Computer Programming

Courses Details

Zorunlu Dersler


Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
TUR 101 Turkish Language I 1.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Türk dilini sözlü ve yazılı olarak etkili kullanabilme, düşüncelerini doğru şekilde ifade yeteneği kazandırma, topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirme. Metinler aracılıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma. Çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri, soruları cevaplamak, çözüm önerileri üretmek, bulguları paylaşmak ve benzeri amaçlar için analiz etmeleri ve değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
YAD 103 İngilizce I 1.Yarıyıl Zorunlu 1 0 2 2
Öğrencilerin bölüm çalışmalarını yapabilmeleri için gerekli akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler böylelikle Avrupa Dil Dosyası Uluslararası Dil Düzeyi ’ne göre B1* seviyesi kullanıcıları olarak bölüm derslerini kolayca takip edebileceklerdir. • Öğrencilerin yazılı ve sözlü çalışmaları ve IT (web üzerinden verilen ödevler) kullanarak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve temel çalışma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GIE 101 Geleceği İnşa Etmek 1.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Bu ders üniversite öğrencilerine kendilerini tanıma, sorumluluk alma, aktif düşünme, birlikte iş yapabilme, beceri ve yetkinliklerini geliştirme, etik algılayış, sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgi aktarımıyla farkındalık kazandırmaya yöneliktir. Bununla birlikte, Türk bilim insanları, Türk sanat ve edebiyatı, yapay zekâ, sanayi ve teknoloji tarihi, Endüstri 4.0 ve üretimdeki dönüşüm alanlarında öğrencilere bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir. Son olarak öğrencilere özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması, gelecekteki iş fırsatlarının nasıl değerlendirileceği konularında bilgi aktarımıyla, geleceği okuma, değişimi anlama ve özgelecek oluşturma bilincini sağlamak ve bugünden geleceğe vizyon kazandırmak dersin amaçları kapsamındadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GRS 101 Temel Girimşicilik 1.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Girişimci olmak ve projeler yapabilmek için öğrencilerimiz, iş kurma ve yönetme, işletme muhasebesi, iş kurma ve bu alandaki teşvikler, Ar-Ge ve tasarım merkezi faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgiler alırlar.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ISG 101 İş Sağlığı Güvenliği 1.Yarıyıl Zorunlu 1 0 2 2
İşçi sağlığı biliminin gelişimini ve amaçlarını kavramalarını, meslek hastalıklarının temel özelliklerini ve bunlardan korunmak için alınması gereken önlemleri öğrenmelerini ve uygulayabilecek beceriler geliştirmelerini, Çalışma ortamı ve üretim sürecinde ortaya çıkan tehlike ve riskleri tanıyabilme ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilme, İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kapsamını ve iş yerlerindeki uygulama alanlarını kavrayabilme ve yeni yayınlanacak olan yasal düzenlemeleri izleyebilme, İş sağlığının ve güvenliğinin sağlanması açısından işverenin ve işçinin yükümlülüklerinin hukuki çerçevesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan cezai sorumlulukları kavrayabilme, İşçi ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal faaliyetlerini korumak ve geliştirmek amacıyla kurdukları sendikaları yasal boyutuyla tanıyabilme, Toplu iş ilişkilerini düzenleyen ‘Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun hukuki çerçevesi ve ana hatlarını kavrayabilme, İş sözleşmesine dayalı biçimde çalışanlarla çalıştıranlar ve bunların örgütleri ile devlet arasında bu çalışmaya yönelik ilişkiyi düzenleyen kuralları öğretebilmeyi amaçlamaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
MAT 103 Matematik 1.Yarıyıl Zorunlu 3 0 3 4
Öğrencinin gerekli ve yeterli matematik alt yapısını oluşturarak matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BIL 101 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1.Yarıyıl Zorunlu 1 1 2 3
Bu ders ile öğrencilerin Bilgi ve iletişim Teknolojilerini temel düzeyde öğrenmelerinin yanı sıra Office programlarını kullanarak dosya oluşturma ve düzenleme, hesaplama tabloları oluşturma ve düzenleme, sunum hazırlama ve düzenleme becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGT 105 İnternet ve İnternet Teknolojileri 1.Yarıyıl Zorunlu 1 2 2 4
Bu ders ile öğrenciye; İnternet, İnternet tarihçesi, web kavramı ve web tasarım ilkeleri, HTML kodları ve CSS kullanarak bir web sayfası oluşturabilme yeterliliği kazandırılacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGT 123 Yazılım Geliştirme Teknolojileri 1.Yarıyıl Zorunlu 1 2 2 5
Bu ders ile öğrencinin, tasarım becerilerinin geliştirilmesi, soyut düşünme yeteneğinin arttırılması, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan ihtiyaç analizi yapabilmelerini ve yazılımın geliştirilmesi için gerekli yazılımı tasarlayıp geliştirebilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 101 Programming Basics 1.Yarıyıl Zorunlu 2 1 3 5
Bu dersin amacı, herhangi bir problemin çözümü için gerekli ilke ve evreleri kavrayarak algoritmik düşünce tarzını benimseyebilmektir. Sahip olunun bu algoritmik düşünce tarzı ile problemler için geliştirilen çözümleri, gerektiğinde temel programlama yapılarını kullanarak akış diyagramları üzerinde gösterebilmek ve öğretim için kullanılan programlama dili üzerinde kodlayabilmektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Üniversite öğrencilerine Türkiye’nin yakın tarihini öğretmek. Türk İnkılabı/Devrimi, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek. Üniversite öğrencileri tarafından Türkiye’nin çağdaşlaşma ve çağdaşlaşmanın taşıyıcısı olma hedef ve misyonunun benimsenmesini sağlamak.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
TUR 102 Türk Dili II 2.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-RaporEleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
YAD 104 İngilizce II 2.Yarıyıl Zorunlu 1 2 2 2
İngilizce dil becerileri ve akademik becerileri geliştirme; okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerinin eleştirel incelenmesi; dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ISE 102 İş Yeri Eğitimi 2.Yarıyıl Zorunlu 0 2 1 2
Bu ders kapsamında, İş Yeri Uygulaması ve İş Yeri Deneyimi derslerinin başlangıcı olarak işletmelerde olacak öğrencilerin; firma organizasyonel yapısını tanıma, hizmet ve iş süreçlerini analiz etme ve tasarlama, firma ağ yapısını kurma, firma IT’sini geliştirme, mailleşme, ön yazı yazabilme gibi işletme kültürünü öğrenmeleri, kendilerini etkili ifade edebilmeleri için asansör konuşması hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca çalışacakları sektörlere özgü iş güvenliği ve bilgi güvenliği kavramlarını, firma analizinin nasıl yapılması gerektiği, proje türlerinin ne olduğu ve projelerin nasıl yazılması gerektiği anlatılacaktır. Bu dersler süresince öğrencilerin sektör çalışanları ile interaktif olarak iletişim kurması sağlanacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GRS 102 Uygulamalı Girişimcilik 2.Yarıyıl Zorunlu 1 1 2 2
Öğrencilerimizin girişimci ve yapıcı olmaları için onları gerçek iş hayatına ve dünyaya hazırlamak üzere, bu ders, iş planı hazırlama ve çizelgeleme, iş planı analizi ve iş modellemesi, maliyet hazırlama, şartname hazırlama, değerlendirme, faturalandırma, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme konularını kapsayacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGT 108 İşletim Sistemleri Uygulama ve Yönetimi 2.Yarıyıl Zorunlu 1 2 2 5
Bu dersin amacı öğrencilere işletim sistemlerinin donanım ve yazılım mimarilerini öğretmektir
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 120 Veri Tabanı 2.Yarıyıl Zorunlu 2 1 3 4
Bu ders ile öğrencinin, veritabanı ve ilişkisel veritaban kisel veritabanı kavramını, tasarımını ve yönetimini anlama, veri tabanı tasarlama, veri tabanındaki verilere erişim yöntemlerini ve araçlarını öğrenme, veri tabanı oluşturma, sorgulama yapması, SQL komutlarını kullanması, veri tabanı yönetmesi ve bu işlemleri yaparken güvenlik ilkelerine dikkat etmesi yeterliliklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 124 İnternet Programcılığı 2.Yarıyıl Zorunlu 2 1 3 4
Bu ders ile öğrenciye; internet ortamında kullanılan, dinamik siteleri, açık kaynak kodlu dil ile yazma yeterliliğini kazandırmaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 130 Bilişim Hukuku 2.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 3
Veri güvenliği ve uygulamalarının hukuki boyutu hakkında farkındalık kazandırmak, bu alanda yürülükte olan hukuki düzenlemeler hakkında bilgilendirmek.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.Yarıyıl Zorunlu 2 0 2 2
Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ISE 203 İş Yeri Uygulaması 3.Yarıyıl Zorunlu 2 6 5 10
Bu ders kapsamında öğrenciler haftanın iki günü işyerinde pratik yaparlar. Öğrenciler bu dersi iş ortamında alırlar. Mesleğin adayları, çalışma ortamını tanıma ve iş yerindeki faaliyetlere tam olarak katılma fırsatına sahip olurlar. İş yeri başvurusu sırasında yapılacak olan çalışma, iş yerine göre dönem başından önce, öğrencilerin ve öğrencilere rehberlik edecek uygulama eğitmenlerinin görüşlerini alarak planlanır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 201 Mobil Programlama 3.Yarıyıl Zorunlu 2 1 3 5
Bu ders ile öğrencilerin mobil programlama alt yapısı ve mantığını öğrenerek, mobil programlama geliştirebilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 209 Sistem Analizi ve Tasarımı 3.Yarıyıl Zorunlu 2 1 3 4
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;Sistem Analizi ve Tasarımı Kavramlarını Tanımlar, Açıklar, Proje Planlama Evresini Tanımlar, Açıklar. Fizibilite Analizlerini Tanımlar, Açıklar. Gereksinim Analizlerini Tanımlar, Açıklar. Veri Akış Şemalarını Bilir, Yorumlar. İş Akış Şemalarını Bilir, Yorumlar. Analiz Raporlarını Bilir, Açıklar. Kullanıcı Arayüz Tasarımı Yapar. Veritabanı Tasarımı Yapar. Ağ Tasarımı Yapar. UML Akış diyagramlarını bilir. Tasarım sürecinde UML diyagramlarını amacına uygun olarak seçer kullanır. Proje Uygulama ve Destek aşamalarını Tanımlar, Açıklar. Geliştirilecek yazılım/proje için planlama, fizibilite çalışmaları, gereksinim, tasarım ve benzeri süreçleri amaçlarına uygun olarak geliştirir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
ISE 202 İş Yeri Deneyimi 4.Yarıyıl Zorunlu 0 25 13 26
Programın son döneminde, tüm öğrenciler, OSTİM Teknik Üniversitesi'nin uygun gördüğü önceden tanımlanmış ilke ve ilkelere uygun olarak, Ankara'nın tüm ilçelerinde olabilecek, bir fabrika / üretim ünitesinde uygulamalı eğitim alacaklardır. Ayrıca, OSTİM Teknik Üniversitesi ile OSTİM Kümeleri arasındaki gelişim ve işbirliği çerçevesinde işbirliği protokolü çerçevesinde Ankara'da bulunan bir fabrika / üretim biriminde staj / iş başı eğitimi yapacaklardır. Bu derste her öğrenci, staj / iş başı eğitim yaptığı fabrikada / üretim biriminde karşılaşılan alanlarda çeşitli sistemlerin tasarımı, üretimi, kurulumu ve bakımı ile ilgili sorunlu alanları yeni nesil yaratıcı çözüm önerileri ile şirketle birlikte tanımlayacak ve bu konuya ilişkin bir proje fikri yaratacak, tasarlayacak, geliştirecek ve bu fikri uygulama alanına yansıtacaktır. Bu derste, yapılacak olan bu projeler, performans notu olarak değerlendirilecektir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
GRS 202 Sektörel Proje 4.Yarıyıl Zorunlu 0 2 2 4
İşletmelerde her öğrenci projesini firma bazlı hazırlar, danışman öğretim elemanı firma ziyaretleri ile çalışma yönetilir. Bu ders, firmanın problemini çözecek proje çalışma sürecini içermektedir.

Seçmeli Dersler


Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 108 Bilişim Güvenliğine Giriş 2.Yarıyıl Seçmeli 2 0 2 3
Bilişim güvenliği unsurları, temel güvenlik kavramları, bilgisayar ve bilişim güvenlik sistemleri, sosyal ağlar, siber tehditler, sosyal ağ analizi, uygulamalar, protokoller, denetimler, sistemler, politikalar hakkında bilgi vermek, casus yazılımlar, kötücül yazılımlar ve türleri alınabilecek tedbirler, veri güvenliğini tehdit eden unsurlar, şifreleme yöntemleri ve teknikleri, güvenliği tehdit eden saldırılar ve korunma yöntemleri gibi kazanımlar barındırmaktadır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 106 Görsel Tasarım 2.Yarıyıl Seçmeli 1 1 2 3
Bu dersin amacı, Görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım ve dijital medya tasarımını içeren yaratıcı bir alandır. Bu derste görsel iletişim tasarımı temel ilkeleri ve tasarım sürecinin, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programının, sektörel amaçları için kullanımının öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 112 İnsan Bilgisayar Etkileşimi 2.Yarıyıl Seçmeli 2 0 2 3
Bu ders İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanına genel bir bakış sunarak, alan ve alanda kullanılan teknolojik yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Kullanıcı merkezli tasarım konusunda bir farkındalık oluşturmak bu dersin başka bir amacıdır. Teknoloji, psikoloji ve sosyolojiye bağlı olarak ilerlemesi planlanan bu ders, gerçek yaşam örnekleri merkeze alarak işlenecektir. Ders boyunca öğretim sorumlusu ve ders kaynakları, dersin daha iyi anlaşılması konusunda birer yardımcı görevinde olacaktır.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 205 Görsel Programlama 3.Yarıyıl Seçmeli 2 1 3 5
Bu ders ile öğrencilerin, görsel programlama temelleri ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 211 Ağ Temelleri 3.Yarıyıl Seçmeli 2 1 3 4
Bilgisayar ağları ve iletişimi ile ilgili temel kavramları tanıtmak ve uygulamak. Bilgisayar ağlarının temel prensipleri, iletişim protokol yapısı ve işlevleri, protokol katmanları ve aralarındaki ilişkileri ve kısmi ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak. ISO/OSI ve TCP/IP mimari yapılarını irdeleyip her protokol katmanın işlevini anlatabilecek durumda olmak. Özellikle TCPDUMP ve Wireshark gibi paket analizi yapan gereçler kullanarak TCP/IP protokol katmanları incelemek. Ayrıca, soket kütüphanesi kullanarak istemci sunucu programları geliştirmektir. Soket programlamada Java dili öngörülmektedir.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGP 213 Temel Donanım 3.Yarıyıl Seçmeli 2 1 3 4
Bilgi teknolojisi kavramlarının temel anlatımını sunmak, bilgisayar sistemi donanım bileşenlerini tanıtmak, bilişim sistemlerinde kullanılan temel terimleri öğretmek. Bilgisayarın hayatımızdaki yeri ve etkisi, uygulama alanları ve bu alanlara uyumlaştırması incelemek. Farklı uygulama programlarını kullanarak pratik deneyler sunmak. ofis yazılımları ile birlikte dijital media yazılımları üzerine deneyler içermek ve bu programların amacı ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin KoduDersin AdıYarı YılıDersin TürüTUKAKTS
BGT 207 Güvenlik Duvarı Çözümleri 3.Yarıyıl Seçmeli 2 1 3 4
Şifreleme algoritmaları, güvenlik saldırılarının tespiti, SSH tünelleme, Firefox eklentileri ve sahte erişim noktası kavramlarını içerir. Ayrıca saldırganlar veya zararlı yazılımların ağ veya Internet üzerinden bilgisayarınıza erişmelerini engellemek üzerine çalışmaları içermektedir. Bu ders ile amaçlanan, Şifreleme algoritmalarının kavranması, güvenlik saldırılarını tespiti, SSH tünelleme konusunun kavranması, Firefox eklentilerini tanımlanabilmesi ve sahte erişim noktası kavramının tanınmasıdır.