia Piyasalarının Bağlantılılığı: Piyasa Çöküşlerinin ve Duyguların Etkileri Üzerine Dinamik Bir Çalışma” adlı teziyle doktora derecesini almış ve eğitim süreci boyunca araştırma görevliliği görevinde bulunmuştur. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nde ikinci doktora eğitimine “Yeşil Teknoloji Yayılımı ve İklim Değişikliği Uyumunun Yeşil Büyüme Üzerine Ampirik Bir Analizi” adlı doktora tezi çalışmasıyla devam etmektedir. Davranışsal ekonomi, çevre ekonomisi, teknoloji gelişimi ve yayılımı, emtia piyasası ve finansal piyasalar üzerine kitap, kitap içi bölüm, ulusal ve uluslararası akademik yayınları bulunmaktadır.

E-posta: [email protected]

         

     
     

Ar. Gör. Huzeyfe Erkam Candan

Huzeyfe Erkam Candan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olup Mülkiye'de yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ekonomik entegrasyonlara dair eğitim programlarında ve organizasyonlarında gönüllü koordinatörlük görevinde bulunmuştur. Uluslararası dış politika, uluslararası iktisadi politikalar, finans piyasaları, kalkınma iktisadı, para politikası ve politika araçları alanlarına ilgi duymaktadır. Ekonomik entegrasyonların Türkiye özelinde kalkınmaya etkisi bağlamında akademik çalışmalarda bulunmuştur. Halen ilk dönem cumhuriyet sanayi politikaları konusunda akademik çalışmalarına devam etmektedir. 

E-Posta: [email protected]

           

   

 

 

   

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyelerimiz

   

Prof. Dr. Aziz Akgül

Kara Harp Okulu İşletme Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde MBA ve ABD Naval Postgraduate School’da MS yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını yaptı. KOSGEB Başkanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Milletvekilliği yaptı. Halen kurucusu olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfında, Mütevelli Heyeti Başkanı olarak yoksullara yönelik mikrokredi veren Türkiye Grameen Programına öncülük etmektedir. İşletme, Yöneylem Araştırması, İstatistik, Savunma Sanayi ve Hepitalizm üzerine 17 kitap ve çok sayıda makale yayımlamıştır.

E-Posta: [email protected]

           

 

   

 

   

Prof. Dr. Mehmet Balcılar

Mehmet Balcılar halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümünde profesör ve Ekonomi Bölümü başkanı; Güney Afrika’da bulunan University of Pretoria’da müstesna profesör; Fransa’da bulunan Montpellier Business School’da bağlı profesör; Ostim Teknik Üniversitesi’nde kısmi zamanlı öğretim üyesi; ve Merkezi Kahire’de bulunan Economic Research Forum’da araştırmacıdır. Wayne State Universty’den ekonomi doktorası, Çukurova Üniversitesi ve Cleveland State University’den yüksek lisans ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden lisans derecesi almıştır. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve Başbakanlık Müsteşarlığı’nda danışman olarak ta görev yapmıştır. Bunun yanında Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, UNICEF, ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda araştırmacı ve proje danışmanı olarak görev almıştır. Araştırma alanları arasında makroekonomi, finansal piyasalar, risk modellemesi, sağlık ekonomisi, ekonomik büyüme, ve endüstri politikası yer almaktadır.

   

 

 

 

Prof. Dr. Aylin Ege

Prof. Dr. Aylin Ege OSTİM Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir. ODTÜ İşletme Bölümü’nden lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden ekonomi yüksek lisans, Kent Üniversitesi‘nden (İngiltere) ekonomi yüksek lisans ve ekonomi doktora dereceleri vardır.  1972- 1993 yılları arasında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda çeşitli birimlerde çalışmış, 1988-1993 döneminde aynı kurumun AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde ekonomik politikalar grup başkanlığı yapmıştır. Bu görevde Türkiye’nin AB’ye ekonomik açıdan uyum çalışmalarının koordinasyonunu üstlenmiş ve AB ile çeşitli müzakerelerde Türkiye heyetinde yer almıştır. 1993-2017 yılları arasında ODTÜ İktisat Bölümü’nde çalışmış, ayrıca 16 yıl ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Özellikle Avrupa ekonomik entegrasyonu, makroiktisat ve mikroiktisat dersleri vermiş,  akademik çalışmaları Avrupa ekonomik bütünleşmesi, küreselleşme ve  bölgesel ekonomik entegrasyonlar konularında yoğunlaşmıştır. Çok sayıda uluslarası ve ulusal yayın, bildiri ve proje çalışması bulunmaktadır.

E Posta: [email protected]

          

   

 

   

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

Ozan Eruygur halen Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi'nde (Ankara, Türkiye) İktisat Profesörü olarak görev yapmaktadır.  İktisat alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Dokotra derecelerini ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) İktisat Bölümü'nden almıştır. Kendisinin ayrıca Tarımsal İşletmeler ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi alanında CIHEAM-IAM'den (Montpellier, Fransa) almış olduğu bir yüksek lisans derecesi daha vardır. Araştırmaları daha çok politika değişimlerinin etkilerini analiz etmek ile yerli ve uluslararası tarımsal sektörlerin iktisadi büyümesini incelemek konularına yoğunlaşmıştır. Kısmi denge (tarımsal sektör modelleri) ve genel denge (Hesaplanabilir Genel Denge modelleri) modelleri ile birlikte zaman serisi ve panel veri ekonometrisi çalışmalarında yoğun olarak kullandığı metotlardır.

           

 

   

 

   

Prof. Dr. Sübidey Togan

Sübidey Togan 1972 yılında ABD de Johns Hopkins  Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1986 yılında Profesör oldu. 1987 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu Dekanı olarak 1997 yılına kadar görev yaptı. 2017 yılına kadar Bilkent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Togan Üniversite’nin Uluslararası İktisat Merkezi’nin Direktörü oldu. Dr. Togan’ın ilgi alanı Uluslararası İktisatttır.

Dr. Togan’ın yayınları arasında Avebury tarafından 1994 yılında yayınlanmış olan "Foreign Trade Regime and Trade Liberalization in Turkey during the 1980's", Routledge tarafından 2010 yılında yayınlanmış olan “Economic Liberalization and Turkey”, ve Oxford University Press tarafından 2016 yılında yayınlanmış olan “The Liberalization of Transportation Services in the EU and Turkey” bulunmaktadır. Dr. Togan’ın derleme kitapları Macmillan Press Ltd tarafından 1996 yılında yayınlanmış olan "The Economy of  Turkey since Liberalization" (V. N. Balasubramanyam ile birlikte), Palgrave Macmillan Ltd. tarafından 2001 yılında yayınlanmış olan “Turkey and Central and Eastern European Countries in Transition: Towards Membership of the EU” (V. N. Balasubramanyam ile birlikte), Dünya Bankası ve Centre for Economic Policy Research (CEPR) tarafından 2005 yılında yayınlanmış olan “Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union” (B. Hoekman ile birlikte),  ve Edward Elgar Publishing  tarafından 2007 yılında yayınlanmış olan “Macroeconomic Policies for EU Accession” den (E. Başçı ve J. Von Hagen ile birlikte) oluşmaktadır.

           

 

   

 

   

Prof. Dr. Ufuk Tutan

Prof. Dr. Ufuk Tutan, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Ekonomi Bölümü’nü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Avrupa Çalışmaları Programı’nı tamamlamıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi’nden (Uluslararası İlişkiler Bölümü), ODTÜ’den (Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümü) ve University of Utah’tan (Ekonomi Bölümü) almıştır. British Council Chevening-TÜBİTAK ortak bursu ile University of Sussex, Science and Policy Research Unit’te araştırmalar yapmış ve bu enstitüden diploma almıştır. University of Utah’ta ekonomi alanında doktorasını tamamlamıştır. Prof. Dr. Ufuk Tutan’ın akademik çalışmaları ekonomik krizler, politik ekonomi, ekonomi tarihi, ekonomik düşünceler tarihi, teknoloji ve aile işletmeleri üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca, Prof. Dr. Ufuk Tutan, 15 yılı aşkın bir süredir birçok kurumsal şirkete ve aile şirketine danışmanlık hizmeti vermektedir.

   

 

   

Dr. Haluk Aydoğan

Haluk Akdoğan 2015 yılından bu yana ABD Gaussian Holdings LLC’nin kurucusu ve ortağıdır. Hacettepe Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olup, ekonometri alanında yandal eğitimi almıştır. New York City Üniversitesi’nden finansal iktisat alanında doktora derecesi bulunmaktadır. Doktora eğitimi sırasında çeşitli okullarda ekonomi ve finans dersleri vermiştir. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tam zamanlı doktoralı öğretim üyesi olarak ekonomi ve finans, ABD Boston Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tam zamanlı doktoralı öğretim üyesi olarak finansman dersleri vermiştir. Portföy seçimi, uluslararası yatırımlar ve sermaye piyasalarının uluslararası entegrasyonu konularında hakemli dergilerde çeşitli makaleleri ve Edward Elgar yayınevi tarafından yayımlanan Integration of Capital Markets: Theory and Empirical Evidence başlıklı kitabı bulunmaktadır. Gaussian Holdings LLC’yi kurmadan önce Citi Londra’da director/EMEA analisti; ING Barings, Londra’da ödüllü araştırma grubunun yöneticisi/genel müdür ve Wood & Co., Londra ve New York’ta genel müdür olarak çalışmıştır.

           

 

   

 

 

Dr. Çağlayan Aslan

 

Çağlayan Aslan meslek hayatına hali hazırda çalıştığı kurum olan Ticaret Bakanlığı’nda ticaret uzmanı olarak başlamıştır. Ticaret Bakanlığı’nda Türkiye’nin dış ticaret istatistiklerinin uluslararası standartlar kapsamında derlenmesinde ve analiz edilmesinde görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İstatistik Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümünde tamamlamıştır. Akademik hayatında özellikle belirsizlikler (ekonomik politika ve döviz kuru belirsizlikleri) ve dış ticaret akımları arasındaki ilişkiler üzerine yoğunlaşmakla beraber Tarım Ekonomisi ve Bankacılık alanlarında da yayınlar yapmıştır. Çalışmalarında panel veri ve zaman serisi analizlerini uygulamıştır ve bu yaklaşımlar ile dış ticaret talep modellerini birleştirerek ulusal ve uluslararası yayınlar yapmıştır. Son dönemlerde sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin derlenmesi ve analiz edilmesi üzerine çalışmış olup bu konudaki uluslararası toplantılara ülkemiz adına katılım sağlamaktadır

 

   

 

   

Doç. Dr. Erdem Bulut

Çalışma hayatına Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Erdem Bulut, 2009 yılından sonra Ticaret Bakanlığı Teftiş Başkanlığına geçmiş olup halen Ticaret Başmüfettişi kadrosundadır. 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığında Raportör (Müfettiş) olarak çalışmaktadır. Erdem Bulut, lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimlerini yine iktisat alanında Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinde bitirmiştir. Doktora eğitimlerini ise denetim alanında Kırıkkale Üniversitesi ve iktisat alanında İstanbul Üniversitesinde tamamlamıştır. Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında Grup Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. OECD nezdinde Paris’te yapılan toplantılara Türkiye’yi temsilen katılım sağlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi olarak muhasebe denetimi, uluslararası ekonomik kuruluşlar ve dış ticaret üzerine dersler vermiştir. Başlıca akademik ilgi konuları; tarımsal destek ekonomisi, tarımsal desteklerin dış ticaret üzerine etkisi, Dünya Ticaret Örgütünde tarım müzakereleri ve dış ticaret politikasıdır. Erdem Bulut’un bu alanlarda birçok ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.  

   

 

   

Dr. Faruk Cömert

Dr. Faruk Cömert Yıldız Teknik Üniversitesi’nden makine mühendisi olarak mezun olmuş, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği bölümünde yüksek lisans ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset alanında doktora yapmıştır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Mühendisler İçin İşletme Yönetimi (MİYEP) eğitimi almıştır. İstanbul GAMAK Elektrik Motor AŞ’de konstrüksiyon mühendisi, Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ’de proje ve bakım onarım mühendisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığında proje değerlendirme ve özelleştirme uzmanı, Hazine Müsteşarlığı,Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünde şube müdürü, hazine uzmanı, Ekonomi Bakanlığında dış ticaret uzmanı olarak çalışmıştır. Bunun yanısıra, çeşitli şirketlerde kamu adına yönetim ve denetim kurulu üyeliği, TSE’de Otomotiv Hazırlık Grubu Üyeliği ve TURKAK’da Teknik Uzman olarak ek görevlerde bulunmuştur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim (Telekomünikasyon) Kurumunda Başkan Yardımcısı, Kurul Üyesi ve Kurul II. Başkanı olarak çalışmış, daha sonra, Luanda (Angola) ve Budapeşte (Macaristan) Ticaret Müşaviri olarak yurtdışı görevlerinde bulunmuştur. Yabancı Sermaye, Özelleştirme, Dış Ticaret, Yatırımların Desteklenmesi, Telekomünikasyon Düzenlemeleri (Bilgi Teknolojileri ve İletişim) konularında çalışmalar yapmıştır.

   

 

 

 

Dr. Piergiuseppe Fortunato

Piergiuseppe Fortunato halen UNCTAD’da ekonomist olarak çalışmakta, ekonomik bütünleşme ve Küresel Değer Zincirleri konularındaki projeleri yönetmektedir. Birleşmiş Milletler’in New York ve Cenevre ofislerinde çalışmış, University of Bologne ve Universitè de Paris I (Pantheon-Sorbonne)’da akademik pozisyonlarda bulunmuştur. İlgi duyduğu araştırma alanları ekonomik kalkınma, politik iktisat ve uluslararası ticarettir. Bu alanlarda Journal of Economic Growth, The Economic Journal ve European Economic Review gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Ayrıca politika üretmeye yönelik çalışmaları olup, Bloomsbury Academic için yaptığı çatışma sonrası iyileşme konusunda bir derlemesi vardır. Ayrıca Global Policy gibi dergilerde makaleleri bulunmaktadır ve çeşitli bloglarda düzenli olarak yazmaktadır.

           

 

   

 

   

Rehan Chaudhri

Rehan Chaudhri Peak XV Advisors Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve teknoloji,sağlık hizmetleri ve gelişmekte olan enerji sektörlerinde küresel bir yatırımcıdır. Altrinsic global Advisors şirketinin eski müdürü ve portfolio yöneticisidirç Altrinsic’den önce $ 30 milyon yatırım fonun sahip Lazard Asset Management şirketinde portfolio yöneticiliği yapmıştır. Daha önceki yatırım deneyimleri Genel Müdür olarak Barndywine Asset Management’ın (Legg Mason grubu şirketi) küresel ve uluslararası fonlarını yönetmenin yanı sıra Morgan Stanlay için telokominikasyon hisse senedi araştırma analistliğini de içermektedir. Mesleki kariyerine bir teknoloji ve strateji yönetimi danışmanı olarak başlamış ve Booz, Allen & Hamilton’da çalışmıştır. Montreal’deki McGill Üniversitesi’nden mezun olan Chaudri İş İdaresi Master derecesini (MBA) Wharton Okulu’ndan almıştır.

           

 

   

 

   

Doç. Dr. Murat Turgut

Murat Turgut; OSTİM Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dr. Öğretim Üyesidir. Daha önce Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Ticaret üniversitesinde makroekonomi ve daha çok uluslararası finans konu başlıklarında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler vermiştir. Profesyonel yaşamında ise Türk Telekom, TMSF, TRT gibi kurumlarda üst düzey danışmanlık ve yöneticilik yapmış Borsa İstanbul bünyesindeki Merkezi Kayıt kuruluşunda Genel Müdürlük ve Yönetim kurulu görevlerinde bulunmuştur. “Küresel Likidite Fazlasının Ulusal Ekonomilerdeki Etkileri” Doktora tezi konusu olup ayrıca profesyonel hayatına paralel şekilde “Şikayet Yönetimi”, ”Derecelendirme Kuruluşları”, ”Menkul Kıymetleştirme” konularında akademik katkılarda bulunmuştur. Birçok medya organında güncel ekonomi yorumları yapmış olup teknik analiz konusunda da muhtelif seminerleri vardır.

E-Posta: [email protected]

         

     
 

Dr. Coşkun Şerefoğlu

Dr. Coşkun Şerefoğlu Atatürk Üniversitesi Tarım Ekonomisi bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Tarım politikası ve yayım alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversitede bitirmiştir. İngiltere Kent Üniversitesi’nden tarım-çevre ekonomisi ve politikası alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Ayrıca, Ankara Üniversitesi beşerî ve iktisadi coğrafya bölümünde yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. 2005 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Erzurum Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesinde Saha Uzmanı, 2005-2011 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Uzmanı olarak kırsal kalkınma konusunda Avrupa Birliği ile yürütülen müzakere ve süreçlerde yer alarak IPARD 2007-2013 programının hazırlanması, kırmızı et sektör analizi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kuruluş çalışmaları ve BM iklim değişikliği müzakerelerinde görev yaptı. 2008 yılında Avrupa Komisyonu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’nde 5 ay süreyle stajyer pozisyonunda bulundu. 2010 yılında British Council tarafından iklim savunucusu seçilerek iklim değişikliği konusunda farkındalık çalışmalarına katılım sağladı. 2011 yılından günümüze Ankara Kalkınma Ajansında Uzman ve İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı pozisyonlarında bulundu. 2021 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda baş danışman olarak ulusal gıda sistemleri projesinde görev aldı. Macaristan İnovasyon Ajansı ile ortaklaşa yürütülen Avrupa Birliği projesinde proje koordinatörü ve Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisinin yürütücülüğünü yapmıştır. Ayrıca Ajans bünyesinde tarım girişimciliği ve teknolojileri üzerine oluşturduğu bir modelin saha çalışmalarını uzman olarak yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda eğitim, çalıştay ve konferansa katılım sağlayan Şerefoğlu bölgesel kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma, bölge planları, bölgesel yenilik stratejisi ve Avrupa Birliği konularında spesifik çalışmalar yürütmüştür.

E-Posta: [email protected]

          

     
   

 Bayram Tuncer

1983 yılında American University, Washington DC, ABD’den Uygulamalı İktisat alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1979 yılında ise George Washington University, Washington DC, ABD’den İş İdaresi (Finans) bölümünden mezun olmuştur. 1984-1990 yılları arasında ise İslam Kalkınma Bankası’nda (Cidde-Suudi Arabistan) Mali Uzman ve Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1990-1994 yılları arasında bir özel şirkette Finans Direktörü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Uluslararası Finansman ve Bankacılık Danışmanlığı yapmıştır. 1994-2017 yılları arasında İzmir ve İstanbul’daki birkaç büyük şirketin Finansman ve Banka İlişkileri alanlarından sorumlu Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu  Başkanlığı, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetici Ortaklık görevlerini yürütmüştür. Şu anda Grand Medikal Grup A.G.'de Finansman İcra Başkanlığı görevini yürütmekte ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ekonomi alanında dersler vermektedir.