Bilişim Güvenliği Teknolojisi ProgramıBilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bu teknolojilerin hammaddesi, girdisi ve çıktısı olan bilginin güvenliği önem kazanmıştır. Her geçen gün daha fazla bilgi dijital ortamlarda işlenmekte, hizmete sunulmakta, taşınabilmekte ve arşivlenmektedir. OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Bilişim Güvenliği (eski adıyla Bilgi Güvenliği) Teknolojisi Programında verilecek olan eğitim programı günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bilgisayar bilgisinin yanı sıra, tüm sektörlere bilişim güvenliği çözümleri geliştirmek ve bilgisayar sistemleri alanında teknik destek elemanı olarak çalışabilecek yeni yetenekleri bilişim dünyasına kazandırmak üzere hazırlanmıştır.

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması, aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilişim güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. bilişim güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

Programın öğretim dili Türkçedir.

Bölüm derslerinin kazandıracağı teknik bilgiler nelerdir?

Bilginin elde edilmesi, depolanması ve yetkisi olan kişilerce erişilip kullanılmasını sağlayacak teknik donanımı kazanacaklardır. bilişim güvenliği stratejileri, güvenlik duvarı uygulamaları, veri sızıntısı önleme yöntemleri, verilerin depolanması ve yedeklenmesi işlemleri öğrenilecek bilgiler arasındadır.

Öğrenciler OSTİMTECH Bilişim Güvenliği Teknolojisi programını neden tercih etmeli?

OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenciler iş dünyası ile içi içe olan öğretim elemanlarıyla, yeni teknolojileri kullanarak güncel bilgilerle eğitim alma fırsatını bulacaklar. Öğrenciler siber güvenlik laboratuvarında teorik bilgileri pratik yaparak pekiştirebilecekler. Programdan mezun olduklarında doğrudan kurumlara fayda sağlamaya hazır hale gelecekler. Bu sayede arayan değil aranan mezun olacaklar.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü’nü okurken öğrencilerimizin kazanımları nelerdir?

Program, öğrencilere bir kurumdaki en değerli varlıklardan biri olan bilgiyi koruma ve yönetme eğitimi sağlamaktadır. Mezunların, bilişim güvenliğinin teknik yönlerini anlayarak yönetim ve politika geliştirme becerilerini geliştirmesine imkan tanır. Programda mezunların bilişim güvenliği anlayışı ve kurum içindeki sonuçları ile birlikte eleştirel düşünme, liderlik ve yönetim becerilerini de bir arada edinmesi gerçekleştirilecektir.

 1. Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risklerin giderilmesi,
 2. Güvenli bilgi sistemlerinin tanınması, analizi, tasarımı ve yönetimi,
 3. Endüstri ve platform güvenliği için araçlar ve kaynakların kullanımı,
 4. Siber güvenlik ve veri ihlal olayların teşhis ve müdahalesi,
 5. Bilişim güvenliği yönetim sistemleri ve standartları,
 6. Bilişim güvenliği denetim sistemleri ve standartları,
 7. Adli bilişim disiplin ve uygulamaları.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Bölümü mezunlarının çalışma alanları nelerdir?

Mezunlarımız, aldıkları eğitim ile bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan pek çok iş sahasında özellikle aşağıda gösterilen ana uygulama alanlarında çalışma imkanı bulabileceklerdir;

 1. Kurumsal bilgi güvenlik sistemlerinin analizi, tasarımı ve uygulanması,
 2. Bilişim güvenliği yönetim standartlarının uygulanması, denetimi ve belgelendirilmesi,
 3. Bilgi sistemlerinin güvenlik zafiyetlerinin tespiti ve güçlendirilmesi,
 4. Kurumsal bilgi sistemlerinin kurulması ve yönetimi,
 5. Yazılım geliştirme faaliyetlerinin bilişim güvenliği açısından tasarımı ve denetimi. 

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programının iş imkanları nelerdir?

Kişisel ve kurumsal verilerin yoğun olarak kullanıldığı pek çok sektörde bilişim güvenliğine yönelik alt yapıların tasarımı, kuruluşu, işletilmesi, denetim ve yönetimi konuları başta olmak üzere aşağıda gösterilen kurumlar ve iş sahalarında program mezunlarına yönelik büyüyen istihdam talebi bulunmaktadır.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları
 2. Silahlı Kuvvetler
 3. Bilişim ve iletişim hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar
 4. Finansal kurumlar ve kuruluşlar
 5. Eğitim kurumları
 6. Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar
 7. Yazılım ve donanım tasarım ve üretimi yapan kurum ve kuruluşlar