Ekonomi Bölümü

Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı

İktisadi olarak avcı toplayıcı olarak başlayan toplumların tarım ve sanayi sonrası hizmet sektörünü geliştirmiş olmaları, akabinde de bilgi toplumunun gelişimi 21. Yüzyıl için insanlık adına çok büyük dönüşümleri beraberinde getirmiştir. Bilgi toplumunda var olabilmenin en önemli faktörü, bugüne kadar yaşanmış diğer toplulukların ve özellikle sanayi toplumunun gereklerinin yerine getirilmesine doğrudan bağlıdır. Aksi takdirde, sanayide geri kalmış toplumlar bilgi toplumunda üretici değil, büyük bir pazar, büyük bir tüketici olmaktan kurtulamamaktadır. Günümüzde, küreselleşme olgusu ile paralel olarak gelişen teknoloji ve istihdam alanlarındaki hızlı değişim, eğitim-öğretim faaliyetlerinin çeşitlenmesine ve ortaya çıkan yeni gereksinimlerin etkin bir şekilde karşılanmasına ihtiyaç doğurmuştur. Klasik eğitim uygulamaları uzaktan eğitimle harmanlanmaya başlamış; buna ilaveten, yeni disiplinler arası yaklaşımlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi bilimsel alanları bu yeni disiplinler arası alanlardan bazıları olarak ön plana çıkmıştır. Ülke düzeyinde bakıldığında sanayi politikaları ve tasarımı, firma düzeyinde bakıldığında ise teknoloji yönetimi disiplinleri ülkelerin sanayileşme sürecini hızlandırmada ve ülkenin üretkenliğini artırarak refah düzeylerinin gelişimini sağlamaktadır.

Sanayi Politikaları ülkelerin sanayileşme sürecinde büyük önem arz etmektedir. Ülkelerin sanayilerinin gelişmesi, rekabetçiliklerinin artması, teknolojiye dayalı ve katma-değeri yüksek ürünler üreterek ihracat kapasitelerinin yükselmesi için bilimsel olarak sanayi politikalarının tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Sanayi politikasının bir alt alanı olan teknoloji yönetimi ise, ülkede devlet kurumları, teknoloji ekosistemi paydaşları ve firmalar düzeyinde teknolojik yetkinliklerin, donanımların (araçların) ve insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesi ile uğraşan bilimsel bir disiplindir. Ülkemizin sınai ve teknolojik kalkınmasının daha da hızlandırılabilmesi amacıyla gerek devlet kurumlarında gerekse özel sektör paydaşlarında sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi alanında uzmanlaşmış kalifiye personele ihtiyaç duymaktadır. OSTİM Teknik Üniversitesi'nde SPTY Yüksek Lisans Programının kurulmak istenmesinin amacı; belirtilen kalifiye insan ihtiyacını karşılamak, bu alanlarda akademisyen yetişmesini sağlamak ve ülkemizin teknolojiye dayalı sınai kalkınmasını hızlandırmak için katkı sunmaktır.

Bir "sanayi üniversitesi" olarak kurulan ve yerleşkesi OSTİM gibi ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerinden birinde yer alan üniversitemiz için teknik bilginin yanında ekonomi ve işletme gibi alanlarda bilgi üretmek ve insan kaynağının gelişmesine katkı sağlamak "daha verimli ve rekabetçi" bir sanayi için büyük bir önem arz etmektedir. SPTY Yüksek Lisans programı sayesinde, üniversitemizde sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin ve profesyonellerin sayısının ve niteliğini artırılması planlanmaktadır. Bu sayede, sanayi politikası tasarımı ve uygulaması ve teknoloji yönetimi alanlarında gerek kamuda gerek akademide gerekse de özel sektörde çalışan uzmanların daha donanımlı hale gelmesine katkı sunulacaktır. Sonuçta, uygulanan daha etkin sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi ülkemizin rekabetçiliğini, ihracat kapasitesini ve kalkınma seviyesini artıracaktır.

Dersler-Ders İçerikleri

  First Semester K AKTS
PT701 History of Science and Technology 3 7,5
IPT703 Goverment Intervention and Market Failures 3 7,5
IPT705 Scİentific Research Methods and Ethics 3 7,5
  Elective 3 7,5
  TOTAL 12 30
  İkinci Yarıyıl K AKTS
IPT711 Technology, R&D and Innovatİon Management 3 7,5
IPT713 Industrial and Innovation Policy Design 3 7,5
  Elective 3 7,5
IPT780 Seminar 0 7,5
  TOTAL 9 30
  Third Semester K AKTS
IPT790 Thesis 0 30
  TOTAL 0 30
  Forth Semester K AKTS
IPT790 Thesis 0 30
  TOTAL 0 30
  General Total 21 120

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU DERSLER

IPT701 History of Science and Technology AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

The aim of the course is to give information about history of science and technology. The historical understanding gives students opportunities to deeply examine how science and technology go hand in hand through the generation of modern societies. The nature of scientific inventions and technological innovations will provide students important clues about designing efficient policies in order to foster scientific research, technological innovations and finally, industrial policies. The course will show how economics of innovation discipline is analysing the effect of scientific and technological developments on economic growth and development.

IPT703 Government Intervention and Market Failures AKTS 7,5 –  Kredi (3+0) 3

This course aims at examining different schools of economic thought with a special emphasis upon government intervention. The rationale for government intervention and the role of government on markets will be evaluated in order to make effective industrial policies and to make possible interventions to overcome market failures to enhance innovative activity. This course provides deeper understandings and new insights for students to address the question why governments support innovative activity and/or why governments should design and implement industrial policies.

IPT705 Scientific Research Methods and Ethics AKTS 7,5 –  Kredi (3+0) 3

The aim of the course is to provide deeper understanding of scientific research methods and conducting effective research studies without neglecting ethical principles. The content of this course covers designing and implementing research studies in the field, the issue of ethics in scientific studies and publishing and the practical limitations of modelling the real-World problems. The formulation of research questions/hypotheses, definitions of research structures, sampling methods, threats with internal and external validity, topics such as quantitative and qualitative research, data analysis will be introduced. Writing a research report will be mandatory for implementing the teaching outcomes during the lecture.

IPT711 Technology R & D and Innovation Management AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

The aim of this course is to explain the place and the importance of technology, R & D and innovation management in today's world. The course will provide information on how to successfully manage innovations in micro, mezo and macro level.  In this course, product and process innovation, organizational innovation, business models, innovation strategies, innovation resources and innovation management will be discussed.

IPT713 Industrial and Innovation Policy Design AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

The aim of this course is to generate comprehensive understanding of policy design for innovation and industrial development. Currently, effective industrial policies cannot be separated from the process of innovation. Thus, a full understanding of the nature of innovation process is required. In this course, innovation systems approach both in regional and national level will be introduced. In addition, the planning perspectives for industrial development, several industrial policies and country models will be examined in order to culminate innovation and industrial policy making with each other.

Önerilen Bazı Seçmeli Dersler:

IPT721 Business Economics AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

The aim of this course is to explain the basic concepts of global business, to comprehend the methods of introduction to global markets and to evaluate the changes in the management and business functions of globalized enterprises. Basic Concepts of Global Management and Historical Development, Global Environmental Assessment, Globalization Process Theories, Globalization, Regionalization, International Trade Organizations and Integrations, Cultural Factors, Ethical Practices, Social Responsibilities, Global Value Chains, Supply Chain Management and Production Management in Globalized Enterprises, Marketing Management in Globalized Enterprises, Human Resources Management and Leadership in Globalized Enterprises, Financial Management and Accounting Management in Globalized Companies Management Information Systems Management in Globalized Companies constitute the content of the course.

IPT 723 Supply Chain Management AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

With this course, the main parties such as suppliers, businesses, external parties and customers in the business environment, and information on basic processes such as production planning, material planning, procurement, warehouse, production, quality, import, export, shipment within and between these parties. physical and institutional resource planning applications.

IPT 724 Strategic Management

The aim of this course is to introduce the fundamentals of Strategic Management. Several tools such as SWOT, Strategic Planning, Strategic Implementation, Strategic Control processes will be examined. Giving information about what are the policies and methods for determining the ways they will follow in forming prospective visions and missions so that enterprises (private or public) can continue their lives in the days of increasing competition. It includes examination of specific strategies.

IPT725 Business Model and Entrepreneurship Strategy AKTS 7,5 – Kredi (3+0) 3

The aim of this course is to provide an understanding of entrepreneurship from a social and economic perspective and to create a culture of entrepreneurship in a narrow framework. The course includes various entrepreneurial cultures, the characteristics of producing societies, cultural elements that enable the development of entrepreneurship, social and cultural measures to ensure the continuity and institutionalization of family companies.

Ders Veren Hocalar

 
Chat on WhatsApp