Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği alanında bulunduğu kurum ve kuruluşa artı değer katabilen, teknik yöneticilik yapabilecek, mühendislik problemlerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve çözümleme becerileri kazandırılmış, özgün araştırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye aktarabilen, bilgi ve tecrübesini toplum ve sanayi ile paylaşabilen, ülkemizin bilimsel ve teknolojik birikimine katkıda bulunabilecek, uygulamada da başarılı olacak ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nin genel misyonunu ve vizyonunu benimsemiş ve özümsemiş bilgisayar mühendisi yetiştirmektir.

Program, öğrencilere, bilgisayar / bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması konularında hem donanım hem yazılım hem de bu iki bileşeni de içeren sistemler alanında etkin bir şekilde çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel olarak mühendislik ve Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgilerin ilk yıldan itibaren verilmesi suretiyle öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. 

Misyon ve Vizyon

Vizyon

Alanında uzman bilim insanlarını barındıran, bilgisayar mühendisliği gelecek teknolojilerine katma değer yaratacak araştırma ve eğitim ortamı sağlayan, milli ve uluslararası ölçütlerde ARGE ve ÜRGE yapan saygın bir bölüm olabilmektir.

Misyon

Sanayi ile iç içe olarak ileri teknoloji ile desteklenmiş bir ortamda, öğrenme ve araştırma yeteneklerini kazanmış, teknik açıdan mezun olduğu gün bilgilerini etkin olarak kullanabilecek düzeyde yetkinleştirilmiş, çevre ve toplumsal sorunlara duyarlı bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

Farklılıklarımız

Uygulamalı Eğitim Modeli

OSTİM Teknik Üniversitesi Türkiye’nin sanayileşmesine katkı sağlamış iş havzasında kurulmuştur. Bu havzada yer alan firmaların bilgi ve proje yapma, ürün geliştirme birikimlerinden yararlanılabilecek şekilde teorik bilgi yanında uygulamalı eğitime önem verilerek pratik uygulamalara katılımcı bir eğitim verilecektir. Birinci sınıftan itibaren 2-7 yarıyılda başta OSTİM işletmeleri olmak üzere savunma sanayi alanında dünya genelinde sıralamaya girmiş dev firmaların uygulama ortamında gözlem, uygulamanın bir katılanı olma, inovasyon ve yönetim becerileri kazandırmak üzere öğrenciler uygulamalı eğitim alacaklardır.

Girişimcilik Karnesi

OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine girişimcilik zihniyeti, donanım ve becerisini kazandırmak olan girişimcilik karnesi, üniversite bünyesindeki her bir öğrencinin, önceden belirlenmiş ya da sonradan kabul edilmiş bazı girişimcilik eylemlerine göre gösterdiği performansın değerlendirilmesine ve belirli bir aşamanın geçilmesi halinde ödüllendirilmesine imkân sağlayan bir takip prosedürüdür.

Girişimcilik karnesinde belirli bir puantajı yakalayan öğrencilerimiz için okulumuz tarafından, kurguladıkları tasarım, ürün, hizmet ya da proje için start-up sermaye desteği, OSTİM Teknoparkta iş imkânı, iş ortağı bulma ve irtibatlandırma, yurt dışı staj imkânı gibi destek ve ödüller verilecektir.

Fark Yaratan Dersler

Bölümümüzün eğitim-öğretim programında, öğrencilerimizin üniversite hayatına kolayca uyum sağlamalarını amaçlayan, akademik çalışmalarına ek olarak sunulacak çeşitli etkinliklerden oluşan, öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olacak programlarla, öğrencilerin aktif birer birey olmalarına yardımcı olan, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma konusunda farkındalık yaratan, inovasyon-gerçekleştirme, ticarileştirme, şirketleşme gibi girişimci nitelikler kazandıran, Üniversite Hayatına Giriş, Geleceği İnşa Etme, Girişimcilik Projesi gibi dersler yer almaktadır.

Ülkemize ve Dünyaya Katkı Hedeflerimiz

Küreselleşmenin hızına, yeniliklere, teknolojik gelişmelere kolayca adapte olabilen ve bunlara katılım gösteren, stratejik ve analitik düşünen ve bu biçimde kararlar alan, uluslararası arenada teknoloji geliştirme ve teknolojiyi uygulamada, arge ve ürün geliştirmede konusuna hakim, ulusal ve uluslararası piyasalarda aranan mezunlar yetiştirmek,

Öncelikli alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar aracılığıyla bilgi üretmek ve bu bilgileri öğrencilerine, üretim alanlarına ve toplumun diğer kesimlerine aktararak çeşitli problemler için özgün çözümler ortaya koymak,

Alanında özgün proje, fikir ve ürün üreterek ülke ve bölge kalkınmasını sağlamak,

Toplumun farklı kesimleriyle iş birliği içinde olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle toplumun sosyal yaşamına katkıda bulunmak,

Uluslararası düzeydeki kamu kurum/kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde, dünyadaki sosyal ve ekonomik sorunların çözümünün bir parçası olarak çalışmak, bu konulara yönelik politikalarının oluşturulmasında aktif rol almak,

Sanayinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak,

Ülkemizdeki ve dünyadaki eğitim ve öğretim ilke ve modellerini, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla zenginleştirmek.

Eğitim Felsefesi Yöntemlerimiz

Teorik eğitim

Uygulamalı eğitim

Pratik eğitim

İşyeri eğitimi

İşyeri uygulamaları

Geleceği İnşa etme

Proje Hazırlama

Girişimcilik Projesi

Yaratıcı Yenilikçi düşünme

Sosyal faaliyetlerle gelişim

Grup Çalışmalarına katılım

Akademik Kadro

 Serhan Dağtaş  

Prof. Dr. Serhan DAĞTAŞ

Prof. Dr. Serhan Dağtaş, 1971 yılında Isparta’da dünyaya geldi. Üniversite, özel sektör ve kamu sektörlerinde 28 yıllık tecrübeye sahip olan Prof. Dağtaş 1987’de İzmir Fen Lisesi’ni, 1991 yılında ise Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programını tamamladı. Fulbright programı çerçevesinde A.B.D’ne gitmeye hak kazanan Prof. Dağtaş, Purdue Üniversitesi’nden yüksek lisans (1994) ve doktora (1998) diplomalarını aldı. Doktora eğitimi sonrası SIEMENS, PHILIPS gibi önde gelen teknoloji firmalarının araştırma-geliştirme birimlerinde görevler üstlendikten sonra 2002 yılından itibaren kariyerini akademik dünyada devam ettiren Prof. Dağtaş, A.B.D.’de Arkansas ve Kanada’da Waterloo üniversitelerinde görev yaptı. 2010 yılında profesör ünvanına hak kazanan Prof. Dağtaş SAP araştırma merkezinde baş araştırmacı olarak bir yıl geçirdi. 2011-2012 döneminde üniversiteden izinli olarak (sabbatical) TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde bulunan Prof. Dağtaş burada başkan vekilliği ve Enerji Enstitüsü müdürlüğü görevlerini yürüttü. Uzmanlık sahibi olduğu elektronik mühendisliği ve bilişim bilimleri dışında ar-ge stratejileri, teknoloji yönetimi, inovasyon ve ticarileştirme alanlarında da çalışmalara imza atan Prof. Dağtaş’ın uluslararası yayn ve bildirileri dışında kabul edilmiş 12 patenti bulunmaktadır.

     
Serdar Müldür  

Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR

E-Posta: serdar.muldur@ostimteknik.edu.tr

Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR, 1984 yılında Naval Postgraduate School/USA Bilgisayar Bilimleri (Computer Science) bölümünden Yüksek Lisans (MS) derecesi ile mezun oldu. 1985-2000 yılları arasında kamuda, bilgisayar merkezinde, işletme mühendisi, proje mühendisi, işletme amirliği ve bilgi sistemleri daire başkanlığı görevlerinde bulundu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 2004 yılında Doçent ünvanını aldı. 2000-2017 yılları arasında Havelsan A.Ş.’de, Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri bölümünde Direktör ve Genel Müdür Yardımcısı olarak; MİLGEM-Milli Gemi ve Denizaltı Gemileri için Milli komuta kontrol yazılımlarının geliştirilmesi, askeri uçaklar ve uçakların yer kontrol birimleri için görev sistemi yazılımlarının geliştirilmesi, çeşitli kamu teşkilatları için yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarında görev yaptı. 2000-2018 yılları arasında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler verdi. 2007-2019 yılları arasında savunma sanayii şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkanlığı ve denetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR’ün Ulusal ve uluslararası dergilerde bildirileri bulunmaktadır. İlgi alanları, Yazılım Mühendisliği, Yazılımda Kalite, Veri Tabanı uygulamaları ve Yönetim Bilgi Sistemleridir.

     
Çağatay Büyükkoç  

Doç. Dr. Çağatay BÜYÜKKOÇ

Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik  Elektronik Mühendisliği bölümünde  tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise University of California’da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde  tamamlamıştır.

2002 yılında Lucent Technologies INC’de müdürlük,2004 yılında ZTE,INC’de başkan vekilliği ve CEO danışmanlığı, 2008 yılında ise CISC’da teknik şef ve yönetim danışmanlığı görevlerini yürütmüştür. Son olarak AT&T isimli teknoloji firmasında Lead MTS, Director of RAN Evolution Architecture&Network Realization olarak görevine devam etmektedir.

     
   

Dr. Öğr. Üyesi Emine YAMAN

Dr. Emine Yaman 1982 yılında Tokat’ta doğdu. 2006 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde (Vienna University of Technology, Austria) lisans, 2008 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008-2015 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Universitesi’nde (Saraybosna, Bosna Hersek) yüksek asistan olarak çalışmış ve 2015 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2015-2019 yılları arasında yine Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak görev yapmıştır. 2018-2019 yılları arasında ayrıca fakülte dekanı olarak çalışmıştır. Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka alanlarında yayınları vardır. Birçok saygın bilimsel dergi ve konferans makalesinin incelenmesinde gönüllü yayın sorumlusu olarak hizmet veriyor.

     

 

Dersler

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
1. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 101 Mühendislik Matematiği I 4 0 4 6
PHYS 101 Mühendislik Fiziği I 3 2 4 6
CENG 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramlarına Giriş 3 0 3 4
CENG 103 Bilgisayar Programlama I (C/C++Programlama) 3 2 4 5
ENG 101 Akademik İngilizce I 3 0 3 3
IUL 151 Üniversite Hayatına Giriş 2 0 2 2
EHS 101 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 2 2
EPR 121 Girişimcilik Projesi I 0 2 1 2
Toplam  19 6 23 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 102 Mühendislik Matematiği II 4 0 4 6
PHYS 102 Mühendislik Fiziği II 3 2 4 6
CENG 122 Bilgisayar Programlama II (C/C++ Programlama) 3 2 4 6
ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 3 3
IUL 152 Geleceğin İnşaası 1 0 1 1
WEX 124 İşyeri Deneyimi I 0 7 3 7
EPR 122 Girşimcilik Projesi II 0 2 1 1
Toplam  14 13 20 30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 201 Lineer Cebir 3 0 3 4
EEE 201 Elektrik Devreleri I 3 0 3 4
CENG 203 Kesikli (Ayrık) Hesaplama Yapıları 3 0 3 5
CENG 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar 4 0 4 6
TUR 101 Türk Dili I 2 0 2 2
ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
WEX 225 İşyeri Deneyimi II 0 7 3 7
Toplam  17 7 20 30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 5
MATH 204 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
CENG 202 Elektronik Mühendisliğinin Temelleri 2 2 3 5
CENG 204 Sistem Programlama 3 0 3 4
TUR 102 Türk Dili II 2 0 2 2
ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
WEX 324 İşyeri Deneyimi III 0 7 3 7
Toplam  16 9 20 30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
MATH 301 Sayısal Analiz ve Bilimsel Hesaplama 4 0 4 5
CENG 301 Algoritmaların Analizi 3 0 3 4
CENG 303 İşletim Sistemleri 3 0 3 4
CENG 305 Bilgisayar Organizasyonu 4 0 4 5
CENG 307 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 0 4 5
WAP 325 İşyeri Uygulaması I 0 7 3 7
Toplam  18 7 21 30
6. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
CENG 302 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş 4 0 4 5
CENG 306 Yazılım Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
CENG 308 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşleme 3 2 4 5
CENG 304 Bilgisayar Ağları 3 0 3 4
WAP 326 İşyeri Uygulaması II 0 7 3 7
CENG ELEC 1 Seçmeli Ders I (CENG 3XX) 3 0 3 4
Toplam  16 9 20 30
7. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
CENG 401 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka 3 0 3 4
CENG 403 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme 3 0 3 4
WAP 425 İşyeri Uygulaması III 0 7 3 7
CENG ELEC 2 Seçmeli Ders II (CENG 4XX) 4 0 4 5
CENG ELEC 3 Seçmeli Ders III (CENG 4XX) 4 0 4 5
CENG ELEC 4 Seçmeli Ders IV (CENG 4XX) 4 0 4 5
Toplam  18 7 21 30
8. Yarıyıl 
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS
CENG 412 Mezuniyet Projesi 0 10 5 8
WED 400 İşyeri Eğitimi 0 30 15 22
Toplam  0 40 20 30

 

Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği I

Fonksiyonlar, limitler, süreklilik, türev ve uygulamaları, integral, temel kalkülüs teoremi, entegrasyon teknikleri ve uygulamaları, uygun olmayan integraller ve seriler, Taylor polinomları, kuvvet serileri, temel aşkın fonksiyonlar.

 

MATH 101 Engineering Mathematics I

Functions, limits, continuity, differentiation and applications, integration, fundamental theorem of calculus, techniques and applications of integration, improper integrals and series, Taylor polynomials, power series, basic transcendental functions.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mühendislik Matematiği-1

MATH 101

I.

4

4

0

4

6

 

PHYS 101 Genel Fizik I

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

PHYS 101 General Physics I

Vectors, translational kinematics and dynamics work and energy, system of particles, rotational kinematics and dynamics, equilibrium, gravitation oscillations, waves, fluid mechanics, statistical mechanics, heat and thermodynamics.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Genel Fizik I

PHYS 101

I.

4

4

0

4

5

 

CHEM 101 Genel Kimya

Atomik ve elektronik yapıya giriş, kimyasal bağ, moleküler yapı ve bağ teorileri, sıvıların özellikleri, katılar ve çözeltiler, kimyasal denge, kinetik, termodinamik, metal kompleksleri, organik bileşikler ve nükleer kimya.

 

CHEM 101 General Kimya

Introduction to atomic and electronic structure, chemical bonding, molecular structure and bonding theories, properties of liquids, solids and solutions, chemical equilibrium, kinetics, thermodynamics, metal complexes, organic compounds and nuclear chemistry.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Genel Kimya

CHEM 101

I.

4

4

0

4

5

 

CMPE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramlarına Giriş

Bilgisayar organizasyonu, işletim sistemleri, dil işlemcileri ve kullanıcı arayüzleri dahil olmak üzere Bilgisayar sistemlerinin temellerine giriş. Algoritma ve programlamaya giriş. Programların doğruluğu ve verimliliği konusunda gayri resmi olarak düşünmek. Pratik çalışmalar için fonksiyonel bir programlama dili kullanılacaktır.

 

CMPE 101 Introduction to Computer Engineering Concepts

Introduction to fundamentals of Computer systems, including Computer organization, operating systems, language processors and user interfaces. Introduction to algorithms and programming. Reasoning informally about the correctness and efficiency of programs. A functional programming language will be used for practical work. 

 

 

 

CMPE 101 Bilgisayar Mühendisliği Kavramlarına Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Mühendisliği Kavramlarına Giriş

CMPE 101

I.

4

4

0

4

5

 

 

UHG 151 Üniversite HayatIna Giriş

Öğrencilerimizin üniversite yaşamına uyum sağlaması için, akademik çalışmalar dışında sunulacak olan çeşitli etkinlik ve faaliyetlerden oluşan, üniversitedeki yeni ortama “keyifli” bir şekilde adapte olmayı amaçlayan bir programdır. Bu etkinlik ve faaliyetler, siz öğrencilerimizi etkin bir birey olarak, hedeflerinize ulaşmanızda yardımcı olabilecek, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak programlar ile destekler. Sosyo kültürel etkinliklerin yoğunlukta olduğu program sizlere haftalık “teneffüs” arası vererek, entelektüel merak, kültürel duyarlılık ve sorumluluk alma gibi konularda bir farkındalık yaratmayı, mesleki eğitiminizin yanı sıra sizlerin vizyonunu geliştirerek sizi topluma ve dünyaya “faydalı” bir birey olarak mezun etme gayesini taşır.

 

UHG 151 The Introduction to University Life

 

 

OGE 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

UHG 151

I.

2

2

0

2

2

 

TUR 101 TÜRK DİLİ-I

Dil Kavramı, Dil-Düşünce İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi, Dünya Dilleri (Köken ve Yapı Bakımından), Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türk Dilinin Tarihsel Gelişimi, Türk Dilinin Yapısı, Türk Dilinin Ses Bilgisi, Günümüz Türkçesi, Yazma Eylemi ve Kompozisyon Bilgileri, Yazım Kuralları, Doğru İfade, Bilim Dili ve Bilim Dili Olarak Türkçe, Türk Şiiri ve Şiir Dili

 

 

 

 

TUR 101 TÜRK DİLİ-I

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-I

TUR 101

I.

2

2

0

2

2

 

 

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımı, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşveren Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı ve Getirdiği Maliyetler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Faktörleri, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Bireysel ve Organizasyonel Faktörler, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tutulması Gereken Kayıtlar, Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği.

 

 

ISG 101 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İŞÇİ SAĞLIĞI VE

İŞ GÜVENLİĞİ

ISG 101

I.

2

2

0

2

2

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

Öğrencilerimiz girişimci ve proje yapıcı olabilmeleri için, işletmenin kuruluşu ve yönetimi, işletme muhasebesi, işletme kurma destekleri ve teşvikler, ArGe ve tasarım merkezleri faaliyetleri, proje destekleri gibi bilgileri alırlar. Hava-deniz-raylı sistemler üzerine araç projesi, otonom araçlar, otomasyon –robotik sistemler, CNC-3B Yazıcılar üzerine projelerden birini seçerler, diğer programlardan benzer proje seçen öğrencilerle işbirliği yaparak bir takım oluşturup birlikte iş yapma deneyimine başlamış olurlar.

 

 

MES 121 GİRİŞİMCİLİK PROJESİ-I

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GİRİŞİMCİLİK

PROJESİ-I

MES 121

I.

3

1

2

2

3

 

 

İKİNCİ YARIYIL

MATH 102 Mühendislik Matematiği II

Vektör hesabı, birkaç değişkenli fonksiyonlar, yönlü türevler, gradyan, Lagrange çarpanları, çoklu integraller ve uygulamaları, değişkenlerin değişimi, koordinat sistemleri, çizgi integralleri, Green teoremi ve uygulamaları.

 

MATH 102 Engineering Mathematics II

Vector calculus, functions of several variables, directional derivatives, gradient, Lagrange multipliers, multiple integrals and applications, change of variables, coordinate systems, line integrals, Green's theorem and its applications.

 

 

MATH 101 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mühendislik Matematiği-II

MATH 102

2.

4

4

0

4

5

 

PHYS 102 Genel Fizik II

Vektörler, translasyon kinematiği ve dinamiği, iş ve enerji, parçacık sistemi, dönme kinematiği ve dinamiği, denge, yerçekimi salınımları, dalgalar, akışkanlar mekaniği, istatistiksel mekanik, ısı ve termodinamik.

 

PHYS 102 General Physics II

Charge and matter, the electric field, Gauss law, electrostatic potential, capacitance, current and resistance, electromotive force and circuits, the magnetic field, Ampére's law, Faraday's law, inductance, magnetic properties of matter

 

 

PHYS 102 Mühendislik Matematiği-1

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Genel Fizik I

PHYS 102

2.

4

4

0

4

5

CMPE 102 Nesne Yönelimli Programlama

Programlama metodolojisi: şartname, tasarım, kodlama, program doğruluğu. Veri tiplerinin gözden geçirilmesi: skaler tipler, yapısal tipler. Veri Yapıları: doğrusal yapılar (yığınlar, sıralar, doğrusal listeler), doğrusal olmayan yapılar (ağaçlar, kümeler), dosyalar (sıralı, rastgele erişim). Veri yapılarının uygulanması: bağlantılı liste uygulaması, çok boyutlu dizi uygulaması, kayıt uygulaması, karakter dizgisi, yığın, sıra, ağaç ve küme uygulamaları. Özyineleme.

 

CMPE 102 Nesne Yönelimli Programlama

Programming methodology: specification, design, coding, program correctness. Review of data types: scalar types, structured types. Data Structures: linear structures (stacks, queues, linear lists), nonlinear structures (trees, sets), files (sequential, random access). Implementation of data structures: linked list implementation, multidimensional array implementation, record implementation, character string, stack, queue, tree and set implementations. Recursion.

 

 

CMPE 102 Nesne Yönelimli Programlama

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Nesne Yönelimli Programlama

CMPE 102

2.

4

4

0

4

4

 

 

MATH 104 Lineer Cebir

Matrisler, determinantlar. Doğrusal denklem sistemleri. Vektör uzayları. Taban ve boyut kavramı. Doğrusal dönüşümler. Taban değiştirme. Bir doğrusal dönüşümün tersi. Eşyapı dönüşümleri. Karakteristik denklemler, özdeğerler, özvektörler ve Jordan formu. Özdeğerlerin ve özvektörlerin hesaplanması için sayısal teknikler. İç-çarpım uzayları, dikeylik, kuadratik formlar. Normlanmış uzaylar

 

MATH 104 Linear Algebra

Matrices, determinants. Systems of linear equations. Vector spaces. Base and dimension concept. Linear transformations. Change base. Inverse of a linear transformation. Construction transformations. Characteristic equations, eigenvalues, eigenvectors and Jordan form. Numerical techniques for calculating eigenvalues and eigenvectors. Inner-product spaces, orthogonality, quadratic forms. Normed spaces

 

 

MATH 104 Lineer Cebir

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Lineer Cebir

MATH 104

2.

3

3

0

3

4

 

 

OGE 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

Üniversite Hayatına Giriş Dersi’nin devamı olan bu ders kariyer planlama, mülakat süreçleri, imaj ve iletişim gibi konularda öğrencinin yetkinliğini artırmaya çalışarak, yüksek nitelikli kişiler yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca derste çeşitli seminerlerle bilim, teknik, sanayi, yaratıcı düşünme, Ar-Ge alanında yaşanan gelişmeler, öğrencilere rasyonel ve eleştirel düşünebilme, muhakeme yeteneği, akılcı çözümler üretebilme ve gelecekteki iş fırsatlarını değerlendirebilme bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu ders temel bilimlerin ülkemizde gelişmesine katkı sağlayıp, öğrencilere uygulamalı araştırmalar yapma fırsatı vererek mevcut bilgi ve fikirleri yenileyip, zenginleştirmeyi ve meslek dallarının ihtiyacı olan elemanları yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

 

 

OGE 152 GELECEĞİ İNŞA ETME

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

GELECEĞİ

İNŞA ETME

OGE 152

II.

1

1

0

1

1

 

 

TUR 102 TÜRK DİLİ-II

Yazılı Anlatım, Yazılı Anlatımda Yöntem ve Plan, Yazılı Anlatım Uygulaması, Bilimsel Metinler (Makale-Rapor-Eleştiri), Resmî Metinler (Dilekçe, Özgeçmiş), Edebî Türler, Deneme, Köşe Yazısı, Gezi Yazısı, Biyografi, Hikâye, Roman, Sözlü Edebiyat, Sözlü Anlatım ve İletişim

 

 

TÜR 102 TÜRK DİLİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

TÜRK DİLİ-II

TUR 102

2.

3

2

0

2

2

 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

MATH 201 Diferansiyel Denklemler

 

Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci basamaktan diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri. Yüksek basamaktan doğrusal diferansiyel denklemleri çözme yöntemleri: Sabit katsayılı denklemler, belirsiz katsayılar yöntemi, parametrelerin değişimi, kuvvet serileriyle çözüm yöntemi. Laplace dönüşümü ve girişim (convolution) yardımıyla diferansiyel denklem çözümleri. Diferansiyel Denklem Sistemleri. Çok değişkenli diferansiyel denklemler.

 

MATH 201 Differential Equations

Classification of differential equations. Methods of solving first order differential equations. Methods of solving higher order linear differential equations: Equations with constant coefficients, method of indefinite coefficients, change of parameters, solution with power series. Laplace transform and convolution. Differential Equation Systems. Multivariable differential equations.

 

 

MATH 201 Differential Equations

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Diferansiyel Denklemler

MATH 201

3.

4

4

0

4

6

 

EEE 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

 

Elektrik devrelerinin temel bileşenleri ve ilkeleri: devre elemanlarının değişkenleri ve ölçüm cihazları. Kirchoff kanunları, döngü ve düğüm analizi. DC'ye ağ tepkisi, üstel ve sinüs biçimli uyarma: anahtarlama ağları, empedanslar, ağ fonksiyonları, Fourier serileri, fazör yöntemleri, gerçek ve reaktif güç, powerfactor. Transformatörler ve 3 Fazlı Sistemler.

 

EEE 201 Introduction to Electrical Engineering

 

Basic components and principles of electrical circuits: circuit elements variables and measuring devices. Kirchoff's laws, loop and nodal analysis. Network response to dc, exponential and sinusoidal excitation: switching networks, impedances, network functions, Fourier series, phasor methods, real and reactive power, powerfactor. Transformers and 3-Phase systems.

 

 

 

EEE 201 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri

MATH 201

3.

3

3

0

3

4

 

 

 

CMPE 203 Kesikli Hesaplama Yapıları

Bu dersin amacı bilgisayar bilimlerinin merkezinde matematiksel prensipler üzerine kümeler, mantık ve ispatları içerir. Ayrık matematik kavramlarını bilgisayar bilimleri problemlerine nasıl uygulayacağını öğrenir. Kümeler, denklik ilişkileri, fonksiyonlar, grafikler, ağaçlar ve standart mantık dahil hesaplamada en sık kullanılan matematiksel yapıların hesaplama uygulamalarını tanıtır.

 

CMPE 203 Discrete Computational Structures

The focus of this course is on mathematical principles central to computer science including sets, logic, and proofs. Students will learn how to apply the concepts of discrete mathematics to computer science problems. Introduces computational implementations of the mathematical structures most frequently used in computing including sets, equivalence relations, functions, graphs, trees and standard logic.

 

 

CMPE 203 Kesikli Hesaplama Yapıları

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Kesikli Hesaplama Yapıları

MATH 201

3.

3

3

0

3

5

 

 

CMPE 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Temel veri tipleri ve veri yapıları: Yığınlar, sıralar, bağlantılı listeler, ağaçlar ve grafikler. Arama ve sıralama algoritmaları. Depo tahsisi, çöp toplama ve sıkıştırma Dosyaların mantıksal ve fiziksel organizasyonu. Dosya işleme ve yönetimi.

 

CMPE 205 Data Structures and Algorithms

Basic data types and data structures: Stacks, queues, linked lists, trees and graphs. Search and sort algorithms. Storage allocation, garbage collection and compaction. Logical and physical organization of files. File processing and management.

 

 

CMPE 205 Veri Yapıları ve Algoritmalar

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Veri Yapıları ve Algoritmalar

CMPE 205

3.

4

4

0

4

6

 

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

 

TAR 201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

TAR 201

III.

2

2

0

2

2

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

CMPE 202 Bilgisayar Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

 

Sayısal yöntemler ve temel uygulamalarının bilgisayar mühendisliği bakış açısıyla tanımlanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi ve sayısal çözümlemeleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin sayısal yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi. Yaklaşıklık çözümleri ve yazılımsal uygulamaları, interpolasyon, doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon modellerinin bilgisayar mühendisliğine özgü uygulamaları, MATLAB uygulamaları, lineer programlama, Monte-Carlo simülasyonları ve bilgisayar mühendisliğinden uygulanması.

 

CMPE 202 Numerical Analysis in Computer Engineering

 

Description of Numerical Methods (NM) and application of them particularly in Computer Engineering. Error analyses in numerical methods, Analytical solutions, numerical methods for the solution of systems (lineer and non linear), approximation methods and software implementation, interpolation, linear regression, non-linear regression for specific CE applications, numerical integration in MATLAB, linear programming, Monte-Carlo Simulation.

 

CMPE 202 Bilgisayar Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

CMPE 202

4.

4

4

0

4

6

 

 

EEE 202 Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

Metallerde ve yarı iletkenlerde iletim mekanizması. Yarı iletkenlerde doping; Pn kavşağı. Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar bağlantı transistörünün çalışması. Transistör özellikleri, transistörün önlenmesi. JFET işlemi ve önyargı. MOSFET işlemi ve önyargı. Dijital elektroniklere giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantığı: Çoklayıcılar, Kod Çözücüler, vb. Bellek devreleri: ROM'lar ve RAM'ler.

 

EEE 202 Fundamentals of Electronic Engineering

Conduction mechanism in metals and semi-conductors. Doping in semi-conductors; p-n junction. Diode characteristics and applications. Power supplies. Bipolar junction transistor operation. Transistor characteristics, transistor biasing. JFET operation and biasing. MOSFET operation and biasing. Introduction to digital electronics. Logic families: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS and CMOS. MSI logic: Multiplexers, Decoders, etc. Memory circuits: ROM's and RAM's.

 

EEE 202 Bilgisayar Mühendisliği’nde Nümerik Analiz

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

CMPE 202

4.

4

4

0

4

6

 

 

CMPE 204 Sistem Programlama

Derleyicilere, tercümanlara, montajcılara, bağlayıcılara ve yükleyicilere genel bakış. Unix ortamı ve sistem çağrıları. Kabuk programlama. Sinyaller ve istisnalar. Yerelleştirme ve Unicode. PERL ve CGI programlama. Assembly dili programlama. Multithreading'e giriş. Giriş Grafiksel Kullanıcı Arabirimi (GUI) programlama.

 

CMPE 204 Systems Programming

Overview of compilers, interpreters, assemblers, linkers and loaders. Unix environment and system calls. Shell programming. Signals and exceptions. Localization and Unicode. PERL and CGI programming. Assembly language programming. Introduction to multithreading. Introductory Graphical User Interface (GUI) programming.

 

CMPE 204 Sistem Programlama

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Sistem Programlama

CMPE 204

4.

4

4

0

4

5

CMPE 206 Programlama Dillerinin Temelleri

Programlama dillerinin sözdizimi, anlam bilimi ve uygulamaları. Veri, depolama ve kontrol. Tanımlayıcıların bağlanması. İşlemsel soyutlama. Tanımlar, diziler ve eşzamanlı işlemler. Türleri. Biçimsel anlambilim. Mevcut programlama dillerinin temel özelliklerinin incelenmesi.

 

CMPE 206 Principles of Programming Languages

Syntax, semantics and pragmatics of programming languages. Data, storage and control. Binding of identifiers. Procedural abstraction. Definitions, sequences and concurrent processes. Types. Formal semantics. Study of key features of existing programming languages.

 

 

CMPE 206 Programlama Dillerinin Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Programlama Dillerinin Temelleri

CMPE 206

4.

4

4

0

4

5

 

 

 

TAR 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar ekonomik atılımlar. Lozan Barış Antlaşmasının çözüme ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni düzene karşı hareketler. Çok partili hayat denemeleri ve sonuçları. Atatürk dönemi Türk Dış Politikası. İnönü dönemi ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’nin çok partili hayata geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri.

 

 

TAR 202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

TAR 202

4.

2

2

0

2

2

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

CMPE 301 Algoritmaların Analizi

Bilgisayar bilimi algoritmalarının analizi: Sıralama, arama, çağrı ve paralellik. Matematiksel algoritmaların analizi: oyunlar ve bulmacalar, ağ algoritmaları ve olasılık algoritmaları.

CMPE 301 Analysis of Algorithms

Analysis of computer science algorithms: Sorting, searching, paging and parallelism. Analysis of mathematical algorithms: games and puzzles, network algorithms, and probabilistic algorithms.

CMPE 301 Algoritmaların Analizi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Algoritmaların Analizi

CMPE 301

5.

3

3

0

3

4

 

CMPE 303 İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin evrimi. Çoklu programlama ve zaman paylaşımı kavramları. Kullanıcı ve program arayüzleri. Eşzamanlı işlemler, CPU zamanlaması, işlem senkronizasyonu, kritik kesit problemi. Kilitlenme önleme, kaçınma, tespit ve kurtarma. Hafıza yönetimi, takas, çoklu bölümler. Sayfalama, bölümlendirme, sanal bellek, sayfa değiştirme algoritmaları. Dosya sistemi yapıları, tahsis yöntemleri, dizin uygulaması. I/O arayüzleri, ikincil depolama yapısı. Koruma ve Güvenlik: Erişim matrisi ve hakları, yetenekleri, güvenlik sorunları. LINUX durum çalışmaları.

 

CMPE 303 Operating Systems

Evolution of operating systems. Multiprogramming and time sharing concepts. User and program interfaces. Concurrent processes, CPU scheduling, process synchronization, critical section problem. Deadlock prevention, avoidance, detection and recovery. Memory management, swapping, multiple partitions. Paging, segmentation, virtual memory, page replacement algorithms. File system structures, allocation methods, directory implementation. I/O interfaces, secondary storage structure. Protection and Security: Access matrix and rights, capabilities, security issues. LINUX case studies.

 

CMPE 303 İşletim Sistemleri

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

İşletim Sistemleri

CMPE 303

5

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 305 Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Olasılık teorisine giriş. Rastgele değişkenler, ortalama, varyans ve moment üreten fonksiyonlar. Dağılımlar: Bernoulli, binom, uniform, Gauss, üstel, Poisson, gama. İstatistiksel kavramlara giriş. Örnekleme ve örnekleme istatistikleri. Nokta ve aralık kestirimi. Hipotez testi. Regresyon. Rastgele değişken üretme, örnekleme ve kestirimin sayısal ve hesaplamalı yönleri.

 

CMPE 305 Introduction to Probability and Statistic

Introduction to probability theory. Random variables, expectation, variance and moment generating functions. Distributions: Bernoulli, binomial, uniform, Gaussian, exponential, Poisson, gamma. Introduction to statistical concepts. Sampling and sample statistics. Point and interval estimation. Hypothesis testing. Regression. Numerical and computational aspects of random variable generation, sampling, and estimation.

 

CMPE 305 Olasılık ve İstatistiğe Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Olasılık ve İstatistiğe Giriş

CMPE 305

5.

3

3

0

3

4

 

 

CMPE 307 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU

Transfer seviye tasarımını kaydetme. Temel bilgisayar düzeni. Öğretim setleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, kablolu ve mikroprogramlanmış kontrolörler. Hafıza birimi. I/O yapıları ve kesme işlemleri. Von Neumann makinesi üzerindeki gelişmeler. Bus yapıları.

 

CMPE 307 COMPUTER ORGANIZATION

Register transfer level design. Basic computer layout. Instruction sets and their implementation. Addressing techniques. ALU, hardwired and microprogrammed controllers. Memory unit. I/0 structures and interrupt handling. Improvements on von Neumann machine. Bus structures.

 

Bilgisayar Organizasyonu

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Organizasyonu

CMPE 307

5.

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 309 Yöneylem Araştırması

Ekonomi ve mühendislik kararları; karar teorisi ilkeleri; alternatiflerin üretilmesi ve değerlendirilmesi; kısıtlanmamış ve kısıtlanmış optimizasyon; dualite ve duyarlılık analizi; LP uygulaması; ağ modelleri; simülasyon; durum çalışmaları.

 

CMPE 309 Operation Researchs

Economics and engineering decisions; principles of decision theory; generation and evaluation of alternatives; unconstrained and constrained optimization; duality and sensitivity analysis; application of LP; network models; simulation; case studies.

CMPE 309 Yöneylem Araştırması

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Yöneylem Araştırması

CMPE 309

5

4

4

0

4

5

 

ALTINCI YARIYIL

 

CMPE 302 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

Verilerin mantıksal organizasyonu: Verilerin varlık-ilişki modellemesi. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel modeller. Veri tanımı ve sorgu dilleri. Normal formlar ve veri tabanı tasarımı. Fiziksel tasarım ve erişim stratejileri. Güvenlik, bütünlük ve güvenilirlik. Dosya güvenliği ve basit bir sorgu dili içeren basit bir veri tabanı yönetim sisteminin tasarlanması ve uygulanması.

 

CMPE 302 Introduction to Database Systems

Logical organization of data: Entity-relationship modeling of data. Hierarchical, network and relational models. Data description and query languages. Normal forms and database design. Physical design and access strategies. Security, integrity and reliability. Design and implementation of a simple database management system that includes file security and a simple query language.

Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Veri Tabanı Sistemlerine Giriş

CMPE 302

6

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 304 Formel Diller ve Otomata Teorisi

Soyut makinalar ve bu makinalara karşılık düşen biçimsel diller aracılığı ile kurulan bilgisayarların matematiksel modellerinin teorisi. Biçimsel diller, gramerler, sonlu durum makinaları, düzenli kümeler, düzenli ifadeler, Sonlu durum modellerinin sınırları, itmeli otomat, bağlam duyarsız diller, Turing makinaları, etkin hesaplanabilirlik, çözülemeyen karar problemleri.

 

CMPE 304 Formal Language and Automata Theory

Theory of mathematical models of computers established through abstract machines and the corresponding formal languages. Formal languages, grammars, finite state machines, regular sets, regular expressions, boundaries of finite state models, push automaton, context insensitive languages, Turing machines, effective computability, unresolved decision problems.

 

CMPE 304 Formel Diller ve Otomata Teorisi

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Formel Diller ve Otomata Teorisi

CMPE 304

6

3

3

0

3

4

 

 

CMPE 306 Yazılım Mühendisliğinin Temelleri

Yazılım mühendisliğine giriş kavramları. Yazılım yaşam döngüsü ve yazılım geliştirme aşamaları: fizibilite çalışması, analiz, şartname, tasarım, uygulama ve test, dokümantasyon ve bakım. Araçlar, teknikler, ortamlar ve metodolojiler. Yönetim sorunları: planlama, organizasyon ve kontrol. Profesyonel etik.

 

CMPE 306 Fundamentals of Software Engineering

Introductory concepts in software engineering. The software life cycle and the phases in software development: feasibility study, analysis, specification, design, implementation and testing, documentation and maintenance. Tools, techniques, environments and methodologies. Management issues: planning, organization and control. Professional ethics.

 

 

CMPE 306Yazılım Mühendisliğinin Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Yazılım Mühendisliğinin Temelleri

CMPE 306

6

3

3

0

3

5

 

 

CMPE 308 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşlemeye Giriş

Kesikli ve sürekli zaman sinyallerine ve bilgisayar mühendisliği uygulamalarına sahip sistemlere giriş. Zaman-etki alanı sinyal gösterimleri, doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin dürtü tepkisi; katlama. Fourier serileri. Sinyallerin spektrum gösterimi. Fourier dönüşümü. Dijital sinyaller ve örnekleme. Yeniden yapılanma, Filtreleme, Z-dönüşüm gösterimi, ayrık Fourier dönüşümü. İşaret işleme algoritmaları. Kayan nokta ve niceleme hataları. Ses ve görüntü işlemede uygulamalarla alıştırmalar.

 

CMPE 308 Introduction to Signal Processing for Computer Engineers

Introduction to discrete and continuous time signals and systems with computer engineering applications. Time-domain signal representations, impulse response of linear time-invariant systems; convolution. Fourier series. Spectrum representation of signals. Fourier transform. Digital signals and sampling. Reconstruction, Filtering, Z-transform representation, discrete Fourier transform. Algorithms for signal processing. Floating point and quantization errors. Exercises with applications in audio and image processing.

 

CMPE 308 Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşlemeye Giriş

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Mühendisleri için Sinyal İşlemeye Giriş

CMPE 308

6

3

3

0

3

5

 

 

CMPE 310 Mikroişlemciler

Mikroişlemci sistemleri: mikroişlemci (MP), bellek, giriş / çıkış, arayüz oluşturma aygıtları, veriyolu mimarisi. Veriyolu yükleri ve seviye dönüşümü, saat frekansı ve veri aktarım hızı. Keser. Genel Amaçlı programlanabilir çevresel aygıtlar, seri ve paralel giriş / çıkış, ADC, DAC. Mikroişlemci tabanlı sistemlerin tasarımı. Mikrodenetleyici cihazlar ve sistemler.

 

CMPE 310 Microprocessor

Microprocessor systems: microprocessor (MP), memory, input/output, interfacing devices, bus architecture. Bus loads and level conversion, clock frequency and data transfer rate. Interrupts. General Purpose programmable peripheral devices, serial and parallel input/output, ADC, DAC. Design of complete microprocessor-based systems. Microcontroller devices and system.

 

CMPE 310 Mikroişlemciler

 

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mikroişlemciler

CMPE 310

6

3

3

0

3

4

 

 

7. YARIYIL

 

CMPE 401 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

Bu ders kapsamında öğrencilere mobil sistemlere giriş, mobil işletim sistemleri ve uygulama geliştirme ortamları, mobil ağlar ve iletişim altyapıları (GSM, CDMA, 3G/WCDMA/UMTS), kısa mesafe iletişim teknolojileri (Bluetooth, WiFi), mobil sistemler için uygulama geliştirme teknikleri (Android-Java, iOS-Swift), mobil uygulama yayınlama ve dağıtma konuları sunulmaktadır.

 

CMPE 401 Application Development in Mobile Systems

This course introduces students to mobile systems, mobile operating systems and application development environments, mobile networks and communication infrastructures (GSM, CDMA, 3G / WCDMA / UMTS), short distance communication technologies (Bluetooth, WiFi), application development techniques for mobile systems ( Android-Java, iOS-Swift), mobile application publishing and deployment.

 

CMPE 401 Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Mobil Sistemlerde Uygulama Geliştirme

CMPE 401

7

3

3

0

3

3

 

 

CMPE 403 Gömülü Sistem Tasarımlarının Temelleri

Gömülü sistemler tasarım akışı. Donanım-Yazılım ortak tasarımı. Gerçek zamanlı yazılım tasarımı. Gerçek zamanlı hata ayıklama teknikleri ve araçları. Donanım-yazılım entegrasyonu: arayüz tasarımı. Veri toplama ve kontrol sistemlerinin tasarımına örnekler. Laboratuar.

 

CMPE 403 Fundamentals of Embedded System Designs

Embedded systems design flow. Hardware-software co-design. Real-time software design. Real-time debugging techniques and tools. Hardware-software integration: interface design. Examples on the design of data acquisition and control systems. Laboratory.

 

CMPE 403 Gömülü Sistem Tasarımlarının Temelleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Gömülü Sistem Tasarımlarının Temelleri

CMPE 403

7

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 405 Bilgisayar Ağları

Ağ katmanları ve mimarileri, referans modelleri. Fiziksel katman ve veri iletişimi sorunları. Metalik, fiber optik ve kablosuz iletim ortamı. Telefon sistemi, anahtarlama, ISDN, ATM, SDH, DSL, hücresel sistemler ve uydular. Veri bağlantı katmanı sorunları, temel ve kayan pencere protokolleri. Çoklu erişim protokolleri, yerel alan ağları, Ethernet, köprüler ve anahtarlar. Ağ katmanı sorunları, yönlendirme algoritmaları, tıkanıklık kontrolü, İnternet Protokolü, yönlendirme protokolleri. ATM ağ katmanı.

 

CMPE 405 Computer Networks

Network layers and architectures, reference models. Physical layer and data communications issues. Metallic, fiber optic and wireless transmission media. Telephone system, switching, ISDN, ATM, SDH, DSL, cellular systems and satellites. Data link layer issues, elementary and sliding window protocols. Multiple access protocols, local area networks, Ethernet, bridges and switches. Network layer issues, routing algorithms, congestion control, Internet Protocol, routing protocols. ATM network layer.

Bilgisayar Ağları

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Ağları

CMPE 405

7

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 407 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Öznitelik ayrıştırma. Yapay sinir ağları. Pekiştirilmiş öğrenme. Örüntü tanıma uygulamaları Yapay öğrenme sistemlerine genel bakış. Denetimli ve denetimsiz öğrenme. İstatistiksel modeller. Karar ağaçları. Kümeleme. Özellik çıkarma. Yapay sinir ağları. Güçlendirme öğrenmesi. Örüntü tanıma ve veri madenciliği uygulamaları. Yapay zeka.

 

CMPE 407 Machine Learning and Artificial Intelligence

Overview of artificial learning systems. Supervised and unsupervised learning. Statistical models. Decision trees. Clustering. Feature extraction. Artificial neural networks. Reinforcement learning. Applications to pattern recognition Overview of artificial learning systems. Supervised and unsupervised learning. Statistical models. Decision trees. Clustering. Feature extraction. Artificial neural networks. Reinforcement learning. Applications to pattern recognition and data mining. Artificial intelligence.

 

CMPE 407 Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

CMPE 407

7

4

4

0

4

5

 

 

CMPE 409 Bilgisayar Grafikleri

Bilgisayar grafiğinin uygulama alanları, çizgi ve eğri çizimi, çokgen çizimi, çokgen boyama, dönüşümler (öteleme, döndürme, ölçekleme, yansıma, kaydırma), 2-D bakış, çizgi kırpma, çokgen kırpma, 3-D bakış, paralel ve perspektif projeksiyon, 3D kırpma, görünür yüzey algılama, aydınlatma, çokgen gerçekleme, ışın izleme, OpenGL.

CMPE 409 Computer Graphics

Application areas of computer graphics, line and curve drawing, polygon drawing, polygon painting, transformations (translation, rotation, scaling, reflection, scrolling), 2-D view, line clipping, polygon clipping, 3-D view, parallel and perspective projection, 3D clipping, visible surface detection, lighting, polygon rendering, beam tracing, OpenGL.

CMPE 409 Bilgisayar Grafikleri

Ders Adı

Ders Kodu

Dönemi

Saati

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Bilgisayar Grafikleri

CMPE 409

7

4

4

0

4

5

 

 

Ders Programı

Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09:00-09:50
CENG 101
Introduction to Computer Engineering Concepts
Prof.Dr.Serdar MÜLDÜR
2.Kat Derslik 231
PYHS 101
Engineering Physics I
Prof.Dr.Ali ÇOBAN
2.Kat Derslik 231
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2. Kat Derslik 231
ENG 101
Academic English I
Tuğba BERK
2.Kat Derslik 231
 
10:00-10:50
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2.Kat 225-Lab2
 
11:00-11:50  
12:00-12:50          
13:00-13:50
IUL 151
Introduction to University Life
Dr.Ahmet ULUDAĞ
2. Kat Derslik 231
MATH 101
Engineering Mathematics I
Dr. Şehla EMİNOĞLU
2. Kat Derslik 231
MATH 101
Engineering Mathematics I
Dr. Şehla EMİNOĞLU
2. Kat Derslik 231
EPR 121
Entrepreneurship Project I
Dr. Serdar TUFAN
2. Kat Derslik 231
 
14:00-14:50  
15:00-15:50
EHS 101
Worker's Health and Work Safety
Dr. Şenay ÖZDEMİR
2. Kat Derslik 231
CENG 103
Computer Programming I
Prof. Dr. Serdar MÜLDÜR
2. Kat Derslik 231
PHYS 101
Engineering Physics I
Prof. Dr. Ali ÇOBAN
2.Kat 224-Lab3
   
16:00-16:50    

 

Bize
Sorun