11.05.2019 tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Bilgileri

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuracak adayların 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması gerekmektedir.

Başvuruda talep edilen belgeler ve detaylı bilgi için www.ostimteknik.edu.tr

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Eksik belge olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Posta yoluyla yapılan başvurulardan, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşmayanlar dikkate alınmayacaktır.

E-mail yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

İlan Tarihi:

11/05/2019

Son Başvuru Tarihi:

27/05/2019

Ön Değerlendirme Tarihi:

28/05/2019

Sınav Giriş Tarihi:

29/05/2019

Sonuçların Açıklanacağı Tarih:

30/05/2019

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru Formunu İndirebilirsiniz Araştırma Görevlisi Başvuru Formu ) 
  2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
  3. İki adet fotoğraf
  4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  5. Öğrenim Belgelerinin Fotokopisi (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge). Atama aşamasında aslı ya da onaylı örnekleri talep edilmektedir.
  6. ALES belgesi (en az 70 puan)
  7. Yabancı Dil Sınavı Belgesi (en az 80 puan)
  8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak).

Özel Şartlar

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu veya Doktora eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

Kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ostimteknik.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü / Yazı İşleri Müdürlüğü
Adres:  OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi Kat:10 No:99/12 Yenimahalle/Ankara
Telefon: 0312 386 01 21 – 22

Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Açıklama

Mühendislik

Fakültesi

Makine Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Araştırma Görevlisi

1

İktisat, İşletme veya Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve İktisat, İşletme veya Uluslararası Ticaret ve Finans anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak.

 

Bize
Sorun