Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (Türkçe)

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Ali SEBETCİ

E-Posta: [email protected]

Lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 1994 ve 1999 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nden, doktora derecesini 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldı. 2007 ve 2008 yılları arasında Almanya, Dresden Leibniz Katı Hal Fiziği ve Malzeme Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir bilim insanı ve 2008 ve 2009 yılları arasında ABD Kaliforniya Üniversitesi, Riverside Kampüsü Kimya Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de 13 yıl çeşitli üniversitelerinin Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Uzmanlık alanı hesaplamalı kimyasal fizik olan Dr. Sebetci’nin SCI(E) kapsamında yayınlanmış 18 özgün makalesi, İngilizce dilinde yayınlanmış bir kitap ve bir kitap bölümü ve uluslararası konferanslarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.


 

 

Prof. Dr. Hasan ERBAY

E-Posta: [email protected]

Hasan Erbay 1968 yılında Ankara'da doğdu. Doktora derecesini Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ve M.S. Matematik alanında Penn State Üniversitesi'nde (ABD),  ve  lisans eğitimini  Matematik alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Araştırmaları bilimsel hesaplama, sayısal doğrusal cebir ve sayısal hesaplama alanlarında olup, teoriden tasarıma ve uygulamaya kadar yazılım kalitesinin iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Başta görüntü işleme, derin öğrenme ve tıbbi ve eğitimsel veri madenciliği olmak üzere bilgisayar biliminin diğer disiplinlerindeki araştırmacılarla aktif olarak işbirliği yapmaktadır.


 

Prof. Dr. Çağatay BÜYÜKKOÇ

E-Posta: [email protected]

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik  Elektronik Mühendisliği bölümünde  tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise University of California’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde  tamamlamıştır.

2002 yılında Lucent Technologies INC’de müdürlük,2004 yılında ZTE,INC’de başkan vekilliği ve CEO danışmanlığı, 2008 yılında ise CISC’da teknik şef ve yönetim danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Son olarak AT&T isimli teknoloji firmasında Lead MTS, Director of RAN Evolution Architecture&Network Realization olarak görevine devam etmektedir. 


   

Dr. Öğr. Üyesi Güney GÜRSEL

E-Posta: [email protected]

1994 yılında Kara Harp Okulu’ndan sistem mühendisi olarak mezun olarak mezun olan Dr. Güney GÜRSEL,. 2003 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Enformatik Enstitüsünde İnformatik yüksek lisansı eğitimini, 2012 yılında yine ODTU Enformatik Enstitüsünde Tıp Bilişimi Doktora eğitimini tamamladı. TUBİTAK bursu ile Peter L. Reichertz Institute for Medical Informatics, Braunschweig, Almanya’da doktora sonrası misafir araştırmacı (post-doc) olarak bulunmuştur. Nisan - Kasım 2019 arasında Göethe Üniversitesi Medical Informatics Group’da Horizon 2020 kapsamında Eurpean Joınt Program-Rare Diseases (EJP-RD) projesinde araştırmacı olarak çalışmıştır. İleri derecede İngilizce ve temel derecede Almanca bilmektedir. Sağlık Bilgi Sistemleri (Healthcare Information Systems (HCIS)), HCIS değerlendirmesi (evaluation), HCIS tan son kullanıcı beklentileri (end user expectations from HCIS), Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) ve birlikte çalışabilirlik (Interoperability) alanlarında çalışmaktadır.


 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KOCAOĞLU

E-Posta: [email protected]

Dr. Ramazan KOCAOĞLU, Ankara'da doğdu.  2009 yılında Gazi Üniversitesinde Lisans eğitimini tamamladı. 2009-2018 yılları arasında özel sektörde ağ ve bilişim güvenliği alanında danışmanlık ve yöneticilik yaptı. Özel sektör ve kamuda birçok projede görev alarak sektör tecrübesine sahip olan Dr. Kocaoğlu, 2012 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinde Yüksek Lisans, 2017 yılında Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doktora eğitimini tamamladı. 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ikinci lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında kurucusu olduğu şirketi ile kamuda ve özel sektörde birçok proje bitirmenin ve danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, bilişim sektöründeki ihtiyaçları giderebilecek ürünler ve çözümler üretmeye devam etmektedir. Tübitak 1501 ve 1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programlarında proje yöneticiliği yapmaktadır. 2012-2020 yılları arasında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.

Dr. Ramazan Kocaoğlu’un Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. İlgi alanları; Bilgisayar Ağları, Mobil ve Kablosuz Ağlar, Yeni Nesil Ağ Teknolojileri, Ağ ve Bilişim Güvenliği, Açık Kaynak Kodlu Sistemler ve Zeki Optimizasyon Teknikleridir.


   

Dr. Öğr. Üyesi Ali Metin BALCI

E-posta: [email protected]

Dr. Balci, 1986 yılında Deniz Harp Okulundan Kontrol Sistemleri dalından mezun oldu, 1991’de ABD Monterey / Kaliforniya’da bulunan Naval Postgraduate School’da Bilgisayar Bilimleri dalında Yüksek Lisansını tamamladı; 2000 yılında ise Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden Doktorasını aldı. 1996 yılında 3 ay süre ile Hamburg Teknik Üniversitesinde, 2004 yılında ise Connecticut Üniversitesinde 5 ay süre ile araştırma faaliyetlerinde bulundu. 

Deniz Kuvvetlerinde değişik tip Savaş gemileri ve Sahil Güvenlik botlarında görev yapan Dr. Balcı, Türk Deniz Kuvvetleri Yazılım Geliştirme Merkezi’nin (YAZGEM) ve Araştırma Merkezi Komutanlığının (ARMERKOM) kuruluşları esnasında çekirdek personel olarak görev aldı.  Bu görevleri esnasında aktif olarak birçok orta ve büyük ölçek ulusal ve uluslararası projede görev aldı, yönetti. Deniz Kuvvetleri K.lığı Araştırma Merkezi K.lığının 5 yıl Komutanı olarak görev yaptıktan sonra, bir yıl süre ile Dz.K.K.lığı APGE Daire Başkanlığı görevini yerine getirdi. 2013 yılında, Albay rütbesi ile kendi isteği ile emekli oldu.  2005-2007 yılları arasında NATO Napoli İtalya Deniz Üs K.lığında Muhabere ve Bilgi Sistemleri Planlama Şb. Müdürü olarak da görev yapan Dr.Balcı, NATO bünyesinde gemi ve karargahlarda çeşitli haberleşme ve bilgi işlem projeleri yürüttü. 

Emeklilik sonrası ARGELA bünyesinde çalışmaya başlayan Dr. Balcı, 1 Ağustos 2017 tarihinde ARGELA’da ARGE, Kamu ve Savunma Çözümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinden ayrılarak, yeni kurulan ULAK Haberleşme A.Ş.’nin ilk personeli ve  Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. ULAK 4.5G Baz İstasyonu ve MİLAT (Milli Ağ Teknolojileri)’nin ürünleşmesi çalışmaları başta olmak üzere, azami oranda milli ve yerli imkanlar ile 5G ve 5G etkinleştirici teknolojiler konusunda uygulama ve ürün odaklı ARGE çalışmalarını, yönetti, yönlendirdi. 

Mart 2021 ayında ULAK Haberleşme AŞ’den ayrılan Dr. Balcı,  Haziran 2021 itibari ile Better Life Communication – BLC İletişim ve Güvenlik Sistemleri AŞ firmasını kurdu. Firmasında yerel ve global paydaşlar ile İletişim Altyapıları, Bulut Teknolojileri, Güvenlik sistemleri ve 4G/5G Dikey Uygulamaları konusunda projeler yapmakta, ARGE çalışmaları gerçekleştirmektedir.  

Eylül 2021 itibari OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Sara ABRİ

E-Posta: [email protected]

Dr. Sara Abri, doktora derecesini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2020 yılında almıştır. Doktora tezini arama motorların sonuçlarının kullanıcı profiline göre sıralanması konusunda yazmıştır.

Yüksek Lisans derecesini 2011 yılında Şiraz Üniversitesi'nden en iyi yüksek lisans öğrencisi olarak aldı. Lisans eğitimini Tebriz Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri bölümünde tamamladı.

Sara Abri, uzay ve askeri endüstriler için yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Ticari sektörde çalışan yapay zeka konusunda uzmandır.


 

Dr. Öğr. Üyesi Arif Furkan MENDİ

E-Posta: [email protected]

Arif Furkan Mendi, Lisans eğitimini 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans ve Bahçeşehir MBA derecelerini almış, ardından 2021 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesinde en iyi doktora öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2012 yılında HAVELSAN'da iş hayatına başlayan Mendi, birçok projede yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak görev yapmıştır. Teknoloji yönetimi ve inovasyon alanındaki çalışmaları ile kurumsal dönüşüm çalışmaları gerçekleştirmiştir. Hâlihazırda HAVELSAN’da iş geliştirme ve çözüm mühendisliği direktörü olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanı blokzincir, sayısal ikiz, yapay zekâ gibi yeni nesil teknolojiler olan Mendi, birçok ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde ve bilimsel dergilerde hakemlik yapmakta olup, 30’dan fazla akademik çalışmasının yanında 3 adet de patent çalışması bulunmaktadır.


 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZDİL

E-Posta: [email protected]

Ahmet Özdil, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde grid ortamında fast fourier transform ve wavelet yöntemleri ile ses sinyallerinden gürültü temizlenmesi çalışmasıyla lisans, Melikşah Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programında gömülü sistemlerde yüz tanıma çalışmasıyla yüksek lisans ve Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programında medikal termal görüntülerin otomatik olarak işlenmesi ve sınıflandırılması çalışmasıyla doktora derecelerini almıştır.
1996 yılında başlayan yazılım serüvenine lisans mezuniyetinden itibaren profesyonel olarak devam eden Özdil, İstanbul'da özel sektörde farklı firmalarda çalıştıktan sonra akademik hayata başlamıştır. Akademik çalışmalarının yanında hem farklı TÜBİTAK projelerinde görev almış hem de cnc otomasyon, masaüstü-mobil-web uygulama projeleri geliştirerek özel sektör ile ortak çalışmalarını devam ettirmiştir.


 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal GEMCİ

E-Posta: [email protected]

Lisans eğitimini Kara Harp Okulu Elektronik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsünde “Bilişim Güvenliği” konusunda tamamlamıştır.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde bilgi sistemleri yöneticiliği görevlerinde bulunmuş, emekli olduktan sonra Turktrust ve E-Tuğra gibi kuruluşlarda elektronik imza uygulamaları ve akıllı kart projelerinin yönetim süreçlerini yürütmüştür.

Birçok kamu kurumunda ve özel sektörde büyük ölçekli kuruluşlara kurumsal Bilgi Güvenliği Danışmanlığı yapmıştır.

Halen GRC yazılımları geliştiren Cyberverse Teknoloji A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmakta olan Dr. Gemci aynı zamanda melek yatırımcıdır.

Dr. Gemci; risk analizi, siber güvenlik, yerel alan ağları ve fiber optik uygulamaları üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır.


  Arş. Gör. Mustafa Sami CÜCEN

E-posta: [email protected]

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde stajı programını 2018 yılında TÜRKSAT’ta, iş yeri eğitimi programını 2019 yılında HAVELSAN’da tamamlamıştır. Lisans tezi olarak C++ programlama dili ile ‘IP Çoklumedya Alt Sistemi Servisleri Şebeke Uygulamaları Görev Kritik Servislerde Medya Aktarma Sunucusu’ isimli proje geliştirmiştir. 2020 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans tezi ile ilgili çalışmaları devam etmektedir.

     
 

Arş. Gör. Barış Taha ULUDAĞ

E-posta: [email protected]

2022 yılında TED Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun olmuştur. 2022 yılında başlamış olduğu Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik mühendisliği yüksek lisans eğitimine Makine Öğrenmesi, Dijital İkiz konuları üzerine tez çalışmaları ile devam etmektedir. Türkiye’de Astor Enerji ve muadili enerji firmalarında  Ar-Ge tasarım mühendisi olarak çalışmıştır.

Yarı Zamanlı ve Misafir Öğretim Üyelerimiz
     
   

Öğretim Görevlisi Faysal BAŞÇİ

E-posta: [email protected]

Faysal Başçi akademi ve özel sektörde 20 yıldan daha fazla Ar-Ge ve Ar-Ge yönetimi tecrübesine sahiptir. 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümden 2002 yılında Master derecesini aldı. Daha sonra 2002-2004 yılları arasında University of Central Florida’da Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ve 2004-2006 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarını yürüttü. Mezuniyetinden itibaren, üniversitede araştırma görevlisi, sırası ile Meteksan Sistem, SDT A.Ş. ve LNL Teknoloji’de sistem ve yazılım mühendisi, proje yöneticisi Ar-Ge direktörü, Ürün Geliştirme Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 2012 Yılından beri LNL Teknoloji’de CTO görevini yürütmektedir. Ayrıca GTENT (Global Telekomünikasyon ve Entegre Teknolojiler) AŞ’de yönetim kurulu üyeliği, Nanografi Nanoteknoloji firmasında yönetim kurulu danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Faysal Başçi’nin uzmanlık alanları IoT, Kenar Bilgi İşlem, Haberleşme Teknolojiler ve Endüstri 4.0’dır. IoT, telekomünikasyon ve giyilebilir cihazlar alanında birçok cihaz ve sistem tasarlamış ve bu alanda patentleri mevcuttur. Faysal Başçi bu görevlerinin dışında GTENT A.Ş. 5G Yeni Radyo grubunun yöneticisidir.