Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Farklılıklarımız

Girişimcilik

Girişimcilik karnesi ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti donanım bilgi ve becerisini kazandırmak hedeflenmiştir. Girişimcilik karnesi uygulaması tamamen gönüllülük esasına dayanan fakat tüm öğrencilerin katılması önerilen bir uygulamadır. Bu sayede öğrenciler sadece bir kurumun çalışanı olma hedefiyle değil, kendi işini kurma hedefiyle eğitimlerini sürdüreceklerdir. Kendi işini kurma özgüvenine sahip çalışan hangi kurumda çalışırsa çalışsın daha faydalı olacaktır.

Yenilikçilik

Bilgi Güvenliği programının eğitim-öğretim sürecinde, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak yenilikçi programlar bulunmaktadır. Öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

İşyeri deneyimi

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin üretim alanında dikkate değer katkılar sağlamış bir ticaret merkezi olan OSTİM yapısı bünyesinde kurulmuştur. Üretim alanındaki bu tecrübenin eğitim öğretim sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğrencilere aktarılması öngörülmüştür. Bu yüzden uygulamalı eğitim olarak adlandırılan ve ikinci dönemden son döneme kadar yayılan bir yapıda yenilikçi ve etkin bir öğretim modeli kullanarak öğrencilerin aktif öğrenme süreçleri hızlandırılmıştır.

İkinci dönem ve sonrasında haftanın bir tam günü anlaşmalı firmalar ile gerçekleştirilecek bu eğitim modeli son dönemde bir tam dönem olacak şekilde uygulanacaktır. Bu sayede öğrenciler, mezun olmadan önce öğrendiği teorik bilgiler ve işyeri uygulamaları ile kazandığı pratik bilgileri etkin bir biçimde eşleştirebileceklerdir ve alanında yetkin bir teknik personel olmaları sağlanacaktır. Ayrıca birinci sınıftan itibaren öğrencilerin işletme ortamında yapacağı çalışmalar ve gözlemler ile ilk günden itibaren alanında sahip olacağı problem çözme yeteneğinin artırılması ön görülmüştür.

Çözüm odaklılık

Üretim sanayisinin sorunlarını yerinde gözlemleme ve çözümün bir parçası olmasını sağlayan işyeri deneyimi sayesinde çözüm odaklı bir yaklaşım ile eğitim gerçekleştirilecektir. Bu bilgiler ışığında üretim süreçlerindeki problemlerin çözüme kavuşturulmasını veya iyileştirilmesini hedefleyen bir teknik eleman özelliği kazanacaklardır. Bu yaklaşım sadece işyeri eğitiminde değil akademik eğitim sürecinde de ön plana çıkarılacaktır. Bu sayede etkin ve sonuç odaklı bir eğitim altyapısına sahip olunacaktır.

Ülkemize Katkı Hedefleri

Bu program kapsamında ülkenin ihtiyaç duyduğu alanındaki güncel üretim teknolojilerine hakim teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu sayede ülkedeki katma değeri yüksek üretim süreçlerine katkı sağlanabilecektir. Ayrıca sahip olacakları bilgi ve beceriler özgün proje, fikir ve ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunabileceklerdir. Eğitim süreçlerinde kazanacakları girişimcilik projesi gibi dersler vasıtasıyla varolan üretim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayacaklardır.

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak, alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak, toplumun farklı kesimleriyle işbirliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek, sosyal sorumluluk projeleri, kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak, kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde, ülkemizdeki sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek başlıca katkı hedeflerimizdir.

Eğitim Felsefesi ve Yöntemleri

 • Yerinde öğrenme
 • Simülasyon tabanlı öğrenme
 • Deneysel çalışmalar ile öğrenme
 • Sektörde bulunan firmalara ait tecrübe paylaşımını hedefleyen seminerler
 • Literatür araştırma çıktıları
 • Alan Çalışması
 • Rapor Yazma
 • Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
 • Grup Çalışması
 • Ödev
 • Seminer
 • Teknik Gezi

 

 

Bize
Sorun
-->