Dijital Medya ve Pazarlama

Ders İçerikleri

UHG 151 Üniversite Hayatına Giriş Dersi: öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo-kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

Dersin Kodu/Adı :

UHG150/Üniversite Hayatına Giriş

Bölüm:

Dijital Medya ve Pazarlama

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

2

0

2

2

2

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Önlisans eğitiminin amaçları

2

Bölüm tanıtımları

3

Kütüphane ve veri ulaşım semineri

4

Seminer (Merhamet ve tevazu)

5

Sinema gösterimi (olağanüstü gerçek hayat yolculuğu)

6

Türk Sanat Musikisi Konseri

7

Seminer (Lisan, edebiyat ve şiir üzerine)

8

Tiyatro gösterimi

9

Sinema gösterimi (tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

10

Sinema gösterimi (tarih, biyoloji, ekoloji ve dilbilimi üzerine)

11

Seminer (“İrade Yönetimi” üzerine)

12

Seminer (Hızlı Okuma & Aktif Öğrenme)

13

Seminer (dil, edep ve adap konulu)

14

Tiyatro gösterimi


UHG 152
Geleceği İnşa Etme : Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Dersin Kodu/Adı :

UHG151/Geleceği İnşaetme

Bölüm:

Dijital Medya ve Pazarlama

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

Il.

1

0

1

1

1

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Kişilik Envanteri ve Kariyer Planlama

2

Uygulamalı İşe Alım ve Mülakat Teknikleri

3

İmaj ve İletişim

4

Aktif Öğrenme ve Aktif Öğrenme Teknikleri

5

Yaratıcı Yenilikçi Düşünme Teknikleri

6

Temel Girişimcilik/Sosyal Sorumluluk

7

Temel İşletme Yönetimi

8

Sanayi ve Teknoloji Tarihi/Ulusların Yükselişi/Türk Sanayi Tarihi

9

Türkiye ve Dünya Ekonomisi

10

Ar-Ge ve Yenilikçilik

11

Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği

12

Dijital Dünya ve Değişen Yönetim Anlayışı

13

Çevresel Sürdürebilirlik

14

Türk Bilim İnsanları


MES 121 Girişimcilik Projesi l:
öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar.

Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

Dersin Kodu/Adı :

MES 121/Girişimcilik Projesi l

Bölüm:

Dijital Medya ve Pazarlama

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

1

2

3

2

3

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Girişimcilik ve girişimci karnesi

2

Proje ve proje destekleyiciler

3

İşletme yönetimi

4

İşletme muhasebesi

5

Kobiler

6

Şirket kurma

7

Tasarım Merkezleri

8

Ar-Ge Merkezleri

9

Teşvikler ve sermaye desteği

10

Proje tipleri - hava araçları

11

Proje tipleri - otonom araçlar

12

Proje tipleri – CNC sistemleri-3B yazıcılar

13

Proje tipleri – robotik otomasyon

14

Bölümler arası işbirliği-ortak proje girişimi


MES 122 Girişimcilik Projesi ll:
öğrencilerimizin girişimci ve maker olabilmesi için, iş planı hazırlama ve zamanlama, iş planı analiz ve iş modelleme, maliyet hazırlama, teknik şartname ve özellikler belirleme, değerlendirme, faturalandırma, inovasyondan hayata geçirme, ticarileştirme, şirketleşme yönünden topluma ve dünyaya “Girişimci” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

Dersin Kodu/Adı :

MES 122/Girişimcilik Projesi ll

Bölüm:

Dijital Medya ve Pazarlama

Yarıyıl

Teorik

Saat

Uygulama

Saat

Toplam

Saat

Toplam

Kredi

AKTS

Kredi

Ders

Dili

Ders Tipi:

Zorunlu/ Seçmeli

I.

0

2

2

1

2

Türkçe

Zorunlu

Yarıyıl Ders Planı

Hafta

Konular

1

Proje ön tasarım ve süreç tablosu

2

Proje hazır elemanları

3

Proje üretim elemanları

4

Proje maliyeti

5

Proje işyeri desteği

6

Proje genel destekleri

7

Proje modelleme - analizi

8

Fatura hazırlama-enflasyonla mücadele

9

İhale ilanı ve şartname hazırlama

10

İnovasyondan ticarileştirmeye

11

Tasarım tescil ve patent

12

Proje hayata geçirme analizi-şirketleşme

13

Proje sunumları

14

Proje değerlendirme - ödül


 
Programdan mezun olabilmek için alan derslerinin içerikleri

DMP 101 Dijital Pazarlama ve Reklamcılık: Marka yönetimi dersinde öğrencilerin, marka kavramını daha geniş bir biçimde değerlendirerek marka yönetimi konusunda gerekli olan stratejik bilgileri edinmelerini, marka ve ürün arasındaki farkı, marka farkındalığı, marka bağımlılığı, marka değeri, marka kişiliği, marka kimliği, ve dijital markalaşma konularında donatılması amaçlanmıştır.

 

DMP 101 Dijital Pazarlama ve Reklamcılık

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Dijital Pazarlama ve Reklamcılık

DMP 101

1

3

1

0

2

4

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Geleneksel ve Dijital Pazarlama Farkı ve Dijital Reklamcılık Türleri

 

3

Arama Motoru Optimizasyonu

 

4

Arama Motoru Optimizasyonu

 

5

Arama Motoru Araçları ve Reklamları

 

6

Website Raporları ve Yorumlanması

 

7

Ara Sınav

 

8

Sosyal Medyanın Temelleri

 

9

Sosyal Medya Pazarlamasında Kullanılan Araçlar ve Stratejiler

 

10

Sosyal Medya Pazarlamasında Kullanılan Araçlar ve Stratejiler

 

11

Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOM)

 

12

E-Posta ve SMS Pazarlama

 

13

İçerik Pazarlama

 

14

Influencer Pazarlama

 

15

Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP
103 Yeni Medya Dersi: Bu ders kapsamında öğrencilerin yeni medyaya ait olan kavramlarla tanıştırılması amaçlanmaktadır. Yeni Medyanın tanımı, özellikleri, geleneksel iletişim ile benzerlik ve farklılıkları ele alınacaktır. İletişim bilimlerinin (gazetecilik, halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık) genel bir çerçevesi çizildikten sonra geleneksel alanların dijital dönüşümleri irdelenecektir. Ayrıca öğrenciler yeni medyanın toplumsal, ekonomik, hukuki, kültürel ve siyasi etkilerine ilişkin bilgi sahibi olarak güncel tartışmalara katılacaklardır. Ders kapsamında sosyal medya uygulamalarının bireysel/kurumsal kullanımları detaylı olarak incelenecektir ve öğrencilerin bu alanlarda birer içerik üreticisi olmaları yönünde destek verilecektir. Yeni medya sektöründe faaliyet gösteren sosyal medya uzmanlarının sunumlarıyla da dersler desteklenerek öğrencilerin dijital iş dünyası ile tanışmaları sağlanacaktır.

 

 

 

DMP 103 Yeni Medya

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Yeni Medya

DMP 103

1

3

0

0

2

4

 

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konular Hakkında Temel Bilgilendirme ve Derse Giriş

 

2

Geleneksel İletişim Araçlarının Tarihsel Olarak incelenmesi

 

3

İnternetin Tarihi ve Yeni Medyanın Doğuşu

 

4

Yeni Medya Kavramı ve Temel Özellikleri, Geleneksel Medya ile Karşılaştırılması

 

5

Dijital Haberciliğin Temel Konuları

 

6

İnternet Gazeteciliği / Çevrimiçi Habercilik Uygulamaları

 

7

Ara Sınav

 

8

Dijital Reklamcılığın Temel Konuları

 

9

Dijital Reklamcılık ve Tanıtım Uygulamaları

 

10

Sosyal Ağlar

 

11

Sosyal Medya Platformları

 

12

Sosyal Paylaşım Uygulamaları

 

13

Siber Kültür ve Dijital Vatandaşlık

 

14

Yeni Medyanın Sosyal, Politik, Ekonomik ve Kültürel Etkileri Üzerine Bir Tartışma

 

15

Yeni Medyanın Geleceği ve Yeni Meslekler Üzerine Bir Tartışma

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP
105 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları Dersi: Bu dersin amacı, öğrencilere; politika belirlemenin halkla ilişkiler açısından önemini, işlevsel bir halkla ilişkiler politikasının özelliklerini ve politika belirleme sürecinin temel basamaklarını öğretmektir.

 

DMP 105 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Politikaları

DMP 105

1

3

0

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Halkla İlişkilerde Politika Belirleme

 

3

Halkla İlişkilerde Politika Oluşturma Süreci

 

4

Halkla İlişkilerde Politika Oluşturma Süreci

 

5

Halkla İlişkilerde Politika Oluşturma Süreci

 

6

Özel Kuruluşlarda HİT Sorunları ve Politikaları

 

7

Vize Haftası

 

8

Özel Kuruluşlarda HİT Sorunları ve Politikaları

 

9

Özel Kuruluşlarda HİT Sorunları ve Politikaları

 

10

Özel Kuruluşlarda HİT Sorunları ve Politikaları

 

11

Kamu Kuruluşlarında HİT Sorunları ve Politikaları

 

12

Kamu Kuruluşlarında HİT Sorunları ve Politikaları

 

13

Sivil Toplum Kuruluşlarında HİT sorunları ve Politikaları

 

14

Sivil Toplum Kuruluşlarında HİT sorunları ve Politikaları

 

15

Dönemin Genel Tekrarı

 

16

Final Haftası

 

 

DMP 107 Görsel İletişim Tasarımı - I: Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Bu derste görsel iletişim tasarımı temel ilkeleri ve tasarım sürecinin, Adobe Photoshop ve Canva programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.

 

 

 

DMP 107 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI - I

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Görsel İletişim Tasarımı - I

DMP 107

1

3

1

3

3

5

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Görsel İletişimde Temel Kavram ve Kuramlar

 

3

Görsel İletişimde Tasarım Süreci

 

4

Görsel İletişimde Kullanıcı Deneyimi

 

5

Grafik Tasarımının Temel İlkeleri

 

6

Briefe Yönelik Temel Noktalar ve Durum Analizi

 

7

Ara Sınav

 

8

Adobe Photoshop’a Giriş

 

9

Adobe Photoshop Grafik Tasarım Araçlarının Kullanımı

 

10

Adobe Photoshop Katman Mantığı

 

11

Adobe Photoshop Fotoğraf Düzenleme

 

12

Adobe Photoshop’ta Kayıt ve Optimizasyon İşlemleri

 

13

Tasarım Sunumu (Mockup)

 

14

Canva’ya Giriş

 

15

Canva Temel Kullanım Bilgileri

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 102 Medya İşletmeciliği: Bu dersin amacı, öğrencilere; medya kurumlarının ekonomik yapılarının kavranması; medya kurumlarının devlet ve iktisadi kurumlarla olan ekonomik ilişkilerinin anlamlandırılması; medyada üretim süreçlerini ve medya sektöründe tekelleşme olgusu ile medya endüstrisi ve küreselleşme ilişkisi üzerinde bir bakış açısı kazandırmaktır.

 

 

DMP 102 Medya İşletmeciliği

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Medya İşletmeciliği

DMP 102

2

3

0

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Medya Ekonomisine giriş, tanım ve kapsam

 

3

Makroiktisadi bakış açısından medya endüstrisi

 

4

Medya ve ekonomi politik yaklaşım

 

5

Medyada tekelleşme

 

6

Batı ülkelerinde ve Türkiye'de medya sahipliği ve tekelleşme

 

7

Ara Sınav

 

8

Batı ülkelerinde ve Türkiye'de medya sahipliği ve tekelleşme

 

9

Reklam organizasyonlarının medya ekonomisi içindeki yeri ve önemi

 

10

Reklam aracı olarak medya

 

11

Basın işletmeciliği: gelişimi ve iç örgütlenmesi

 

12

Radyo-Televizyon sektörünün ekonomisi ve işletmeciliği

 

13

Sinema sektörünün ekonomisi ve işletmeciliği

 

14

Yeni medya ve yaratıcı endüstri

 

15

Medya işletmelerinde çalışma yaşamı

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP 104 Yeni Medya Araştırmaları ve Yöntemleri:
Bu dersin amacı, öğrencilere; medya kurumlarının ekonomik yapılarının kavranması; medya kurumlarının devlet ve iktisadi kurumlarla olan ekonomik ilişkilerinin anlamlandırılması; medyada üretim süreçlerini ve medya sektöründe tekelleşme olgusu ile medya endüstrisi ve küreselleşme ilişkisi üzerinde bir bakış açısı kazandırmaktır.

 

 

DMP 104 Yeni Medya Araştırmaları ve Yöntemleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Yeni Medya Araştırmaları ve Yöntemleri

DMP 104

2

3

0

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konular Hakkında Temel Bilgilendirme ve Derse Giriş

 

2

İletişim Araştırmalarına Giriş

 

3

Yeni Medya Çalışmalarında Niceliksel İletişim Araştırmaları

 

4

Niceliksel İletişim Araştırmaları Veri Toplama Teknikleri (İçerik Analizi ve Saha Araştırması)

 

5

Niceliksel Araştırma Uygulamaları (Çevrimiçi Anket / Web Temelli İçerik Analizi)

 

6

Veri Analizi ( SPSS Programı uygulaması)

 

7

Ara Sınav

 

8

Yeni Medya Çalışmalarında Niteliksel İletişim Araştırmaları

 

9

Niteliksel İletişim Araştırmaları Veri Toplama Teknikleri (Görüşme, Söylem Analizi ve Etnografi)

 

10

Nitel Araştırma Uygulaması (Dijital Etnografi)

 

11

Veri Analizi

 

12

Kullanıcı/ İzleyici Çalışmaları

 

13

Piyasa Araştırmaları

 

14

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırmaların Raporlanması

 

15

Yeni Medya Araştırma Yöntemlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 106 Dijital Metin Yazarlığı: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi ve gündelik hayatın her alanında kullanımı dijital dünyanın diline hakim olmayı gerekli kılmıştır. Üretilen dijital içerikler ise ilgiyi çekmek ve devamlı kılmak için kendisini daima güncellemelidir. Dijital metinler, internet kullanıcılarının ilgisini ilk saniyelerde çekmeli ve itibarı arttırıcı bir etkiye sahip olmalıdır. Bu ders kapsamında dijital içerik üretim süreçleri detaylı bir şekilde ele alındıktan sonra, öğrencilerin kendi dijital platformları için yaratıcı, özgün ve güncel dijital içerik üretebilmeleri hedeflenmektedir.

 

 

 

DMP 106 Dijital Metin Yazarlığı

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Dijital Metin Yazarlığı

DMP 106

2

3

1

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konular Hakkında Temel Bilgilendirme ve Derse Giriş

 

2

İletişim Becerileri

 

3

İkna Edici İletişim

 

4

Metin Yazarlığı ve Yaratıcılık

 

5

Metin Yazımında Yaratıcı Stratejiler

 

6

Dijital Metnin Özellikleri

 

7

Ara Sınav

 

8

Dijital Metinlerde Yazı, Görüntü ve Ses

 

9

Dijital Metinlerde Görsel-Sözel Metafor Kullanımı ve Mizah

 

10

Dijital Metinlerde Mesaj ve Hedef Kitle Analizi

 

11

Dijital Metin Türleri

 

12

Sosyal Medyada İçerik Yönetimi

 

13

Blog Yazarlığı

 

14

Online Haber Siteleri İçerikleri

 

15

Kurumsal Metin Yazımı

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP 108 Görsel İletişim Tasarımı - II:
Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Bu derste web tasarımı konusunda HTML ve CSS yazılım dilleri, Adobe Illustrator ve Notepad++ programının, dijital medya ve pazarlamanın sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.

 

 

 

DMP 108 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI - II

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Görsel İletişim Tasarımı - II

DMP 108

2

3

1

3

3

5

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Web Tasarımı HTML Bilgileri

 

3

Web Tasarımı HTML Bilgileri

 

4

Web Tasarımı CSS Bilgileri

 

5

Web Tasarımı CSS Bilgileri

 

6

Mobil Uyumlu Tasarım Yapısı

 

7

Ara Sınav

 

8

Adobe Illustrator’e Giriş

 

9

Adobe Illustrator Grafik Tasarım Araçlarının Kullanımı

 

10

Adobe Illustrator Katman ve Çalışma Alanı Mantığı

 

11

Adobe Illustrator Vektör Düzenleme

 

12

Tasarım Sunumu (Mockup)

 

13

Basılı Döküman Uygulaması

 

14

Kurumsal Kimlik Tasarımı Uygulaması

 

15

Adobe Illustrator’de Kayıt İşlemleri

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP 110 İletişim Tarihi:
Bu dersin amacı, öğrencilere; medya kurumlarının ekonomik yapılarının kavranması; medya kurumlarının devlet ve iktisadi kurumlarla olan ekonomik ilişkilerinin anlamlandırılması; medyada üretim süreçlerini ve medya sektöründe tekelleşme olgusu ile medya endüstrisi ve küreselleşme ilişkisi üzerinde bir bakış açısı kazandırmaktır.

 

 

 

DMP 110 İletişim Tarihi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

İletişim Tarihi

DMP 110

2

3

0

0

2

2

 

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

İlk uygarlıkların iletişim araçları

 

3

Ahamenid Haberleşme Sistemi

 

4

Roma ve Bizans Haberleşme Sistemi

 

5

Roma İmparatorluğu Sonrası Avrupa'da Haberleşme

 

6

Sasani, Emevi ve Abası Haberleşme Sistemi

 

7

Ara Sınav

 

8

15. yüzyıla kadar Avrupada Genel Durum

 

9

15. yy sonrası Avrupada Genel Durum: Matbaanın İcadı, Sanayi Devrimi ve Toplumsal Etkileri

 

10

Osmanlı Haberleşme Sistemi

 

11

 Sanayileşme ve basına etkileri

 

12

Haberleşme Alanında Yaşanan Çağdaş Gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğuna Etkileri

 

13

Radyo ve Televizyonun İcadı ve Toplumsal Etkileri

 

14

Cumhuriyet Dönemi Haberleşme Sistemleri

 

15

Yeni İletişim Teknolojileri: İnternet ve Sosyal Medya

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 201 Marka Yönetimi: Marka yönetimi dersinde öğrencilerin, marka kavramını daha geniş bir biçimde değerlendirerek marka yönetimi konusunda gerekli olan stratejik bilgileri edinmelerini, marka ve ürün arasındaki farkı, marka farkındalığı, marka bağımlılığı, marka değeri, marka kişiliği, marka kimliği, ve dijital markalaşma konularında donatılması amaçlanmıştır.

 

 

DMP 201 MARKA YÖNETİMİ

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Görsel İletişim Tasarımı - II

DMP 201

3

3

1

0

2

3

 

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Ürün ve Ürün Kararları

 

3

Ürün ve Ürün Kararları

 

4

Marka Kavramı, Tanımı, Önemi

 

5

Marka Kişiliği ve Marka Kimliği

 

6

İsim, Sembol ve Slogan

 

7

Ara Sınav

 

8

Marka Değeri ve Marka Bağımlılığı

 

9

Marka Farkındalığı

 

10

Marka Çağrışımları

 

11

Algılanan Kalite

 

12

Marka Konumlandırma

 

13

Dijital Markalaşma

 

14

Dijital Markalama Örnekleri

 

15

Proje Sunumları

 

16

Genel (Final) Sınav

 


DMP 203 E-Ticaret:
Marka yönetimi dersinde öğrencilerin, marka kavramını daha geniş bir biçimde değerlendirerek marka yönetimi konusunda gerekli olan stratejik bilgileri edinmelerini, marka ve ürün arasındaki farkı, marka farkındalığı, marka bağımlılığı, marka değeri, marka kişiliği, marka kimliği, ve dijital markalaşma konularında donatılması amaçlanmıştır.

 

 

 

DMP 203 E-Ticaret

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

E-Ticaret

DMP 204

3

3

1

0

2

2

 

 

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Elektronik ticaretin tanımı, amaçları ve araçları.

 

3

Elektronik ticaret türleri. Elektronik ticaretin boyutu.

 

4

Elektronik ticaret işlemleri. Elektronik ticarette dikkat edilecek noktalar. Elektronik ticaretin tarafları.

 

5

Elektronik ticarette ödeme yöntemleri. Elektronik ticarette ödeme araçları.

 

6

Elektronik ticarette müşteri kavramı ve özellikleri.

 

7

Ara Sınav

 

8

B2B, B2C

 

9

C2C, C2B

 

10

Elektronik Ticarette Pazar Yerleri

 

11

Elektronik Ticarette Sosyal Medya

 

12

Elektronik Ticarette İçerik

 

13

Elektronik Ticaret ve Lojistik

 

14

Elektronik ticarette hukuksal düzenlemeler.

 

15

Türkiye’de ve Dünyada Elektronik ticaretin durumu ve yapılan çalışmalar.

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 205 Dijital Kampanyalar ve Tüketim: Bu dersin genel amacı, öğrencilerin içerik türü farklı olan elektronik ortamlarda kullanılacak bir dijital kampanya hazırlamanın tasarım aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar geçen süreçleri öğrenmelerini sağlayarak bu konudaki becerilerini arttırmaktır. Ayrıca kampanyaların hedef kitlesi olan tüketiciler açısından da konuların ele alınması kampanyaların etkileşim yönünü güçlendirecektir. Ders kapsamında; dijital kampanya süreci ve planlaması, tüketim kültürü ve içerikleri farklı olan kampanyalar detaylı olarak ele alınacaktır.

 

 

 

DMP 205 Dijital Kampanyalar ve Tüketim

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Dijital Kampanyalar ve Tüketim

DMP 205

3

3

1

0

2

2

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konular Hakkında Temel Bilgilendirme ve Derse Giriş

 

2

Dijital Kampanya Süreci ve Planlama

 

3

Dijital Kampanya Stratejileri, Swot ve Durum Analizi

 

4

Kampanya Değerlendirme Kriterleri

 

5

Tüketim Kültürü

 

6

Dijital Tüketici Davranışları

 

7

Ara Sınav

 

8

Dijital Kampanya Türleri

 

9

Global ve Yerel Kampanyalar (Reklam, Halkla İlişkiler, Pazarlama)

 

10

Kurumsal Marka İletişimi Kampanyaları

 

11

Siyasal İletişim Kampanyaları

 

12

Sosyal Medya Kampanyaları

 

13

Sosyal Sorumluluk Kampanyaları

 

14

Hak Odaklı Kampanyalar

 

15

Dijital Aktivizm Kampanyaları

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 207 Bilişim Hukuku: Bu ders ile öğrencilere, bilgi ve bilişim güvenliğinin temel kavramları, yönetimi, risk değerlendirmesi, bilişim varlıklarını koruma, iş sürekliliği ve felaket kurtarmayı öğrenmek amaçlanmaktadır. Siber suçlar ve işlenme biçimleri, bilişim sistemlerinin donanımsal ve yazılımsal güvenliğinin hızlı ve etkin bir şekilde önlemlerinin alınmasını sağlayacak bilgi ve deneyimi kazandırmaktır. Bilişim Hukuku hakkında bilgi edinmek, ilke ve mevzuatları gerek teorik gerekse pratik açıdan değerlendirmektir.

 

 

 

DMP 207 Bilişim Hukuku

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Bilişim Hukuku

DMP 207

3

3

0

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Bilgi ve bilişim güvenliğine giriş, temel kavramlar

 

3

Bilişim Hukuku

 

4

Siber Güvenlik ve Siber Savaşlar

 

5

Bilişim Güvenliğinin Prensipleri

 

6

Kritik Altyapılar

 

7

Ara Sınav

 

8

Bilişim sistemleri güvenlik yöntemleri

 

9

Yazılım Güvenliği

 

10

İnternette Güvenlik

 

11

Kriptoloji, şifreleme

 

12

Bilişim teknoloji protokolleri ve ağ güvenliği

 

13

Adli bilişim ve hukuksal mevzuat / 5651 Sayılı Kanun

 

14

Ulusal ve uluslararası bilişim hukuku normları, Bilişim Ortamında Fikrî ve Sınai Haklar

 

15

Bilişim güvenliğine ait yönetmelikler

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 209 İletişimde İkna ve Algı Bu ders ile öğrencilere, bireyin algı çerçevesi içinde mesajların anlaşılma ve yorumlanmasının, bireysel inanç süzgeçleri kadar, sosyal ve kültürel referanslar tarafından da etkilendiğini; alınan kararların ve ortaya konan davranışların sebeplerinin rasyonel olduğu kadar irrasyonel düşünce biçimleri olduğunu ortaya koymak; bunların çeşitli ikna teorileri çerçevesinde incelenerek, kaynağın hedef kitleleri etkileme/yönlendirme imkânlarının, reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama meslekleri kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmektedir.

 

 

 

DMP 209 İletişimde İkna ve Algı

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

İletişimde İkna ve Algı

DMP 209

3

3

0

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanımlanması, dersin işleyişi hakkında genel bilgilerin verilmesi, haftalık konuların ve öğrencilerin ders yükümlülüklerinin değerlendirilmesi.

 

2

Algı kavramı, seçici süreçler, karar alma süreci.

 

3

İkna Kavramı

 

4

İknanın boyutları

 

5

İkna Araştırmalarında Yaklaşımlar

 

6

İknadaki İçerik Unsurları

 

7

Ara Sınav

 

8

İkna Kuramları

 

9

İkna Kuramları

 

10

İkna edici iletişimde kaynak

 

11

İkna edici iletişimde mesaj

 

12

İkna edici iletişimde alıcı

 

13

Dijital medyada ikna ve algı

 

14

Propaganda ve propaganda teknikleri

 

15

İkna edici ve algı yönlendirici unsurların kullanımı

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

DMP 211 Yeni Medya Kuramları: Yeni Medya kuramları dersinin amacı, öncelikle iletişim kuramlarında iki temel paradigmayı oluşturan egemen ve eleştirel yaklaşımları analiz etmektir. Daha sonra yeni medya ile ilgili tartışmalara konu olan benlik sunumu, gözetim, güvenlik gibi temel alanlarda kuramsal bir bakış açısıyla tartışmaktır. Öğrencilerin ders kapsamında yürütülen tartışmalarda teknolojiye karşı iyimser/ütopik ve eleştirel bakış açısına sahip görüşleri incelemeleri yeni medyaya karşı çift yönlü bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacaktır.

 

 

DMP 211 Yeni Medya Kuramları

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Uygulama Saati

Laboratuvar Saati

Kredi

AKTS

Yeni Medya Kuramları

DMP 211

3

3

0

0

2

3

 

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Konular Hakkında Temel Bilgilendirme ve Derse Giriş

 

2

İletişim Çalışmalarında Egemen Yaklaşımlar

 

3

Anaakım Yaklaşımlarca Geliştirilen Temel Kuramlar

 

4

Psikolojik Kuramlar / Sosyolojik Yaklaşımlar

 

5

 

İletişime Teknolojik Yaklaşımlar

 

6

Yeniden Güçlü/Dolaylı Etkiler Kuram ve Yaklaşımları

 

7

Ara Sınav

 

8

 

Eleştirel Yaklaşımlar

 

 

9

Yapısalcı- Dilbilim ve Göstergebilim / İletişimin Ekonomi Politiği

 

10

Enformasyon/ Bilgi Toplumu Tartışmaları

 

11

Yeni Medya ve Gündelik Hayat

 

12

Teknoloji/ Teknolojik Belirlenimcilik Tartışmaları

 

13

Yeni Medya ve Gözetim Tartışmaları

 

14

Yaratıcı Endüstriler/ Dijital Oyunlar

 

15

Bilgi Güvenliği

 

16

Genel (Final) Sınav

 

 

 

İşyeri Deneyimi ve İşyeri Uygulaması Eğitimi: Öğrenciler haftanın bir günü OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda Ankara merkez ve bağlı ilçelerinde yerleşik olarak bulunan bir ajansta veya işletmelerini pazarlama ya da kurumsal iletişim birimlerinde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

İşyeri Eğitimi: Öğrenciler 4.dönemlerinde 14 hafta suresince OSTİM Teknik Üniversitesinin uygun gördüğü ve önceden belirlenen prensipler ve ilkeler doğrultusunda başta Ankara olmak üzere tüm illerimizde yerleşik olarak bulunan bir ajansta veya işletmelerin pazarlama ya da kurumsal iletişim birimlerinde uygulamalı olarak iş başı eğitimini gerçekleştirecektir.

 

Ayrıca OSTİM Teknik Üniversitesi” ile “OSTİM Kümeleri” arasında kalkınma ve gelişme işbirliği çerçevesinde yapılan işbirliği protokolü ve belirlenen temel esaslar çerçevesinde, Ankara’da yerleşik bir ajans veya işletmelerin pazarlama ya da kurumsal iletişim birimlerinde uygulamalı olarak stajını/iş başı eğitimini gerçekleştirilecektir. Bu staj/iş başı eğitimi esnasında öğrenciler eş zamanlı olarak “Dijital Medya ve Pazarlama Proje Yönetimi” dersini staj/iş başı eğitimi dersi olarak alacaklardır. Bu derste her öğrenci staj/iş başı eğitimi yaptığı ajans/işletme biriminde karşılaşılan “Dijital Medya platformlarında Pazarlama stratejileri geliştirme ve uygulama” sahalarına yönelik problem alanları ile ajansın veya hizmet işletmenin geliştirilmesi gereken yönlerini ilgili birim ile müştereken tespit edecek, bunlara ilişkin yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri geliştirecek ve bir Dijital Medya ve Pazarlama proje fikrini oluşturarak, bu fikri tasarlayacak, geliştirecek ve uygulama alanına yansıtacaktır. Alınan bu bir proje dersi staj/iş başı eğitimi performansı içerisinde değerlendirilecektir.

 

İşyeri deneyimi, dersinde öğrenciler haftanın bir günü işyerinde deneyim ve gözlem yapar. Ön lisans öğrencileri bir dönem, lisans öğrencileri 3 dönem bu dersi iş ortamında alırlar. Meslek adaylarının bu derste yaptıkları görev ve etkinlikler, onlara deneyimli hamiler ve işyeri eğiticileri görev başında gözleme, öğrencilerle bireysel çalışma, sınırlı da olsa, kısa süreli uygulama olanağı sağlamalıdır. İşyeri deneyimi dersinde gerçekleştirilen etkinlikler, meslek adaylarına, deneyimli bir eleman olmalarını sağlayacak çeşitli beceriler kazandıracaktır. Öğrencilerin gelecek deki mesleğini anlama ve mesleği oluşturan yeterlikleri kazanma yönündeki gelişmeleri, onlarla sıkı bir işbirliği içinde olan üniversite öğretim elemanları ile işinde deneyim kazanmış olan uygulama eğiticileri ve hamileri tarafından değerlendirilecektir.

 

İşyeri Deneyimi dönem planı

1.hafta

Dönem planı

2.hafta

Çalışanın İşyerindeki bir günü

3.hafta

İşyerinin tarihi, vizyonu ve misyonunun incelenmesi

4. hafta

Kurum kültürü, iletişimi ve organizasyon şemasının incelenmesi

5.hafta

Sosyal medya değerlendirme raporu oluşturulması

6.hafta

Website değerlendirme raporu oluşturulması

7.hafta

Sosyal medya değerlendirme raporu oluşturulması

8.hafta

SEO değerlendirme raporu oluşturulması

9.hafta

Hedef kitle analizi

10.hafta

SWOT analizi

11.hafta

E-ticaret değerlendirmesi

12.hafta

Sektörel dijital kampanya değerlendirilmesi

13.hafta

İşyeri görsel iletişim tasarımı materyallerinin incelenmesi

14.hafta

İşyeri deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi

 

İşyeri Uygulaması, dersinde öğrenciler haftanın bir günü işyerinde uygulama yaparlar. Ön lisans öğrencileri bir dönem, lisans öğrencileri 3 dönem bu dersi iş ortamında uygular. Mesleğin adayları, iş ortamını tanıma ve çalışma yerlerinde olup bitenlere tam olarak katılma olanağı bulacaklardır. İşyeri uygulaması sırasında yapılacak çalışmalar, dönem başlamadan önce ve öğrenciler ile onlara kılavuzluk yapacak uygulama eğiticileri-hamilerinin görüşleri alınarak işyerine göre planlanır. Her işyerinin eko sistemi farklı olacağından dönem planı işyerinin eko sistemini tanıdıktan sonra hazırlanır, böylece her öğrencinin haftalık programlarında değişiklikler olabilir.

 

HAFTA

Konular

1. Hafta

Dönem planı

2. Hafta

Uygulama alanı ile ilgili görev tanımı ve ünvanın belirlenmesi

3. Hafta

İşyeri için haber ve makale oluşturma

4. Hafta

Dijital mecrada rakiplerin analizi ve raporlanması

5. Hafta

Sosyal medya yönetimine yönelik tasarım ve metin yazımı uygulaması

6. Hafta

Websitenin geliştirilmesine yönelik yazılım, tasarım ve metin yazımı uygulaması

7. Hafta

Niş hedef kitle belirleme

8. Hafta

Niş hedef kitleye yönelik alt marka oluşturma ve marka iletişimi projesi

9. Hafta

SWOT analizi sonucu pazarlama uygulamaları

10. Hafta

E-ticaret projesi

11. Hafta

Dijital kampanya oluşturma projesi

12. Hafta

İşyeri için yapılan görsel iletişim tasarımı materyallerinin sunumu

13. Hafta

Seçilen bir anahtar kelimeye yönelik SEO projesi

14. Hafta

İşyeri deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi