E-Ticaret ve Pazarlama Programı

Bilgi Paketi

Bilgi paketini indirmek için tıklayınız. 

Dijitalleşen dünyamızda işletmeler her geçen gün işlerini daha fazla online ortama taşımakta, e-ticaret ve dijital pazarlama her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Sektörün bu konuda Dünya’da ve Türkiye’de kalifiye insan kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. Programımız geleceğe yön verecek olan e-ticaret ve dijital pazarlama konularında yüksek bilgi birikimine ve pratik bilgiye sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

E-Ticaret ve Pazarlama

Ön Lisans

Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilir. Yurt dışı kaynaklı öğrencilerin lise mezuniyetlerinin denklik işlemleri ile birlikte yürürlükteki yüksek öğretim ve OSTİM Teknik Üniversitesi mevzuatı ile diğer mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin yerine getirilmesini müteakip gerçekleştirilir. OSTİM Teknik Üniversitesi yurt dışı kaynaklı öğrenciler için gerekli gördüğü durumlarda yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde kendi seçme ve yerleştirme sistemini kurar.

Öğrencilerin kayıt olmalarını müteakip önceki lisans ya da ön lisans programlarında almış oldukları dersler; geçerli ve hukuki olarak belgelendirilmeleri, ders konu, kapsam ve içeriklerinin OSTİM Teknik Üniversitesinde uygulanan program/derse uygunluğu ve yeterliliği Program, Bölüm Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması sonucunda kabul edilebilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS kredilerini tamamlamış olmaları, öğrenim gördükleri programdaki tüm ders yüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu E-Ticaret ve Pazarlama Programı temel ve giriş dersleri olarak; E-Ticaret, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Yönetimi, Görsel İletişim Tasarımı, Marka Yönetimi, İşletme Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları, Ticaret ve Bilişim Hukuku derslerinin yanı sıra girişimcilik, iş yeri deneyimi ve uygulaması derslerini kapsamaktadır. Ayrıca, E-Ticaret ve Pazarlama Programı öğrencilerinin ilgi alanlarına yönelik, kendilerini geliştirmeleri amacıyla; Dijital Metin Yazarlığı, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Arama Motoru Optimizasyonu, Pazarlamada Vaka Analizleri ve Temel Fotoğrafçılık seçmeleri dersleri de program ders içeriğinde yer almaktadır.

 

 1. Küreselleşen iş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak e-ticaret ve pazarlama alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası bir yaklaşımla sektörde kullanabilir.
 2. E-ticaret ve pazarlama alanındaki bilgisini ve donanımını sektördeki reel süreçlere aktif biçimde kanalize ederek uygulama becerisini ortaya koyar.
 3. E-ticaret ve pazarlama alanında çalışanlarla yazılı ve sözlü olarak verimli dijital medya ve pazarlama iletişim kurabilmek ve mesleki gelişim etkinliklerine katılabilir.
 4. Esnek ve gelişmeye açık e-ticaret ve pazarlama alanındaki dinamikleri temel ve güncel uygulamalar çerçevesi içerisine oturtarak değerlendirir ve tatbik eder.
 5. E-ticaret ve pazarlama sahasındaki karmaşık sorunları, çok yönlülüğü esas alan bir biçimde analitik ve bağımsız düşünme yetisi ve sentez kabiliyetiyle çözüme kavuşturabilir.
 6. E-ticaret ve pazarlama alanındaki değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutar.
 7. Ders boyunca edindiği bilgileri mevcut e-ticaret ve pazarlama konjonktürü dahilinde yorumlama, sorgulama ve uygulama yeteneğine sahip olur.
 8. E-ticaret ve pazarlama uygulamalarında koordinasyon sağlayarak mevcut ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretmek için sorumluluk almak ve organizasyon becerisine sahip olur.
 9. E-ticaret ve pazarlama sahsındaki gereksinim duyduğu güncel teknik donanıma ve alana özgü yaygın bilişim ve yazılım programlarına hâkim olur.
 10. Eğitim aldığı e-ticaret ve pazarlama alanında etkin iletişim kurabilecek düzeyde bilgiye sahip olur.
 11. Sosyal ve entelektüel kapasitesi gelişmiş, vizyon sahibi, etik değerleri yüksek, grup iletişimi ve takım çalışmasına uyum becerisi yüksek mesleki yetkinliğe sahiptir.

E-Ticaret ve Pazarlama Programı mezunlarımız, özel sektörde ve kamu kurumlarında e-ticaret uzmanı, dijital pazarlama uzmanı, sosyal medya yöneticisi, kurumsal iletişim uzmanı ve içerik yöneticisi olarak iş bulabilmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olması halinde ön lisans mezuniyet alanlarına göre belirlenen lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

2021-2022 DGS Tercih Tablosuna göre bölüm ve kodlarıyla birlikte aşağıda yer alamkatadır;

 

Ekonomi ve Finans 5105

 

Elektronik Ticaret Elektronik Ticaret ve Yönetimi 1403

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 5111

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 3198

 

İletişim 3215

 

İletişim Bilimleri 8327

 

İşletme 3226

 

Lojistik Yönetimi 8222

 

Muhasebe ve Finans Yönetimi 5123

 

Pazarlama 8334

 

Reklam Tasarımı ve İletişimi 8249

 

Reklamcılık 3291

 

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi 9286

 

Uluslararası İşletme Yönetimi 4391

 

Uluslararası Ticaret 3355

 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 5131

 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 3356

 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 9009

 

Yönetim Bilişim Sistemleri 3361

 

*** Her tercih dönemi başvuru tablosu güncellenmektedir. Her başvuru döneminde DGS- Kılavuz ve Başvuru Bilgileri üzerinden kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Öğretim elemanları; çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrencilerin başarı durumlarını değerlendirirler. OSTİM Teknik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Lisans Yönetmeliği’ne göre DC ve DD koşullu geçerken, FD, FF ve NA harf notu alanlar dersten başarısız sayılırlar. Başarı Notu Katsayıları aşağıda sunulduğu gibidir.

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı
(100 üzerinden)

Statü

AA

4

90-100

Geçer

BA

3,5

85-89

Geçer

BB

3

80-84

Geçer

CB

2,5

70-79

Geçer

CC

2

60-69

Geçer

DC

1,5

50-59

Koşullu Geçer

DD

1

45-49

Koşullu Geçer

FD

0,5

35-44

Başarısız

FF

0

0-34

Başarısız

NA

0

0

Başarısız

Programdan mezun olabilmek için öğrencinin programda belirtilen tüm derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının en az 4,00 kredi üzerinden 2,00 olması, en az 120 AKTS kredisi sağlaması gereklidir.

Örgün

Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Doğuş Yüksel

E-mail: [email protected]

Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Bora Öç

E-mail: [email protected]