Bilgisayar Mühendisliği Tezli (İngilizce) Yüksek Lisans Programı

Program Müfredatı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
1. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 501 İleri Bilgisayar Ağları 3 7,5
CENG 503 İleri Veri Tabanları 3 7,5
CENG 505 İleri Algoritma Analizi 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
Toplam 12 30
2. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 522 Araştırma Yöntemleri 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
  Seçmeli Ders 3 7,5
CENG 580 Seminer 0 7,5
Toplam 9 30
3. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
4. Yarıyıl 
Kod Ders Adı Kredi AKTS
CENG 590 Tez Çalışması 0 30
Toplam 0 30
GENEL TOPLAM 21 120