Dijital Medya ve Pazarlama

02.01.2020 tarihli T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile "Dijital Medya ve Pazarlama" ön lisans programın adı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ile birlikte "E-Ticaret ve Pazarlama" olarak güncellenmiştir.

 

E-Ticaret ve Pazarlama Ön Lisans Programı hakkında detaylı bilgi almak için; https://www.ostimteknik.edu.tr/e-ticaret-ve-pazarlama-835


MYO Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Dijital Medya ve Pazarlama Programı geniş çalışma alanına sahip bir iletişim alanıdır. Teknolojik gelişmeler ve yaygınlaşan internet kullanımı, işletmelerin hedef müşterilerine dijital medya gibi yeni ve yenilikçi yollar ile ulaşmasına neden olmaktadır. Tüketicilerin dijital pazarlama faaliyetlerini kullanımının artmasıyla beraber, dijital pazarlama işletmeler için stratejik önem taşıyan bir araç haline gelmiştir. İşletmeler dijital pazarlama sayesinde müşterilerine herhangi bir yerde, zamanda ve durumda ulaşabilmektedir. Dijital pazarlama araçları, dijital pazarlamanın avantajları, sosyal medya pazarlamasının özellikleri, sosyal medya platformlarında müşteri ilişkileri ve sosyal medyanın satın alma sürecine etkisi kapsamında bakıldığı değişimin hızla hissedildiği görülmektedir. 

Dijital Medya ve Pazarlama programı, dijitalleşme içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli unsurlarından biri haline geldiğinin farkındalığı ile bizde şimdiden fiziksel ve beşeri yatırımlarımızın gelecek için önemli olduğunun bilincinde olan Dijital Medya ve Pazarlama alanında donanımlı mezunlar yetiştiren bir bölümdür.

Programın öğretim dili Türkçedir.

“Dijital medya” bilgi teknolojileri, iletişim ağları ve medya sektörünün birbirine yakınlaşması sonucu ortaya çıkan web temelli yeni iletişim araçlarına işaret etmektedir. Günümüzde artık gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçları da dijital medya ile bütünleşmiş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Mevcut durum dijital medya alanında uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. İletişim alanında ve farklı çalışma alanlarında istihdam edilecek çalışanların dijital medya bilgi ve becerilerine sahip olmaları sektörel bir beklenti haline gelmiştir. İşletmelerin gelişen teknolojik imkanları kullanarak hedef kitleye ulaşmayı ve ilgiyi canlı tutma beklentileri dijital medya ve pazarlama uzmanlarınca karşılanmaktadır. Sektörel beklenti ve talepler dijital medya ve pazarlama alanında yüksek istihdam olanaklarının mevcudiyetini göstermektedir.

Bu kapsamda, MYO Dijital Medya ve Pazarlama programından mezun olacak öğrencilerin istihdam, iş ve kariyer alanları geniş bir yelpazeye ve ölçeğe yayılmış olup, aşağıdaki tabloda bu alanlar belirtilmiştir.

  

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MYO Dijital Medya ve Pazarlama Programı Mezunlarının

İstihdam, İş ve Kariyer Alanları

 • Dijital İletişim ve Pazarlama Uzmanlığı

 • Sosyal Medya Yöneticiliği

 • Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

 • Arama Motoru Reklamcılığı (Google Adwords)

 • E-ticaret

 • Grafik Tasarımı (Phoshop, Illustrator)

 • Web Tasarımı (Wordpress)

 • Metin Yazarlığı

 • Basın ve Medya Danışmanlığı

 • Sosyal Medya Uzmanlığı

 • Dijital Girişimci

 • Çevrimiçi Haber Ajansları

 • Dijital Dergiler

 • Reklam Ajansları

 • İletişim Yöneticiliği

 • İçerik Yöneticiliği

 • Yeni Medya Muhabirliği

 • Yeni Medya Editörlüğü

 • İnternet ve Mobil Pazarlama Yöneticiliği

 

Motor de căutare pentru boli