Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL

Unvan/ Öğretim Elemanı Adı: Dr.Öğr.Üyesi Levent EMMUNGİL
Kurum E-posta Adresi: levent.emmungil@ostimteknik.edu.tr
Lisans: ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yüksek Lisans: ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matemaik Alanları Eğitimi
Doktora: ODTÜ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Çalışma Konuları/Araştırma Konuları: