Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri başvuruları ile ilgili olarak; imzaları tamamlanmış olan O2.7.1 numaralı Proje Öneri Formu’nun ve eklerinin bir üst yazı ile birlikte BAP Koordinatörlüğü’ne başvuru sürecinin son günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca evraklar bilgisayar ortamında taranmış olarak, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne e-posta ile (bap@ostimteknik.edu.tr) iletilecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri 2021 Yılı Birinci Dönem Çağrı Takvimi: 

Proje Başvuru Tarihleri : 15 Şubat -  19 Mart 2021
Değerlendirme Süreci : 22 Mart - 2 Nisan 2021
Sonuçların açıklanması : 09 Nisan 2021

 

 

 

 

Başvuru Dokümanları

Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) El Kitabı 

BAP Proje Türleri

O2.7.1-BAP-Koordinatorlugu-Proje-Oneri-Formu

O2.7.2-BAP-Koordinatorlugu-Proje-Degerlendirme-Formu

O2.7.3-BAP-Koordinatorlugu-Hakem-Oneri-Formu

O2.7.4-BAP-Koordinatorlugu-Gelisme-Raporu-Formu

O2.7.5-BAP-Koordinatorlugu-Avans-Dilekcesi-Formu

O2.7.6-BAP-Koordinatorlugu-Teknik-Sartname-Ornegi

O2.7.7-BAP-Koordinatorlugu-Yurtici-Yurtdisi-Gecici-Gorev-Yollugu-Bildirimi

O2.7.8-BAP-Koordinatorlugu-Bitirme-Raporu-Formu

O2.7.9.-BAP-Genel-Proje-Sozlesmesi