Dijital Medya ve Pazarlama

MYO Dijital Medya ve Pazarlama Programı geniş çalışma alanına sahip bir İletişim alanıdır. Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedir. Dijital pazarlama araçları, dijital pazarlamanın avantajları, sosyal medya pazarlamasının özellikleri, sosyal medya platformlarında müşteri ilişkileri ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkisi kapsamında bakıldığı değişimin hızla hissedildiği görülmektedir. 

Dijital Medya ve Pazarlama programı, dijitalleşme içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli unsurlarından biri haline geldiğinin farkındalığı ile bizde şimdiden fiziksel ve beşeri yatırımlarımızın gelecek için önemli olduğunun bilincinde olan Dijital Medya ve Pazarlama alanında donanımlı mezunlar yetiştiren bir bölümdür.

Programın öğretim dili Türkçedir.