Department of Industrial Engineering (English)

Research

Assoc. Prof. Settar MUŞTU

Prof.Dr. Birol KILKIŞ
Assoc. Prof. Settar MUŞTU
Research Assist. Sema ÇİFTÇİ

Assoc. Prof. Settar MUŞTU
Research Assist. Sema ÇİFTÇİ

Prof.Dr. Birol KILKIŞ
Research Assist. Sema ÇİFTÇİ

#Article NameYear
1 The single machine scheduling problem with setup times under an extension of the general learning and forgetting effects 2020
2 Exergy-Optimum Coupling of Heat Recovery Ventilation Units with Heat Pumps in Sustainable Buildings 2020
3 Yapılardaki Kat Adedinin Büyük Kentlerin Güneş Enerjisinden Akılcı Yararlanmasına Etkileri 2020
4 Development of a composite PVT panel with PCM embodiment, TEG modules, flat-plate solar collector, and thermally pulsing heat pipes 2020
5 Accelerating the Transition to 100% Renewable Era. But How? Exergy Rationality in the Built Environment 2020
6 Simülasyon Çalışması ile Deprem Senaryosu Oluşturulması ve Kırıkkale İli Kayıp Tahmin Analizi 2020
7 Poređenje energetske i eksergetske efikasnosti poligeneracijskih i kogeneracijskih sistema 2019
8 An urbanization algorithm for districts with minimized emissions based on urban planning and embodied energy towards net-zero exergy targets 2019
9 Frequent pattern mining for community dedection in web logs group based habit dedection in community using network traces 2019
10 Exergy-Rational Utilization of Low-Enthalpy Geothermal Energy Resources and Exergy-Based Limitations 2019
11 Exergy: Game Changer or Game Maker 2019
12 A simplistic flight model for exergy embodiment of composite materials towards nearly-zero exergy aviation 2019
13 A Holistic View of Sustainable Aviation 2019
14 Development of an Exergy-Rational Method and Optimum Control Algorithm for the Best Utilization of the Flue Gas Heat in Coal-Fired Power Plant Stacks 2019
15 The single machine scheduling problem with sequence-dependent setup times and a learning effect on processing times 2018
16 MAXIMUM COMPLETION TIME UNDER A LEARNING EFFECT IN THE PERMUTATION FLOWSHOP SCHEDULING PROBLEM 2018
17 Hydrogen Economy Model for Nearly Net-Zero Cities with Exergy Rationale and Energy-Water Nexus 2018
18 Rational Exergy Management Model for Effective Utilization of Low-Enthalpy Geothermal Energy Resources 2018
19 New exergy metrics for energy, environment, and economy nexus and optimum design model for nearly-zero exergy airport (nZEXAP) systems 2017
20 Geliş Zamanlarının Farklı Olduğu Öğrenme Etkili Tek Makine Çizelgelemede Toplam Gecikmenin Çözümü 2015
#Project NameProject OwnerYearInstitution
1 İhracata Yönelik Orman Zincirinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Settar MUŞTU 2016 Ahiler Kalkınma Ajansı
2 Lastik Yanak Koruma Kalkanı Geliştirilmesi Dr.Öğr.Üyesi Settar MUŞTU 2014 Kosgeb
Güncelleme Yapılıyor..